Franjo Bobinac, ki ga Borut Jamnik kljub večmiljonski izgubi v Gorenju, rine v nadzorni svet Cinkarne Celje, dobil protikandidata – TOPNEWS.si

Franjo Bobinac, ki ga Borut Jamnik kljub večmiljonski izgubi v Gorenju, rine v nadzorni svet Cinkarne Celje, dobil protikandidata

Delničar družba Envestor za izredno skupščino Cinkarne Celje konec decembra vložil nasprotni predlog

Franjo Bobinac, ki ga Borut Jamnik kljub večmiljonski izgubi v Gorenju, rine v nadzorni svet Cinkarne Celje, dobil protikandidata

Omrežja Boruta Jamnika, ki “hara” v državnih podjetjih, mirno kadrujejo naprej. Na spletni strani Cinkarne Celje, ki je prek lastniških deležev Modre zavarovalnice, SDH in DUTB v večinski državni lasti, je objavljen sklic izredne skupščine Cinkarne, ki bo konec decembra.

Kot je razvidno iz priloženega posnetka spletne strani Cinkarne, bo šef Modre zavarovalnice Borut Jamnik odstopil kot nadzornik Cinkarne. A za svojega naslednika, novega člana nadzornega sveta Cinkarne Celje, je Jamnik predlagal kar Franja Bobinca, ki naj bi prevzel mesto Boruta Jamnika v državni firmi. Neverjetno kot, da smo v srednjem veku, ko je bilo pomembno, da je za prevzemanje kraljevskih funkcije pomembna “modra kri”. A besedna zveza »modra kri« pri nas zbudi še eno asociacijo in sicer Modra Zavarovalnica Boruta Jamnika, saj lahko funkcije v državnih podjetjih prevzemajo samo maziljenci, ki jih izbere in potrdi samo Borut Jamnik.

Jamnik za svojega naslednika predlaga Franja Bobinca za katerega je Lan Lina, enega od dveh glavnih direktorjev Gorenja po prehodu v kitajsko lastništvo v ponedeljek dejal, da je vodil upravo, ki je svoje rezultate prikazovala po principu kreativnega računovodstva. Franjo Bobinac, ki se po pisanju nekaterih medijev menda sploh ne upa sprehoditi po Šaleški dolini brez spremstva varnostnikov, bi se rad, seveda z Jamnikovo pomočjo, preselil v Celjsko kotlino.

Lijev nastop je razkril pravo zapuščino Franja Bobinca v Gorenju, ki je stresel ne samo Šaleško dolino, ampak celotno državo: “O natančnih številkah preseženih zaposlenih še ne moremo govoriti, ne želimo pa dajati vtisa, da se bo v Gorenju tudi naprej delalo lagodno po starem,” je še dejal Lin, ki poleg Gorenja vodi še Hisense International s skupno letno prodajo 8 milijard ameriških dolarjev. Lin je pojasnil tudi, od kod izvira letošnja 40-milijonska izguba. Največji delež zavzema čiščenje bilanc in njihovo prilagajanje mednarodnim računovodskim standardom, ki jih uporabljajo v družbi Hisense. Ta ne dovoljujejo kreativnega računovodstva, na podlagi katerega je Bobinčeva uprava nekako prikazovala minimalne dobičke, čeprav je bilo Gorenje dejansko v izgubi. Zelo slabo je bilo tudi prvo letošnje četrtletje, za tri odstotke so morali dvigniti tudi plače oziroma uskladiti minimalne z novo zakonodajo.”

Delničar Cinkarne Celje družba Envestor, ki je za izredno skupščino Cinkarne vložil nasprotni predlog in sicer za člana nadzornega sveta predlaga diplomiranega ekonomista Boruta Bizaja.

