(VIDEO) Opozicija zapustila sejo DZ – pred tem prišlo do incidenta na meji pretepa – TOPNEWS.si

(VIDEO) Opozicija zapustila sejo DZ – pred tem prišlo do incidenta na meji pretepa

(VIDEO) Opozicija zapustila sejo DZ – pred tem prišlo do incidenta na meji pretepa

Visokooktanska razprava o petem protikoronskem paketu je povzrocila hudo kri v parlamentu. V nadaljevanju si lahko ogledate, kaj se je dogajalo v parlamentu, kar je pripeljalo do tega, da je opozicija odšla. Situacija je bila ves čas na meji pretepa. Objavljamo stenogram razprave, ki je pripeljala do konflikta na reaciji Matjaz Nemec – Jože Tanko in Violeta Tomič.PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa za opozorilo. Pravilom, če bi bila korektna stališča in razprave se v to ne poseže, vendar tisti, ki vodi seje ima pravico, da intervenira v primerih, ko oceni, da razprava ali kaj drugega ne teče v skladu s Poslovnikom in opozoril sem. Mi se tukaj ne ukvarjamo s psihološkimi profili in tako naprej, ukvarjamo se z zakonom, ki se izrecno nanašajo na odpravljanje posledic zdravstvene krize pri nas. In v vseh teh postopkih ste imeli vse možnosti in zdaj kaj je primerno in kaj neprimerno, to veste, da razlaga Poslovnik tisti, ki vodi, ampak na to se ne sklicujem, govorimo o vsebini. In kar zadeva predstavitev stališč poslanskih skupin ali pa razprave se naj nanašajo na vsebino, ne na kaj drugega, tisto kaj drugega bomo dali na posebno točko dnevnega reda, pa bomo razpravljali, če boste tako želeli. Zdaj pa najprej postopkovno še Violeta Tomić. Nisi bila, ker 

  1. TRAK: (TB) – 11.55

(nadaljevanjeker se je ona že prej dvignila, ko tebe še v dvorani ni bilo.
Izvolite, Violeta Tomić.

VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Glejte, predsedujoči, ni na vas, da sodite o stališčih poslanskih skupin, ali so primerna ali niso primerna. Tole, kar bo šlo danes v magnetogram, bom uporabila velikokrat kot argument, kadar bo stranka SDS se kakorkoli pridušala zoper vodenja sej odbor, kajti, to kar ste zdaj storili, je popolnoma nesprejemljivo in ne v skladu s Poslovnikom.
Včeraj smo skupaj sedeli vi, kolega, jaz…

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Gospa, dovolite… Predlagam, da…

VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): …Ne prekinjajte me!

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: …Date postopkovni predlog. / oglašanje iz dvorane/

VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): …Moj postopkovni predlog…

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Postopkovni predlog dajte, prosim.

VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): …Je, da ne segate v besedo razpravljavcem, ki imamo postopkovne predloge in da ne komentirate stališč poslanskih skupin, ker to dobro veste, da ni v skladu z Poslovnikom.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Kolegica, v skladu s tretjim odstavkom 75. člena lahko predsedujoči kadarkoli poseže v besedo, komurkoli, v kateri koli fazi ali replike ali postopkovnega postopka ali razprave. / oglašanje iz dvorane/

VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Ne komentirate stališč…

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Gospa…

VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): …Oprostite in ste zelo žaljiv…

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Kolegica…

VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): …Do poslancev…

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: …Postopkovni predlog, prosim…

VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): …In poslank.
Tako da, glejte, nedopustno je in to bo slišal predsednik Državnega zbora, kajti ravno včeraj smo sklenili nekaj povsem nasprotnega.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Tina Heferle, postopkovno, izvolite.

