Primer dobre prakse pri sosedih: Splošna bolnišnica Varaždin bo kupila osem električnih vozil – TOPNEWS.si

Primer dobre prakse pri sosedih: Splošna bolnišnica Varaždin bo kupila osem električnih vozilPrimer dobre prakse pri sosedih: Splošna bolnišnica Varaždin bo kupila osem električnih vozil

Splošna bolnišnica Varaždin bo kupila osem električnih vozil. Bolnišnica se je odzvala na javni poziv za sofinanciranje nakupa energetsko učinkovitih vozil, za katerega je Sklad za varstvo okolja in energetsko učinkovitost v letu 2020 zagotovil 22 milijonov za fizične in 22 milijonov za pravne osebe. Bolnišnici je bilo odobrenih 310.000 kun, kar je najvišji znesek sofinanciranja za zahtevane kategorije vozil.

V pripravi je postopek oddaje javnega naročila za osem električnih vozil. V bolnišnici poudarjajo, da so njihova transportna vozila za prevoz zdravil, medicinskega potrošnega materiala, bolnišničnega perila in hrane v povprečju stara več kot 15, vozila za službene prevoze pa 12 let.

Nakup električnih vozil bi zagotovil zamenjavo zastarelih vozil, zmanjšal škodljiv vpliv na okolje, omogočil nemoteno delovanje Splošne bolnišnice Varaždin in zmanjšal stroške vzdrževanja vozil, ugotavlja vodstvo bolnišnice. V načrtu je sklenitev pogodbe o finančnem zakupu za pet let, ocenjena vrednost nakupa pa je 1.562.500 kun z DDV.

KOMENTARJI

TOPNEWS (0)