Ob otvoritvi sodnega leta 2017 so bile predstavljene prioritete delovanja slovenskega sodstva – TOPNEWS.si