(V ŽIVO) “Pred vhodom na okoljsko ministrstvo ležeča trupla” – Mladi za podnebno pravičnost zaradi NEPN-a v akcijo pred MOPE – TOPNEWS.si

(V ŽIVO) “Pred vhodom na okoljsko ministrstvo ležeča trupla” – Mladi za podnebno pravičnost zaradi NEPN-a v akcijo pred MOPE

(V ŽIVO) “Pred vhodom na okoljsko ministrstvo  ležeča trupla” – Mladi za podnebno pravičnost zaradi NEPN-a v akcijo pred MOPE

Člani gibanja Mladi za podnebno pravičnost so danes na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo znova opozorili na po njihovem mnenju škodljiv osnutek posodobljenega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Ob tem so s protestno akcijo omejili vstop v prostore, kjer je potekal sestanek glede NEPN, so sporočili iz gibanja.

Kot so poudarili v gibanju, NEPN predstavlja ključni strateški dokument Slovenije. “Določa razvoj Slovenije na vseh področjih družbe. Če je NEPN slab, bo razvoj Slovenije slab,” so zapisali v sporočilu za javnost.

V gibanju menijo, da osnutek načrta vodi v “podnebni zlom”. Slovenija bi morala emisije toplogrednih plinov v tem desetletju znižati za približno 65 odstotkov, medtem ko NEPN predvideva 25-odstotno znižanje, so zapisali.

 

Načrt po navedbah gibanja ne namenja poglavja varovanju narave, razen kratkega razdelka o energetski revščini pa se obenem ne posveča ukrepom, ki bi preprečili še večjo revščino ljudi. Predlagani NEPN po oceni Mladih za podnebno pravičnost prav tako utrjuje škodljivi družbeni sistem, ki se osredotoča na dobiček.

V gibanju zato pozivajo, da naj se NEPN pripravi na novo. Med drugim zahtevajo, da se v načrtu predvidi ukrepe, ki bodo zagotovili 65-odstotno znižanje emisij toplogrednih plinov v tem desetletju.

“Zahtevamo, da se opusti namere po gradnji nepotrebnih hidroelektrarn ter v naravi prepozna našo največjo zaveznico v boju proti podnebni krizi,” so obenem zapisali. Dokument naj po mnenju gibanja predvidi tudi ukrepe in sredstva za pravičen prehod za rudarje in druge delavce, ki bodo zaradi zelenega prehoda izgubili službo.

Na škodljivost dokumenta so člani gibanja danes opozorili tudi s protestno akcijo, ko so pred vhodom na okoljsko ministrstvo uprizorili ležeča trupla.

“Da preprečimo še močnejše poplave in požare po Sloveniji, mora načrt na novo temeljiti na štirih ključnih stebrih. To so podnebna ambicioznost, narava kot naša zaveznica v boju proti podnebni krizi, socialna pravičnost in sistemske spremembe,” je dejal Izidor Ostan Ožbolt iz gibanja. Če njihove zahteve ne bodo upoštevane, bodo akcije nadaljevali in jih stopnjevali, je napovedal.

 

Dogodek smo prenašali v živo na Topnews.si in Youtube kanalu Toptv.si:

“Gibanje Mladi za podnebno pravičnost je v torek, 9. 1. 2024, z akcijo v prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo opozorili na škodljivost osnutka posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN)! Z uprizoritvijo ležečih trupel pred vhodom v ministrstvo smo opozorili na realnost podnebne katastrofe, zaradi katere v Sloveniji, še posebej pa v revnejših državah, že danes umirajo ljudje. Hkrati smo na takšen način omejili vstop v prostore, kjer je potekal pomemben sestanek glede načrta.

NEPN = načrt za podnebni zlom

NEPN predstavlja ključni strateški dokument Slovenije. Določa razvoj Slovenije na vseh področjih družbe. Če je NEPN slab, bo razvoj Slovenije slab. Smo v zadnji fazi priprave dokumenta. Ta naj bi bil sprejet poleti na vladi in nato poslan v Bruselj. Zato je še toliko bolj pomembno, da dokler se še da, obrnemo smer dokumenta. Dokument je namreč nesprejemljiv iz petih ključnih točk.

Pot v podnebni zlom: Da bi Slovenija v skladu s svojo zgodovinsko odgovornostjo in predlogi znanosti prispevala k preprečitvi podnebne katastrofe, bi morala emisije toplogrednih plinov v tem desetletju znižati za približno 65 % in postati podnebno nevtralna najkasneje leta 2040. V posmeh temu NEPN predvideva znižanje emisij toplogrednih plinov zgolj za 25 % v tem desetletju! To ni nič drugega kot obsodba na podnebni kolaps!