In kako Envestor kot mali delničar, mali delničarji v nadzornem svetu Cinkarne Celje nimajo svojega predstavnika, argumentira nasprotovanje Franju Bobincu. Razlogi so podobni, kot jih je v ponedeljek nanizal Lan Lina:

“Kandidat za člana nadzornega sveta, predlagan s strani nadzornega sveta in usklajen, kot piše v utemeljitvi predloga, z največjimi delničarji (ki so državna podjetja) je odličen retorik, ki ima obilo izkušenj z vodenjem velikih poslovnih subjektov. Njegove poslovne izkušnje vključuje tudi kompleksne poslovne situacije, kot so širitve in prevzemi, odpiranje novih proizvodnih kapacitete v tujini …itd. Vendar se primernost kandidata ne more ocenjevati zgolj po njegovih funkcijah (po tem, kaj vse je delal), ampak je ključno merilo, kako uspešen je bil pri svojem delu. In uspeh se v delniški družbi meri po učinkovitosti in odnosnem upravljanju sredstev in kapitala lastnikov. Tega pa v utemeljitvi predloga ni, saj ga ne more biti. Rezultati družbe Gorenje v času vodenja kandidata kažejo, da je družba dosegla podpovprečne rezultate v panogi.. Kazalci učinkovitosti in donosnosti upravljanja s sredstvi in kapitalom lastnikov, so bili precej pod mediano panoge. (marža, EBITDA, profitna marža, ROE,ROA), dolg Gorenja pa je bil nad mediano panoge. Torej čisto nasprotje od upravljanja z Cinkarno. Poleg slabega upravljanja kandidata bremeni tudi slabo predvidevanje in napovedovanje rezultatov, saj je v javno objavljenih strategijah in načrtih poslovanja vsakokrat napovedal izboljšanje razmer, razdolževanja družbe in povečanje marž, ki je bilo redko udejanjenjo. Zaradi zgodovine neuspešnega napovedovanja poslovanja s strani uprave pod vodstvo g, Bobinca se lahko resno vprašamo, s kakšno avtoriteto in kredibilnostjo je g. Bobinac v primeru, da bo na skupščini potrjen, presojal in potrjeval strateške in planske dokumente družbe Cinkarna. Zaradi primerljivo slabših rezultatov poslovanja družbe Gorenje je bila delnica z oznako GRVG ena najmanj donosnih v panogi in tudi na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Razmere pri donosnosti delnice so se spremenile zaradi težavnih finančnih razmer (o čemer govori tudi 112,2 milijona evrov izgube od prevzema) začetnega prodajnega postopka Gorenja, ki je rezultiral v prodaji družbe kitajskemu podjetju Hisense. Posledice slabega upravljanja družbe in s tem negativno gibanje vrednosti družbe je kandidat izkusil tudi na svoji koži, saj je s stečajem družbe Ingor (družbe, preko katere so kandidat in drugi deležniki kupovali delnice Gorenja) izgubil del lastnega premoženja.

Kot delničar Cinkarne, v skrbi po lastnih prihrankih, ki so v kapitalu družbe, kandidatu iz naštetih razlogov ne zaupam, da bo nalogo nadziranja kapitala lastnikov opravil kvalitetno. Menim, da je za dobro družbe in njenih lastnikov prav, da se presoja in predvideva tveganje korporativnih struktur na bodoče rezultate, ki vplivajo na vrednost družbe. Predlagan kandidat po moji oceni ni najboljša izbira,” med drugim piše v obrazložitvi družba Investor d.o.o.

Mimogrede, Jamnik, ki skuša v nadzorni svet vriniti Franja Bobinca, je z več manevri poskušal tudi na čelo uprave Petrola preko današnje skupščine, če že ne vrniti stare uprave, pa vsaj za predsednika sforsirati Žigo Debeljaka iz Gorenja. Ni pa zanemarljivo, da je brat Boruta Jamnika delal prav v Gorenju. Z vidika menjav v nadzornem svetu državne Cinkarne, kjer naj bi Bobinac postal celo predsednik nadzornega sveta, funkcija pa je seveda dodatno plačana, je zanimivo tudi dejstvo, da je v času Bobinca v Gorenju izjemno kariero naredil tudi brat Boruta Jamnika Gorazd Jamnik. Danes je zaposlen v hčerinski družbi Gorenja na Nizozemskem. Nepotizem do neba.

nasprotni predlog Cinkarna-1
nasprotni predlog Cinkarna-2

COMMENTS

Wordpress (0)