GEN-I kljub spremembi cen ostaja najugodnejši dobavitelj in je sprejel zavezo brez podražitev do konca 2022 – TOPNEWS.si

GEN-I kljub spremembi cen ostaja najugodnejši dobavitelj in je sprejel zavezo brez podražitev do konca 2022

GEN-I kljub spremembi cen ostaja najugodnejši dobavitelj in je sprejel zavezo brez podražitev do konca 2022

Skupina GEN-I je kljub izjemno zahtevnim razmeram na trgih energentov držala obljubo in ohranila nespremenjene cene električne energije in zemeljskega plina za svoje odjemalce do letošnjega poletja. Ob tem je sprejela še 56.000 odjemalcev, ki so jih nekateri dobavitelji čez noč pustili na cedilu z umikom s trga ali z znatnimi podražitvami. Tudi po spremembi cenika s 1. 8. 2022 ostajajo najugodnejši dobavitelj električne energije, obenem pa so se zavezali, da do konca leta 2022 ne bodo višali cen električne energije za gospodinjstva.

Kljub ekstremni situaciji na trgu je bil GEN-I edino energetsko podjetje, ki se je odločilo pred vplivom energetske krize zavarovati slovenske gospodinjske odjemalce. Lani jeseni so se javno zavezali, da do poletja 2022 ne bodo zvišali cen električne energije in zemeljskega plina za svoje gospodinjske odjemalce ter obljubo v celoti izpolnili. Tako so svojim odjemalcem v hladnejših mesecih, ko so poraba in stroški višji, zagotovili varno dobavo brez strahu pred podražitvami. S tem, ko niso dražili cen tarif električne energije na nivo ostalih dobaviteljev, so svojim gospodinjskim odjemalcem prihranili 35,8 milijona evrov.  Sprejeli 56.000 novih odjemalcev in finančno breme prevzeli nase

Od začetka energetske krize je GEN-I pod svoje okrilje sprejel več kot 56.000 novih odjemalcev, ki so jih dobavitelji čez noč pustili na cedilu z umikom s trga ali z znatnimi podražitvami. Odpovedi pogodb o dobavi nekaterih dobaviteljev, kot sta slovenski Telekom in nemški EON, so namreč številne odjemalce ravno v času energetske krize pustile brez dobavitelja. GEN-I je mnoga slovenska gospodinjstva rešil pred zasilno oskrbo ter nase prevzel finančno breme, ocenjeno na 46 milijonov evrov, iz naslova zakupa drage električne energije na veleprodajnem trgu.
V zadnjem letu so tako v GEN-I za slovenska gospodinjstva ustvarili skupno korist v višini več kot 81 milijonov evrov.
Po 9 letih brez dražitev se cene tarif električne energije spreminjajo, a GEN-I ostaja najugodnejši dobavitelj
V zadnjih devetih letih, ko je GEN-I ohranil cene za gospodinjstva nespremenjene, je bila povprečna veleprodajna cena 48,2 EUR/MWh, medtem ko je trenutna cena za nakup električne energije za leto 2023 te dni presegla
astronomskih 260 EUR/MWh, torej za več kot 500 odstotkov višja. V luči dogajanja na mednarodnih trgih GEN-I s 1. 8. 2022 uvaja nov Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce. S cenami 0,08690 €/kWh za VT,
0,05990 €/kWh za MT in 0,08190 €/kWh za ET (cene brez DDV) oz. 0,10602 €/kWh za VT, 0,07308 €/kWh za MT in 0,09992 €/kWh za ET (cene z DDV) bo račun povprečnega gospodinjskega odjemalca od avgusta naprej višji za
približno 18 odstotkov. Kljub prilagoditvi novonastalim razmeram na mednarodnih veleprodajnih trgih GEN-I v skrbi za svoje odjemalce še vedno ostaja najugodnejši dobavitelj električne energije na slovenskem trgu.
Brez višanja cen do konca 2022
V GEN-I so naredili še korak dlje ter zahvaljujoč naprednim analitskim pristopom in nadpovprečni dodani vrednosti mednarodnega trgovanja uspeli zagotoviti, da do konca leta 2022 novih cen električne energije ne
glede na zahtevnost razmer ne bodo višali.

Že vse od vstopa na slovenski trg je bilo primarno vodilo GEN-I zagotavljanje najbolj konkurenčnih cen električne energije, čemur bodo sledili tudi v prihodnje. Kot največji dobavitelj električne energije in pionir zelene preobrazbe se zavedajo svoje odgovornosti do družbe in bodo skrb za svoje odjemalce še naprej postavljali na prvo mesto.

COMMENTS

Wordpress (0)