REPowerEU -Energetska platforma EU – TOPNEWS.si

REPowerEU -Energetska platforma EU

REPowerEU -Energetska platforma EU

Platforma ima ključno vlogo pri združevanju povpraševanja, usklajevanju uporabe infrastrukture, pogajanjih z mednarodnimi partnerji in pripravah na skupne nakupe plina in vodika.

Energetska platforma EU je bila ključna za prizadevanja EU za diverzifikacijo v letu 2022, saj je olajšala podpis memorandumov o soglasju z glavnimi partnerskimi državami izvoznicami plina in povečala mednarodni doseg v podporo načrtu REPowerEU.

Za leto 2023 je poudarek platforme na organizaciji združevanja povpraševanja in skupnega nakupa plina za prihajajočo zimsko sezono polnjenja skladišč plina (2023–2024). Zahteva tesno sodelovanje med Evropsko komisijo, državami EU in industrijo, Komisija pa zagotavlja smernice za zagotovitev, da je skupni nabavni mehanizem v skladu s pravili EU o konkurenci.

Platforma je namenjena usklajevanju ukrepov in pogajanj EU z zunanjimi dobavitelji na zgornjem delu oskrbne verige, da bi preprečili, da bi države EU prehitele druga drugo. Prav tako lahko izkoristi vpliv EU kot ene največjih porabnic plina na svetu, da doseže boljše pogoje za vse porabnike EU.

Platforma je bila ustanovljena aprila 2022 po mandatu, ki ga je podelil Evropski svet kot odgovor na potrebo po diverzifikaciji od ruskega plina. Zajema vrsto ukrepov v zvezi z zemeljskim plinom in utekočinjenim zemeljskim plinom (ter v prihodnosti vodikom) za podporo varnosti oskrbe in dostopa EU do cenovno dostopne energije, vključno z mednarodnim dosegom, združevanjem povpraševanja in učinkovito uporabo plinskih infrastruktur EU.

Oktobra 2022 je Evropski svet potrdil skupno nakupovanje plina, usklajevanje in prednostno razvrščanje pogajanj z zanesljivimi partnerji za iskanje vzajemno koristnih partnerstev z izkoriščanjem skupne politične in tržne teže EU ter polno uporabo energetske platforme EU, saj so nekateri ukrepi za reševanje energetske krize v Evropi. Dva meseca pozneje je bila sprejeta Uredba Sveta (EU) 2022/2576 o krepitvi solidarnosti z boljšim usklajevanjem nakupov plina, čezmejne izmenjave plina in zanesljivih referenčnih cen. Zagotavlja pravni okvir za energetsko platformo EU za podporo državam EU pri pripravah na zimo 2023/24 in zlasti pri polnjenju njihovih skladišč plina.

COMMENTS

Wordpress (0)