“Glas ljudstva” pokazal veliko razumevanja za vsebino koalicijske pogodbe – “Ugotavljamo, da se program na načelni ravni opredeljuje do velike večine pobud in zahtev naše iniciative ter da so predlagane usmeritve in ukrepi skladni s predlogi Glasa ljudstva ali pa vsaj dopuščajo optimizem” – TOPNEWS.si

“Glas ljudstva” pokazal veliko razumevanja za vsebino koalicijske pogodbe – “Ugotavljamo, da se program na načelni ravni opredeljuje do velike večine pobud in zahtev naše iniciative ter da so predlagane usmeritve in ukrepi skladni s predlogi Glasa ljudstva ali pa vsaj dopuščajo optimizem”

“Glas ljudstva” pokazal veliko razumevanja za vsebino koalicijske pogodbe – “Ugotavljamo, da se program na načelni ravni opredeljuje do velike večine pobud in zahtev naše iniciative ter da so predlagane usmeritve in ukrepi skladni s predlogi Glasa ljudstva ali pa vsaj dopuščajo optimizem”

“V iniciativi Glas ljudstva čestitamo vsem trem političnim strankam in njihovim voditeljem_cam za – kljub zapletenim okoliščinam in mnogim oviram – hiter in učinkovit proces oblikovanja nove vlade. Zelo nas veseli, da so se vse tri politične stranke, ki sestavljajo novo vlado, pred volitvami odzvale na naš poziv, se zavezale k aktivnemu sodelovanju in se opredelile do 138 zahtev civilne družbe,”so med drugim zapisali v sporočilu “Komentar Glasu ljudstva na koalicijsko pogodbo,” ki ga objavljamo spodaj v integralu.

“V tem duhu smo v civilni iniciativi Glas ljudstva natančno proučili »Program za delo koalicije«, pri čemer nas je seveda predvsem zanimalo, v kolikšni meri upošteva naše pobude in še zlasti, kako Program uresničuje zaveze, ki so jih voditelji_ce in predstavniki_ce strank posredovali iniciativi Glas ljudstva, ali pa jih omenjali v javnih izjavah.

Ugotavljamo, da se program na načelni ravni opredeljuje do velike večine pobud in zahtev naše iniciative ter da so predlagane usmeritve in ukrepi skladni s predlogi Glasa ljudstva ali pa vsaj dopuščajo optimizem, da jih bo obljubljena stalna komunikacija med civilno družbo in oblastjo še zbližala. Pogrešamo pa konkretne in časovno opredeljene cilje, ki so bili jasno postavljeni v številnih predlogih Glasu ljudstva.

Razumemo, da v tako kratkem času koalicijske stranke (še) niso mogle sestaviti konsistentnega akcijskega načrta za štiriletni vladni mandat. A program, ki je pred nami, je v tem trenutku še preveč splošen in mestoma deklarativen, kar lahko dopušča različne interpretacije in onemogoča spremljanje uresničevanja koalicijskih zavez.

Izmed kratkoročnih ukrepov izpostavljamo tiste, za katere je Glas ljudstva predlagal uresničitev v roku enega leta in s čimer ste se koalicijske stranke pred volitvami strinjale (v prilogi). Če so v koaliciji ugotovili, da katere od danih zavez ne bodo uresničili oz. je ne morejo izpolniti v enem letu, pričakujemo pojasnilo, na podlagi katerega bo civilna družba in strokovna javnost sodelovala pri oblikovanju rešitev. Na ta način lahko gradimo trdno in dolgoročno partnerstvo med koalicijo in civilno družbo”.

 

Priloga 1 - zahteve Glas ljudstva 2022

 

COMMENTS

Wordpress (0)