GEN-I predstavlja nov poslovni model na področju samooskrbe z električno energijo po novi shemi – TOPNEWS.si

GEN-I predstavlja nov poslovni model na področju samooskrbe z električno energijo po novi shemi

GEN-I predstavlja nov poslovni model na področju samooskrbe z električno energijo po novi shemi

V Skupini GEN-I predstavljajo nov poslovni model izravnave viškov in manjkov samooskrbne proizvodnje električne energije. Ta lastnikom sončnih elektrarn, ki jih bodo gradili po novi shemi, omogoča ustvarjanje dobropisov za viške električne energije. Te je možno unovčiti za obdobja, ko je bil zaradi pomanjkanja sonca odjem elektrike višji od proizvodnje njihovih sončnih elektrarn. S tem postane ugodnejši tudi letni strošek za električno energijo, ki jo imetnikom sončnih elektrarn zagotavlja dobavitelj v času, ko je njihov odjem višji od proizvodnje.
Družba GEN-I že od leta 2021 naprej svojim odjemalcem dobavlja zgolj brezogljično električno energijo. K temu pomembno doprinese hčerinska družba GEN-I Sonce, ki je v Sloveniji zgradila že več kot 8.600 samooskrbnih sončnih elektrarn. Tiste, ki se za gradnjo sončne elektrarne še odločajo, po zaključku sheme »NET metering«, ki se je iztekla z 31. 12. 2023, skrbi morebitna nižja donosnost energije sonca. V GEN-I so prepoznali potrebo po inovativnem pristopu k samooskrbi z električno energijo v teh spremenjenih razmerah.

Vsem, ki želijo soustvarjati zeleno prihodnost po novi shemi, zdaj to omogočajo z novim produktom. Ta lastnikom sončnih elektrarn, zgrajenih po uvedbi nove
sheme, omogoča odkup viškov električne energije v obliki dobropisa, ki jim lahko zniža višino računa za električno energijo. Nov model na področju samooskrbe tako še vedno ostaja ugoden za odjemalce, hkrati pa jim omogoča, da z upravljanjem svojega odjema električne energije postanejo aktivnejši soustvarjalci svoje domače energetske bilance.  Z novim modelom bodo tisti s sončno elektrarno in soglasjem za priključitev po novi shemi (po 1. januarju 2024) vsak mesec prejeli račun za električno energijo, ki jo je GEN-I dobavil v urah, ko je bil odjem gospodinjstva višji od proizvodnje sončne elektrarne. Hkrati bodo prejeli dobropis za
viške električne energije, ki so jih oddali v omrežje ob sončnih urah.

Nova shema temelji na 15-minutnih obračunskih intervalih, kar omogoča natančnejši obračun električne energije na mesečni ravni. Ta produkt omogoča finančne ugodnosti, hkrati pa krepi prispevek lastnikov sončnih elektrarn k trajnostnemu razvoju in nudi priložnost za aktivno upravljanje odjema energije. S podporo GEN-I lahko lastniki sončnih elektrarn tako postanejo aktivni upravljalci z električno energijo, soustvarjalci energetske prihodnosti, obenem pa
neodvisni od volatilnosti oziroma nihanj tržnih cen električne energije.
V GEN-I verjamejo, da bo njihov novi produkt bodočim lastnikom sončnih elektrarn olajšal pot k energetski samozadostnosti ter k bolj trajnostni in učinkoviti rabi električne energije. Zaključek sheme »NET metering« s tem pomeni zgolj konec ene dobe upravljanja zelene energije in obenem začetek novega obdobja. Tega bodo zaznamovale nove rešitve, s katerimi investicija v sončno elektrarna še naprej ostaja privlačna.

COMMENTS

Wordpress (0)