(VIDEO) Vlada z novim odlokom nad Fides, ki trdi, da je to nezakonito – TOPNEWS.si

(VIDEO) Vlada z novim odlokom nad Fides, ki trdi, da je to nezakonito

(VIDEO) Vlada z novim odlokom nad Fides, ki trdi, da je to nezakonito

Vlada je sprejela odlok, s katerim določa zdravniške storitve, ki jih morajo zdravniki opravljati v času stavke zdravniškega sindikata Fides. Med drugim gre za storitve za ranljive skupine, je v izjavi dejala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Odlok bo predvidoma danes objavljen v uradnem listu, veljati pa naj bi začel v petek.

Med storitvami, ki jih bodo zdravniki morali izvajati, je ministrica naštela tudi storitve, na katere so pacienti napoteni s stopnjo nujnosti zelo hitro, izdajo zdravniških potrdil in bolniških listov, napotitve pacientov na nadaljnje zdravljenje in zagotavljanje informacij o zdravstvenem stanju oskrbovancev v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih ter druge storitve, potrebne za uveljavljanje pravic iz socialnih zavarovanj.

“Cilj vlade je zaščita ljudi in njihovih temeljnih človekovih pravic, kot jih določa ustava,” je dejala ministrica. Z odlokom se po njenih besedah vlada odziva na vse kršitve in prijave, ki so jih prejeli na ministrstvo.

Kot je bilo razumeti ministrico, bodo po novem morali zdravniki opravljati tudi zdravniške preglede invalidov, ki jih ti potrebujejo za podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj. Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča namreč v ambulanti za voznike med zdravniško stavko doslej niso sprejemali pacientov, starih med 18 in 65 let, posledično pa so nekateri invalidi ostali brez veljavnih vozniških dovoljenj.

“S takimi omejitvami sta invalidom onemogočena vsakodnevna mobilnost in vključevanje v delo in nasploh v družbo,” je opozorila Prevolnik Rupel. Dodala je, da se jim s tem poslabšata življenjski standard in kakovost življenja, zato stavka Fidesa nikakor ne more biti upravičen razlog za neizvajanje teh storitev.

Na ministrstvo se po njenih besedah obračajo tudi svojci oskrbovancev v domovih za starejše, ki zaradi zdravniške stavke niso prišli do informacij o zdravstvenem stanju svojih staršev, “kar seveda za njih predstavlja velike duševne stiske”.

Prav tako bo v skladu z odlokom treba obravnavati paciente z napotnico zelo hitro. “Glede na dejstvo, da Fidesova stavka traja že sedem tednov in da je čas njenega zaključka težko napovedati, bi odlašanje s temi storitvami pacientom lahko povzročilo resno zdravstveno škodo,” je pojasnila ministrica.

Poudarila je še, da se zaveda pomembnosti pravice do stavke, vendar pa mora ta biti sorazmerna in nikakor ne sme pretehtati nad drugimi ustavno zagotovljenimi pravicami, kot sta pravica do zdravstvenega varstva in pravica do socialne varnosti.

Na dodatno novinarsko vprašanje, ali odlok vendarle ne posega v pravico zdravnikov do stavke, je ministrica odgovorila, da ga je pregledala služba vlade za zakonodajo in da je zakonska podlaga trdna. Poudarila je, da je treba spoštovati sorazmernost vseh pravic, ki so zapisane v ustavi. “Ustavni sodniki bodo zagotovo prepoznali našo skrb za invalide in druge najranljivejše skupine,” je dejala.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides stavka od 15. januarja. Zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

Po več pogajalskih sejah z vladno stranjo, ki sodeč po izjavah predstavnikov obeh strani niso prinesle napredka, je glavni stavkovni odbor Fidesa na seji 30. januarja soglasno sprejel sklep, da vodstvom zdravstvenih zavodov predajo preklice soglasij za nadurno delo. Preklici v veljavo večinoma stopijo z začetkom marca.

Na vprašanje, v katerih zdravstvenih ustanovah bodo imeli po uveljavitvi umikov soglasij zdravnikov največje težave, je ministrica odgovorila, da podatke še zbirajo. Končno analizo bodo na ministrstvu za zdravje pripravili danes ali v petek.

Sicer pa so bila po njenih besedah zadnja stavkovna pogajanja s sindikatom Fides prejšnji četrtek, naslednja pa so predvidena za prihodnji torek.

Tako ministrica kot predsednik Fidesa Damjan Polh sta v pogovoru za Val 202 v sredo izpostavila možnost mediacije med vladno in sindikalno stranjo. Prevolnik Rupel je danes dodatno pojasnila, da na zadnjem srečanju s Fidesom, ki se ga je udeležila s predsednikom vlade Robertom Golobom, ta ideja še ni bila omenjena, pojavila se je v sredo.

“Mislim, da je to ena od možnih rešitev za naprej,” je dejala in dodala, da je vladna stran odprta za rešitev, samo da se ta najde. O izbiri mediatorja še ne razmišljajo, je pa kar nekaj možnosti, je povedala.

V zdravniškem sindikatu Fides menijo, da je določanje obsega zdravstvenih storitev z odlokom, ki ga je danes sprejela vlada, nezakonito. Opozarjajo, da se z njim posega v ustavno in zakonsko urejeno pravico do stavke ter da ni pravne podlage, na kateri bi vlada z odlokom določala obseg zdravniških storitev, ki sodijo v minimum delovnega procesa.

V sporočilu za javnost so zapisali, da vlada z odlokom širi zakonsko določen obseg minimuma delovnega procesa. Spomnili so, da zakon o stavki med drugim določa, da se način zagotavljanja pogojev predpiše z zakonom ali na zakonu temelječem odloku skupščine družbenopolitične skupnosti, ki določa dejavnosti in dela posebnega družbenega pomena.

“Ta določba torej predvideva možnost, da se način zagotavljanja minimuma delovnega procesa lahko določa tudi z odlokom, vendar mora ta odlok temeljiti na zakonu, kar pomeni, da mora biti za takšen odlok oziroma določanje načina zagotavljanja pogojev z odlokom podlaga (pooblastilo) v zakonu. Takšnega pooblastila pa ni ne v zakonu o zdravstveni dejavnosti in tudi ne v določbah zakona o zdravniški službi, ki oba konkretno določata nabor zdravniških storitev, ki sodijo v minimum delovnega procesa tekom stavke,” so zapisali v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides.

Zaključili so, da se vlada sedaj “zelo očitno poslužuje nezakonitih postopanj in prisile za zaustavitev oziroma omejitev stavke”.

Vlada je namreč na današnji seji sprejela odlok, s katerim določa zdravniške storitve, ki jih morajo zdravniki opravljati v času stavke zdravniškega sindikata Fides. Med drugim gre za storitve za ranljive skupine, storitve s stopnjo nujnosti zelo hitro, izdajo zdravniških potrdil in bolniških listov, napotitve pacientov na nadaljnje zdravljenje in zagotavljanje informacij o zdravstvenem stanju oskrbovancev v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih ter druge storitve, potrebne za uveljavljanje pravic iz socialnih zavarovanj.

COMMENTS

Wordpress (0)