Robert Golob je na KPK prijavil pridobitev poslovnega deleža v podjetju Star Solar, ki že dva dni “muči” tvitosfero, ker je za direktorico postavil kar 19- letno hčerko Luni – TOPNEWS.si

Robert Golob je na KPK prijavil pridobitev poslovnega deleža v podjetju Star Solar, ki že dva dni “muči” tvitosfero, ker je za direktorico postavil kar 19- letno hčerko Luni

Robert Golob je na KPK prijavil pridobitev poslovnega deleža v podjetju Star Solar, ki že dva dni “muči” tvitosfero, ker je  za direktorico postavil kar 19- letno hčerko Luni

Predsednik vlade Robert Golob je zaradi ločitve s svojo nekdanjo ženo decembra protikorupcijski komisiji sporočil več sprememb premoženja. V ločitvi je izgubil nekaj parcel, a pridobil popolno lastništvo družbe Star Solar, ki je imela več kot 100 tisoč evrov dobička na leto.

Premier Robert Golob je na KPK med drugim prijavil pridobitev poslovnega deleža v podjetju Star Solar, postal je izključni lastnik. V zvezi s tem so na KPK danes prejeli tudi prijavo, ki jo bodo obravnavali v predhodnem preizkusu. Na splošno pa pojasnjujejo, da zakon lastništva ne prepoveduje, omejitev poslovanja s podjetjem pa velja le za vlado.

Kot je poročalo Delo, je Golob Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) prijavil več sprememb premoženja. Prijavil je odsvojitev več kot desetih parcel v skupni velikosti dobrih 10.000 kvadratnih metrov, pridobitev premičnine, vredne več kot 10.000 evrov, odsvojitev denarnih sredstev, ki presegajo 10.000 evrov, pridobitev poslovnega deleža v vrednosti več kot 10.000 evrov ter pridobitev obveznosti v višini več kot 10.000 evrov.

V njegovem kabinetu so za časnik pojasnili, da je zaradi sporazumne razveze zakonske zveze in s tem povezane delitve premoženja z nekdanjo ženo premier komisiji sporočil spremembo premoženjskega stanja. Sprememba je nastala pri lastništvu nepremičnin in lastništvu podjetja, Golob je postal izključni lastnik podjetja Star Solar, ki je registrirano za “drugo proizvodnjo električne energije”. Njegova direktorica je Golobova hči, še navaja Delo.

Podjetje Star Solar je sicer od leta 2012 vključeno v podporno shemo za proizvajalce električne energije iz obnovljivih virov energije. Z energetskim zakonom iz leta 2008 je država namreč uvedla finančne spodbude za taka podjetja. “Podjetje Borzen na podlagi tega izplačuje za štiri proizvodne naprave obratovalne podpore na osnovi proizvedenih neto količin elektrike. Podporna shema se izvaja na podlagi javno objavljenega poziva, na katerega se lahko ob vnaprej znanih in javno objavljenih pogojih vključijo vsi zainteresirani imetniki proizvodnih naprav,” so ob tem pojasnili v kabinetu predsednika vlade.

Dodali so, da ima podjetje Borzen javno pooblastilo za sklepanje pogodb o podporah in izplačevanju podpor ter za odkup električne energije v okviru izvajanja zagotovljenega odkupa kot ene od oblik podpor. “Funkcijo izvajanja podporne sheme Borzen izvaja po principu nediskriminatornosti in možnosti udeležbe vseh zainteresiranih proizvajalcev brez individualne obravnave,” so navedli.

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije za funkcionarje sicer ne prepoveduje lastništva v podjetjih, so danes tudi za STA pojasnili na KPK. Ker pa poslovanje javnega sektorja s subjekti zasebnega prava lahko predstavlja določeno korupcijsko tveganje, še zlasti v primerih, ko so v posel vključeni posamezniki, ki imajo pri sklenitvi tega posla zasebni interes, zakon opredeljuje omejitve poslovanja.

Gre lahko za bodisi absolutno prepoved poslovanja, ko organ denimo ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj podjetju, ali pa pogojno dovoljeno poslovanje, ko na primer lahko podjetje sodeluje na javnih razpisih pod določbami zakona o integriteti in druge zakonodaje oziroma pod pogojem, da se funkcionar dosledno izloči iz vseh faz odločanja o postopku, so pojasnili na KPK.

Take omejitve veljajo za subjekte, v katerih so funkcionarji ali njegovi družinski člani udeleženi kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, ali pa so neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot petodstotnem deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Za takšne poslovne subjekte veljajo omejitve poslovanja “z organom ali organizacijo javnega sektorja, v kateri funkcionar opravlja funkcijo”.

“Omejitve poslovanja tako ne veljajo za vse subjekte javnega sektorja. Če gre torej za predsednika vlade, omejitve poslovanja veljajo za Vlado Republike Slovenije, ne pa tudi za druge subjekte javnega sektorja, kot so ministrstva, državni zbor, občine,” je pojasnila KPK.

Ker so danes dobili prijavo v zvezi z Golobovim lastništvom podjetja, pa bodo zadevo preverili v predhodnem preizkusu, zato več informacij o konkretni zadevi v tej fazi ne morejo dati.

V kabinetu predsednika vlade pa so popoldne pojasnili, da je bila pred tem lastnica in tudi posojilodajalka podjetju nekdanja Golobova soproga. Za podjetje Star solar tako že vse od nastopa poslanske funkcije Roberta Goloba veljajo enake omejitve s področja nasprotja interesov in se s spremembo lastništva podjetja niso spremenile, trdijo. Če bi pri odločanju vlade v prihodnje prišlo do morebitnega nasprotja interesov, bo predsednik vlade ravnal v skladu z zakonskimi zahtevami.

Po poročanju Dela je premoženje skladno z zakonodajo po prevzemu ministrske funkcije prijavil tudi minister za javno upravo Franc Props. Podrobnosti pa ni razkril.

COMMENTS

Wordpress (0)