Vlada dodatnih 26 milijonov evrov za zamenjavo starih kurilnih naprav – TOPNEWS.si

Vlada dodatnih 26 milijonov evrov za zamenjavo starih kurilnih naprav

Vlada dodatnih 26 milijonov evrov za zamenjavo starih kurilnih naprav

Vlada je danes na seji vladnega odbora za gospodarstvo vrednost projekta zamenjave starih z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami, ki je del načrta razvojnih programov 2023-2026, povečala z 89,5 na 115,3 milijona evrov. Obdobje izvajanja projekta ostaja do konca letošnjega leta.

Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, se bo vrednost projekta povečala zaradi povečanih potreb in koristi izvajanja ukrepa na področju obnovljivih virov energije. Investicija se bo izvajala skladno s predvidenim časovnim načrtom do 31. decembra 2023.

S projektom, sredstva za katerega prispevajo iz sklada za podnebne spremembe, spodbujajo uporabo obnovljivih virov energije za ogrevanje stavb, in sicer zamenjavo zastarelih malih kurilnih naprav, ki so neučinkovite, z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso in s toplotnimi črpalkami. Posredni cilj pa je izboljšanje kakovosti zraka, kjer je ta slab, oz. ohranjanje njegove kakovosti tam, kjer je še dobra.

“S tem bomo dolgoročno pripomogli k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in k izboljšanju kakovosti zraka, ki je eden od okoljskih problemov, ki kvarno vpliva na zdravje ljudi, za občutljive skupine prebivalcev pa je ob njihovi dolgotrajni izpostavljenosti zraku s slabo kakovostjo lahko tudi eden od vzrokov za njihovo zgodnejšo smrt,” pravi vlada.

Vlada se je danes na seji vladnega odbora za gospodarstvo poleg tega opredelila do predloga novele zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov, s katerim skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec (SDS) predlaga podaljšanje veljavnosti ukrepa nižje stopnje DDV za določene energente do konca leta.

Zakon je veljal za obdobje od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023. Kot pravi vlada, bi bilo treba za njegovo podaljšanje zakon novelirati z uveljavitvijo še pred 31. majem. “Po preteku tega datuma pa sprememba z namenom podaljšanja veljavnosti ukrepa nižje stopnje davka na dodano vrednost ni več dopustna,” meni vlada.

Izpostavlja tudi, da je bil namen začasnega ukrepa znižanja stopenj DDV dodatno prispevati k znižanju cen energentov v času ogrevalne sezone 2022/2023, torej v času, ko so se cene energentov znatno zvišale, predvsem kot posledica razmer v Ukrajini.

“Namen zakona je bil torej razbremeniti potrošnike visokih cen ogrevanja v času kurilne sezone. Ob koncu kurilne sezone pa se je poraba energentov, ki so namenjeni ogrevanju, znatno zmanjšala. Glede na trenutne drobnoprodajne cene energentov za ogrevanje na trgu vlada meni, da trenutno ukrep nižje stopnje DDV na energente ni potreben, saj so cene energentov na trgu bistveno nižje, kot so bile v času ogrevalne sezone,” je zapisali vlada.

COMMENTS

Wordpress (0)