Pot v zlom žive narave: Narava je naš največji zaveznik pri reševanju podnebne krize. Za uspešno soočanje z njo je nujno ohranjanje in obnavljanje narave. A dogaja se ravno nasprotno – NEPN varovanju narave ne namenja niti enega poglavja. Še več, preko umeščanja hidroelektrarn in vetrnih elektrarn v območja Natura 2000 predvideva njeno uničenje. In to čeprav po znanstvenih raziskavah obstaja dovolj velik potencial za okolju in družbi sprejemljivejše načine pridobivanja energije.

Socialna nepravičnost: Dokument se razen kratkega razdelka o energetski revščini ne posveča ukrepom, ki bi preprečili še večjo revščino ljudi. To še toliko bolj skrbi, saj so raziskovalci Inštituta za ekonomska raziskovanja izračunali, da se bo 20 % najrevnejšim prebivalcem Slovenije realni dohodek znižal zaradi sprejetja obstoječega NEPN-a v primerjavi s stanjem brez NEPN.

Utrjevanje škodljivega družbenega sistema: Čeprav obstoječi kapitalistični sistem, utemeljen na profitnem motivu in brezmejni rasti, povzroča okoljske in socialne krize po vsem svetu, osnutek dokumenta sistem le utrjuje. Temelji na projekcijah, ki predpostavljajo nadaljnjo brezmejno rast na planetu z omejenimi viri ter ne uvaja ukrepov, ki bi nas peljali v solidarno družbo znotraj naravnih omejitev planeta.

Nedemokratični proces: Za ambiciozno izvajanje zelenega prehoda je bistveno široko vključevanje javnosti – preko ljudskih skupščin, strokovnih posvetov, medobčinskega posvetovanja itd. A ti postopki ne smejo biti sami sebi namen in kulisa za ohranjanje obstoječega škodljivega stanja, kot se to trenutno dogaja pri NEPN.

Kaj zahtevamo?

NEPN naj se pripravi na novo. Le tako nas ne bo peljal proti podnebnemu zlomu in dobil širšo podporo delovnih ljudi. Temelji naj na štirih ključnih točkah:

Podnebna ambicioznost: Zahtevamo, da se v NEPN predvidi ukrepe, ki bodo zagotovili 65 % znižanje emisij TGP v tem desetletju. Le tako bo dokument skladen z znanostjo, pravičnostjo in Pariškim sporazumom.

Narava kot zaveznica: Zahtevamo, da se opusti namere po gradnji nepotrebnih hidroelektrarn ter v naravi prepozno našo največjo zaveznico v boju proti podnebni krizi. Preko obnavljanja narave in omogočanja naravi svoje poti bomo zniževali emisije in se prilagajali na posledice podnebne krize.

Socialna pravičnost: Dokument naj predvidi ukrepe in sredstva za pravičen prehod za rudarje in druge delavce, ki bodo zaradi zelenega prehoda izgubili službo. Organizira naj se tudi ljudske skupščine, kjer naj ljudje povedo, kakšne ukrepe si želijo.

Sistemske spremembe: Predvidi naj se krajšanje delovnega časa, vsaj 3.000 javnih, energetsko varčnih najemnih stanovanje s sončnimi paneli na strehah na leto in druge ukrepe, ki nas bodo peljali v nov sistem, prijazen do delovnih ljudi in narave.

Izidor Ostan Ožbolt, član Mladih za podnebno pravičnost: “Trenutna verzija načrta je nesprejemljiva. Na to smo danes opozorili z aktivistično akcijo v prostorih ministrstva. Dokument je škodljiv, saj nas pelje v podnebni zlom in zlom žive narave, že tako revne dela še revnejše, utrjuje moč obstoječega sistema ter pri sprejemanju ne upošteva glasov civilne družbe. Da preprečimo še močnejše poplave in požare po Sloveniji, mora načrt na novo temeljiti na štirih ključnih stebrih: podnebna ambicioznost, narava kot naša zaveznica v boju proti podnebni krizi, socialna pravičnost in sistemske spremembe. Če pripravljavci ne bodo upoštevali naših zahtev, bomo z akcijami nadaljevali in jih stopnjevali, ” so v sporočilu za javnost zapisali Mladi za podnebno pravičnost.

 

COMMENTS

Wordpress (0)