Sončna skupnost Ajdovščina bo okoli 180 odjemalcem zagotovila zeleno energijo sonca – TOPNEWS.si

Sončna skupnost Ajdovščina bo okoli 180 odjemalcem zagotovila zeleno energijo sonca

Sončna skupnost Ajdovščina bo okoli 180 odjemalcem zagotovila zeleno energijo sonca

Družba GEN-I že od leta 2021 naprej svojim odjemalcem dobavlja zgolj brezogljično električno energijo. Z zagonom prve prave sončne skupnosti v Sloveniji so z občino Ajdovščina zdaj naredili nov mejnik na poti zelenega prehoda – tudi tistim, ki ne morejo imeti lastne sončne elektrarne, omogočajo pridobivanje električne energije iz sonca brez lastne investicije.

Občina Ajdovščina kot lastnik objektov in Skupina GEN-I kot investitor sta začeli predajati novo Sončno skupnost Ajdovščina prvim lokalnim odjemalcem. Sončni paneli v skupni površini 5.432 kvadratnih metrov in skupno močjo skoraj 700 kW bodo zagotavljali zanesljiv in čist vir energije, nižje mesečne stroške in prijeten občutek, da so člani skupnosti pripomogli k zmanjševanju emisij brez vpliva na kakovost življenja v njihovih domovih. Ko bodo v prihodnjih tednih vsi distribucijski postopki za priklop posameznih odjemalcev v sončno skupnost končani, bodo sončni paneli zagotavljali energijo okoli 180 gospodinjstvom.

Skupina GEN-I in občina Ajdovščina sta pionirja na področju razvoja sončnih skupnosti v Sloveniji

Konec leta 2020 sta v vasi Budanje na strehi tamkajšnje osnovne šole postavili prvo skupnostno sončno elektrarno, namenjeno samooskrbi lokalnih prebivalcev v sedmih stanovanjskih hišah. Na pozitivnih izkušnjah tega pilotnega projekta so zdaj zgradili pravo lokalno sončno skupnost, ki združuje sončne elektrarne na kar petih objektih v lasti občine Ajdovščina. V vsakem letu obratovanja bodo te sončne elektrarne proizvedle 873.000 kWh električne energije, kar je 510 ton prihranka CO2 na leto. S tem bodo prispevali k še večji proizvodnji zelene energije in trajnostnemu razvoju v prihodnjih 30 letih, kolikor znaša pričakovana življenjska doba sončne elektrarne.

Daleč največja med petimi sončnimi elektrarnami, ki sestavljajo Sončno skupnost Ajdovščina, je z 2.105 m2 sončna elektrarna na strehi Športnega centra Ajdovščina z močjo 266,6 kW. Na leto bo proizvedla do 367.000 kWh elektrike, kar pomeni skoraj 190 ton prihranka CO2. Druga po velikosti je s 1.050 m2 zadobro polovico manjša sončna elektrarna na osnovni šoli Šturje. Ta prispeva k sončni skupnosti elektriko znazivno močjo 155,61 kW. Okroglih 100 kW moči ima sončna elektrarna vrtca ob Hublju (815 m2), nastadionu Ajdovščina pa imajo paneli s površino 784 m2skupno moč 91,6 kW). S 678 m2 najmanjša, avseeno s pomembnim deležem v skupni proizvodnji je sončna elektrarna na strehi zdravstvenega doma v Ajdovščini z močjo 72,0 kW. Skupaj bodo te sončne elektrarne zeleno sončno energijo omogočile približno 180 gospodinjstvom.

»Prizadevanje za čisto okolje in energetsko učinkovitost je ena izmed prioritet lokalnega delovanja. Z gotovostjo k temu prispeva tudi zgleda vreden projekt Sončne skupnosti Ajdovščina, saj je usmeritev v obnovljive vire energije pomemben korak naše skupne prihodnosti. Zato smo veseli pozitivnega odziva občanov na javni poziv za vključitev v sončno skupnost, ki je povsem izpolnil naša pričakovanja.S sodelovanjem v skupnosti so si občani zagotovili trajnostno energijo po nižji ceni od tržne, hkrati pa so se izognili stroškom investicije, pridobivanju soglasij, gradbenim delom, pa tudi vzdrževanju in zavarovanju – torej vsemu, česar bi bili deležni ob odločitvi za lastno sončno elektrarno,« je ob simbolični predaji sončne lokalne skupnosti izpostavil župan Tadej Beočanin in dodal, da je nekaj mest v skupnosti
še na voljo lokalnim prebivalcem.
Predsednik uprave družbe GEN-I Maks Helbl dodaja še večji pomen sončnih skupnosti v zahtevnih časih: »V zadnjih letih energetski trg pretresajo številne spremembe, tako cenovne kot regulatorne. Sončne elektrarne lahko pomembno prispevajo k bolj predvidljivemu obvladovanju stroškov, s sončnimi skupnostmi pa bodo njihove prednosti lahko izkoristili tudi tisti, ki zaradi prostorskih, tehničnih ali finančnih razlogov lastne sončne elektrarne ne morejo zgraditi. Taki posamezniki lahko izkoristijo energijo sonca, pridelano na strehi nekje drugje. Pomembno je, da pristop k tovrstni skupnosti od članov ne 2 zahteva prav nobenega finančnega vložka. Potrebno je zgolj njihovo soglasje, katerega rezultat so mesečni prihranki in čista energija.«

Prihodnost lokalnih in velikih virtualnih sončnih skupnosti Lokalne sončne skupnosti, kakršna je v Ajdovščini, predstavljajo pomemben korak k energetski neodvisnosti Slovenije. GEN-I stremi v svoji ambiciji zelene prihodnosti še višje, k izgradnji velikih virtualnih skupnosti, v katere bi se lahko povezal kdorkoli iz kateregakoli dela države. Žal pa za gradnjo tovrstnih velikih sončnih skupnosti trenutno obstajajo pomembne prostorske in regulatorne ovire.

»Zaradi nekaterih regulatornih omejitev se je razvoj velikih skupnosti zamaknil. Ocenjujemo, da bo mreža manjših lokalnih sončnih skupnosti trenutno ugodnejša in bolj prijazna za člane skupnosti. Prvi uspešni dogovor je bil sklenjen z občino Ajdovščina, kjer bomo prek lokalne sončne skupnosti elektriko lahko ponudili predvsem najbližjim prebivalcem iz te občine. Po zgledu iz Ajdovščine želimo v prihodnjih letihposamezne sončne elektrarne postaviti čim bolj razvejano po vsej državi,» utemeljuje razvoj lokalnih skupnosti predsednik uprave GEN-I Maks Helbl.

Sončna skupnost Ajdovščina predstavlja pomemben korak v smeri trajnostne energetske preobrazbe Slovenije. V GEN-I verjamejo, da bodo ajdovskemu zgledu sledile tudi številne druge občine in lastniki večjih strešnih površin, na katerih bi lahko zgradili nove lokalne sončne skupnosti in z njimi skupaj naredili korak naprej v brezogljično prihodnost.

COMMENTS

Wordpress (0)