Zaključen postopek izredne uprave, Agrokor izbrisan iz sodnega registra – TOPNEWS.si

Zaključen postopek izredne uprave, Agrokor izbrisan iz sodnega registra

Zaključen postopek izredne uprave, Agrokor izbrisan iz sodnega registra

Po objavljeni pravnomočni odločbi Trgovskega sodišča v Zagrebu je postopek izredne uprave v Agrokorju zaključen, Agrokor d.d. pa je izbrisan iz sodnega registra.

Trgovsko sodišče v Zagrebu je s sklepom z dne 19. julija 2022 ugotovilo, da se z veljavno pripojitvijo 46 nevzdržnih družb dolžniku Agrokor d.d. kot prevzemniku, poravnava upnika Agrokorja šteje za izvedeno, nad dolžnikom Agrokorjem d.d. pa se konča postopek izredne uprave. S tem se je uspešno zaključil eden največjih svetovnih postopkov prestrukturiranja skozi stečaj, ki je v tej obliki bil mednarodno priznan, sam postopek pa je dobil pravno legitimacijo v Evropski uniji, Veliki Britaniji ,ZDA in Švici.

Med postopkom izredne uprave je prezadolženi Agrokor, čeprav v stečaju, nadaljeval s poslovanjem, pri tem pa je bilo ohranjeno celotno poslovanje in polna zaposlenost. Takrat je sistem zaposloval več kot 50.000 ljudi na območju jugovzhodne Evrope, njegov razpad pa bi, zaradi vpliva na tisoče povezanih podjetij, povzročil resne negativne posledice v gospodarstvih Hrvaške in vseh držav v regiji. Postopek izredne uprave nad Agrokorjem se je začel 10. aprila 2017, zajel pa je skupno 77 Agrokorjevih družb. Celotni dolg družbe je takrat znašal 56 milijard kun, ob 30 kratniku razmerja med dolgom in dobičkom iz poslovanja, na računih družb pa je bilo le šest kun. V enem samem letu je izredni pooblaščenec Fabris Peruško s svojo ekipo normaliziral poslovanje in zaključil pogajanja o upniški poravnavi, ki je bila julija 2018 izglasovana z več kot 80 odstotki glasov upnikov, njena veljavnost paje bila potrjena oktobra 2018.
Najpomembnejši rezultat postopka izredne uprave je poleg sklenjene poravnave in ohranjenega poslovanja dejstvo, da so bili med postopkom v celoti poplačani dolgovi do 2.400 mikro in malih dobaviteljev, ostali upniki pa so bili poplačani v povprečju za 60 odstotkov. Ob tem so bila vsa plačila dobaviteljev in celoten strošek stabilizacije
propadlega poslovanja poravnana iz poslovanja in premoženja Agrokorja, brez porabe denarja davkoplačevalcev Republike Hrvaške. Hkrati je postopek izredne uprave dobil mednarodno pravno varstvo, mednarodna finančna stroka pa ga je z nagrado TMA razglasila za enega najboljših svetovnih procesov prestrukturiranja v letu 2018.
S prenehanjem obstoja Agrokorja, prenehajo tudi pooblastila in naloge izrednega pooblaščenca Fabrisa Peruška iz čl. 12. Zakona o postopku izredne uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Hrvaško, oz. njegove pravice in obveznosti dolžnikovega organa ter pooblastila o zastopanju.

“Upravičeno smo lahko ponosni na zaključek enega najpomembnejših gospodarskih procesov, kar jih je bilo na Hrvaškem, z vplivom na celotno regijo. Postopek je bil zahteven in kompleksen, obseg dela ogromen, roki pa kratki. V zelo zahtevnih poravnalnih pogajanjih smo morali uskladiti pogosto diametralno nasprotne interese upnikov. Pri poskusih, da bi dosegli dogovor, ki bi bil sprejemljiv za vse, ni manjkalo napetosti, odrekanj in kompromisov. Na koncu je visok odstotek, s katerim so upniki podprli poravnavo na naroku, in vse tisto, kar smo naredili pozneje pri preoblikovanju družbe v Fortenova grupo pokazalo, da imamo potrebno znanje in odločnost za vodenje tega kompleksnega procesa. Vlada Republike Hrvaške, finančni upniki, dobavitelji, zaposleni, jaz kot skrbnik in celotna naša ekipa smo vložili izjemne napore, da postopek izredne uprave zagotovi vzdržno poslovanje podjetja, ki je tako rekoč v stečaju. To je bila temeljna predpostavka za vse, kar smo počeli v obdobju treh let in pol od ustanovitve skupine Fortenova, ki smo jo pripeljali do prihodkov v višini pet milijard evrov, zadolženosti pod štirikratnikom razmerja med dolgom in dobičkom iz poslovanja ter statusa enega najbolj zaželenih delodajalcev in velikega investitorja v celotni regiji. Zahvaljujem se vsem, ki so osebno tvorno prispevali k postopku izredne uprave, Vladi Republike Hrvaške, ki me je predlagala za odgovorno delo izrednega pooblaščenca, in Trgovskemu sodišču v Zagrebu, ki me je imenovalo. Posebej sem ponosen, da skupaj z ekipo, v kateri so številni sodelavci, ki
so sodelovali v procesu izrednega vodenja, danes vodim podjetje, ki zaradi pozitivnih sprememb uspešno premaguje vse izzive, s katerimi se soočamo,” je povedal Fabris Peruško, član Upravnega odbora in glavni izvršni direktor Fortenova grupe ob zaključku postopka izredne uprave in prenehanju njegove vloge izrednega
pooblaščenca.

COMMENTS

Wordpress (0)