(VIDEO) Kdo so avtorji anonimke proti Marku Pavlihi, ki so mu očitali, da je lagal o svojih političnih opredelitvah? – Ernest Petrič na Ifimesu: “Anonimno pismo je verjetno prišlo iz domačih logov” – TOPNEWS.si

(VIDEO) Kdo so avtorji anonimke proti Marku Pavlihi, ki so mu očitali, da je lagal o svojih političnih opredelitvah? – Ernest Petrič na Ifimesu: “Anonimno pismo je verjetno prišlo iz domačih logov”

(VIDEO) Kdo so avtorji anonimke proti Marku Pavlihi, ki so mu očitali, da je lagal o svojih političnih opredelitvah? – Ernest Petrič na Ifimesu: “Anonimno pismo je verjetno prišlo iz domačih logov”

Slovenija je včeraj tudi uradno prejela mnenje odbora iz člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede ustreznosti slovenskega kandidata Marka Pavlihe za sodnika na Splošnem sodišču EU, iz katerega izhaja, da kandidat na odboru ni prejel zadostne podpore. Vsebine obvestila odbora glede ustreznosti kandidata ministrstvo za pravosodje ni razkrilo. Se je pa po daljšem molku v kolumni, objavljeni na portalu Iusinfo, o razlogih za zavrnitev in o anonimnem pismu, ki naj bi zapečatilo njegovo kandidaturo, razpisal Marko Pavliha.

Ocenil je, da ga je odbor zavrnil zaradi anonimnega pisma članom odbora, saj “ne bi smel ‘pasti’, ker ne bi smelo iti za preizkus znanja, marveč za spodoben intervju”. Anonimneži v pismu, ki se podpisujejo kot Group of EU citizens, Pavlihi očitajo, da ne izpolnjuje osebne integritete, ker naj bi med predstavitvijo v predsedniški palači lagal predvsem glede svoje politične nevtralnosti. Navajajo pa tudi pretekle izjave Pavlihe v povezavi s Hrvaško, kar pa naj bi vodilo v konflikte med Pavliho in Hrvati, ki so zaposleni na sodišču. Zaradi tega Hrvaška naj ne bi spoštovala nobene sodbe, pri kateri bi sodeloval, v kolumni Pavliha pojasnjuje vsebino anonimke.

Marko Pavliha za Iusinfo: “Anonimnež(i) mi med drugim očita(jo), da ne izpolnjujem kriterijev osebne integritete, ker naj bi med predstavitvijo v predsedniški palači lagal o svoji nekdanji in sedanji politični pripadnosti, kakor tudi o gospodarskih in predavateljskih izkušnjah v povezavi s področji Splošnega sodišča. Vrstijo se obtožbe o mojih “radikalnih” izjavah zoper Republiko Hrvaško, kar naj bi povzročilo številne konflikte med menoj in Hrvati, ki so zaposleni na Splošnem sodišču, za nameček pa naj ne bi Hrvaška spoštovala nobene sodbe, pri kateri bi sodeloval tudi jaz. Ljubeč dopis sklene(jo) s stavkom, da nisem primeren kandidat za sodnika na Splošnem sodišču EU, “kljub dejstvu, da sem bil leta 2017 poročna priča dr. Marku Ilešiču, sodniku na Sodišču EU”.

Kaj lepšega si človek lahko še želi pred usodnim zaslišanjem?!, je med drugim v kolumni zapisal Pavliha.

Pavliha navaja poznavalce, ki so ocenili, da je anonimno pismo med drugim spisal nekdo, ki si želi položaja v Luksemburgu, ali pa “politiki onkraj Dragonje, Mure in Kolpe”. Nadaljuje, da je tovrstno pismo kaznivo dejanje žaljive obdolžitve in sramotitve Slovenije. Glede enournega zaslišanja se Pavliha v kolumni ni želel spuščati v podrobnosti, zapisal je le, da je bilo nasičeno s strokovnimi temami in dlakocepskimi vprašanji. Dodaja pa, da je imel zaradi anonimke in ponižujočega obravnavanja sodnikov na zaslišanju slab občutek.

Poznavalci menijo, da je najverjetnejši avtor teh klevet in laži bodisi nekdo, ki si strašansko, tudi prek trupel, želi evropske sodniške službe, bodisi moj zagrizen sovražnik ali pa varnostno-obveščevalna služba alias politiki onkraj Dragonje, Mure in Kolpe. Metodologija je bila ista kot zoper Sodnika Preka: uničujoča diskreditacija tik pred zdajci. Proti takšnim nevidnim zloveščim mlinom na sociopatski ali politični veter se je kajpak nemogoče boriti kot posameznik, četudi imam marsikaj skupnega z Don Kihotom. Ampak ne gre zgolj za nekakšen poniglav pamflet in skrajno nečastno potezo, marveč za kaznivo dejanje žaljive obdolžitve ali sramotitve Republike Slovenije, zato upam, da so pristojni organi zavihali rokave in so že na sledi storilcu, da bo pravica premagala krivico.