TINA HEFERLE (PS LMŠ): Spoštovani gospod podpredsednik, gospod Tanko.
Včeraj smo sedel skupaj na internem sestanku, delovni posvet predsednika Državnega zbora, kjer smo se pogovarjali o vodenju sej in vi, tako kot vsi mi, vsi podpredsedniki, vsi predsedniki delovnih teles in tudi vi, gospod Tanko, smo se v en glas strinjali, da, ko vodimo seje, ne komentiramo vsebinsko razpravljavcev, se ne vtikamo vsebinsko v stališča posameznih poslancev ali poslanskih skupin. In v skladu s Poslovnikom in pa v skladu z dogovorom o praksi vodenja sej, vi dobro veste, da se ne smete vtikat v stališča poslanskih skupin, ko so ta na dnevnem redu.
Vsaka Poslanska skupina ima 5 minut na voljo, da predstavi stališče in potem se tega ne komentira. Tako kot nobena druga poslanska skupina v svojem stališču ne sme komentirati predhodne poslanske skupine v svojem stališču, tako tudi vi, kot predsedujoči, s tistega mesta, kjer sedaj sedite, ne smete komentirati stališč poslanskih skupin in to, kar se zdajle greste, je huda kršitev Poslovnika. Vi se sklicujete na 75. člen Poslovnika, ki govori o vzdrževanju reda na seji – vzdrževanje reda na seji ne pomeni to, da se vi vtikate, vsebinsko, komentirate, kakšno imate mnenje o Šarcu in tako naprej in ne vem še vse…

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Kolegica, kaj je vaš postopkovni predlog?

TINA HEFERLE (PS LMŠ): Moj postopkovni predlog bom povedala takoj, ko se mi izteče 3-minutna…

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Ne, ko bo tisto že prepozno…

TINA HEFERLE (PS LMŠ): 3-minuten čas, ki ga imam na voljo, da obrazložim svoj postopkovni predlog in prosim, ne motite me. / oglašanje iz dvorane/

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Glejte, gospa…

TINA HEFERLE (PS LMŠ): 3 minute imam na voljo… / oglašanje iz dvorane/
Prosim, da se gospod Tanko držite tistega…

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Mir v dvorani prosim!

TINA HEFERLE (PS LMŠ): …Tistega,…

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Mir v dvorani!

TINA HEFERLE (PS LMŠ): …Kar ste včeraj na internem sestanku tako goreče zagovarjali. Tudi vi ste zagovarjali, da se morajo seje voditi v skladu s Poslovnikom in sedaj vas tukaj pred vsemi prosim, da nehate bit dvoličen, gospod, ampak vodite tako, kot rečete za zaprtimi vrati. Sedaj pa, zdaj neko, predstavo za javnost delate, za, ne vem, / znak za konec razprave/ kateri del volivcev, pač, ampak, vi ste včeraj rekli, da se morajo seje voditi v skladu s Poslovnikom. Poslovnik vam ne omogoča… 

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Kolegica… 

TINA HEFERLE (PS LMŠ): …Še izrecno več, vam prepoveduje…

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: …Seje se mora voditi v skladu s Poslovnikom.

TINA HEFERLE (PS LMŠ): …Da komentirate stališča Poslanskih skupin.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Pa tudi razprave in ostale stvari…

TINA HEFERLE (PS LMŠ): Ne komen-… Ne smete…

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: …Morajo potekat v skladu s Poslovnikom.

TINA HEFERLE (PS LMŠ): …Komentirat stališč poslanskih skupin, gospod Tanko.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Vse mora potekat skladno s Poslovnikom.

TINA HEFERLE (PS LMŠ): In moj postopkovni predlog je – imam še pet sekund, da ga povem – vodite sejo v skladu s Poslovnikom. / znak za zaključek razprave/ Nanaša se pa to na vse člene Poslovnika.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Seveda, to se trudim, kajne, ampak tudi vsi tisti, ki imate besedo, ki dobite besedo, se trudite, da boste razpravljali v skladu s Poslovnikom in razprave, kajne, ki povzročajo, ne vem, nemir v dvorani, niso… / oglašanje iz dvorane/ Take razprave pač, predsedujoči mora opozorit na take stvari in …

https://twitter.com/martinvalic/status/1316725921492148224

COMMENTS

Wordpress (0)