Ker je Pavliha zapisal, da mu “anonimnež(i) mi med drugim očita(jo), da ne izpolnjujem kriterijev osebne integritete, ker naj bi med predstavitvijo v predsedniški palači lagal o svoji nekdanji in sedanji politični pripadnosti”, smo preverili, kaj je Pavliha o tem povedal v predsedniški palači na predstavitvi svoje kandidature.

Pavliha je februarja letos v predsedniški palači med drugim dejal: “Ponosno povem, da sem aktivni državljan, zaradi udejanja večje družbene pravičnosti in drugih človečanskih vrednot, nisem pa član nobene politične stranke, zato je v smislu 254. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije moja neodvisnost nedvoumna”.

Marko Pavliha je v preteklosti sicer bil član tako LDS-a kot SD-ja, nato pa član skupine resetirancev, ki so junija 2011 ustanovili Državljansko listo Gregorja Viranta. Na ustanovnem kongresu pa je bil izvoljen tudi v svet stranke.

Sicer pa je na Wikipediji Marko Pavliha predstavljen kot “slovenski politik, poslanec, pravnik, redni profesor prava in publicist, *15. december 1962, Ljubljana”.

“Marca 2007 je skupaj s še tremi člani (Rop, Lavtižar Bebler in Cvikl) izstopil iz LDS in prestopil v poslansko skupino Socialnih demokratov; z njihovim pristopom je poslanska skupina SD postala največja opozicijska stranka. V mandatu 2004–2008 je bil med drugim podpredsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik dveh skupin prijateljstva (s Kanado in Malto), vodja slovenske delegacije v Evro-sredozemski parlamentarni skupščini in član naslednjih delovnih teles:

  • Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje,
  • Odbor za promet,
  • Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Državnega zbora Republike Slovenije
  • Ustavna komisija in
  • Kolegij predsednika Državnega zbora Republike Slovenije.

Junija 2011 je postal soustanovitelj t. i. resetirancev (poleg njega so v skupini še Gregor Virant, Janez Šušteršič, Matej Lahovnik, Rado Pezdir in Žiga Turk), ki so dobili ime potem, da so pozvali k »resetiranju« Slovenije ter k predčasnim volitvam.

Na ustanovnem kongresu Državljanske liste Gregorija Viranta 21. oktobra 2011 je bil izvoljen v svet stranke. Na državnozborskih volitvah leta 2011 je kandidiral na Državljanski listi Gregorja Viranta.16. januarja 2012 je podal odstopno izjavo in izstopil iz Državljanske liste Gregorija Viranta, ” tako je zapisano v Wikipediji.

Da je anonimno pismo o Marku Pavlihi prišlo iz domačih logov, je prepričan tudi doktor Ernest Petrič, ki je na na predavanju na Ifimesu o vlogi komisije za mednarodno pravo v sistemu OZN na naše vprašanje med drugim dejal: “Nekaj malega sem s to zadevo seznanjen. Mislim, da je gospod dr. Marko Pavliha primeren kandidat, da je Slovenija dobro razmislila, ko se je odločila za to, da je njega kot kandidata predlagala. Res pa je, da je potem v tem postopku predvideno tudi to zaslišanje, to soočanje. Kako je to potekalo, kateri so bili razlogi, da so vodili, govora je menda tudi v nekem anonimnem pismu k temu, da je bil gospod dr. Pavliha zavrnjen, bi o tem težko rekel kaj več. Razen to, kar sem že rekel, odličen kandidat je, oziroma primeren kanididat je, in verjetno bo tu upravičeno, da vendarle Slovenija dobi tudi ustrezna pojasnila, saj običajno tak organ kot je to, neko svojo obrazložitev, svojo utemeljitev za svojo odločitev tudi da. Zdi se mi, da je škoda, da do tega imenovanja ni prišlo. Še zlasti naj pa rečem, da je velika škoda, če je razlog za to, ne to zaslišanje samo, ampak to, da je bil menda, kot sem v medijih prebral, povod neko anonimno pismo, ki je verjetno prišlo iz naših domačih logov. Predpostavljam, da je to neka velika škoda in da je to pravzaprav zadeva ob kateri se velja zamisliti.”

COMMENTS

Wordpress (0)