(VIDEO) Nacionalka “v rdečem” – Zvezdan Martić pravi, da zavod že nekaj mesecev najema posojila za izplačilo plač, Grah Whatmough pa pravi, “da Martić laže” – TOPNEWS.si

(VIDEO) Nacionalka “v rdečem” – Zvezdan Martić pravi, da zavod že nekaj mesecev najema posojila za izplačilo plač, Grah Whatmough pa pravi, “da Martić laže”

(VIDEO) Nacionalka “v rdečem” –  Zvezdan Martić pravi, da zavod že nekaj mesecev najema posojila za izplačilo plač, Grah Whatmough pa pravi, “da Martić laže”

Finančno stanje na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) je alarmantno, je danes dejal predsednik uprave Zvezdan Martić. Odhodki zavoda so bili namreč že v obdobju od januarja do avgusta višji od prihodkov za 6,3 milijona evrov, medtem ko je prejšnje vodstvo v oceni napovedalo tak rezultat šele ob koncu leta.

Aktualno upravo so po odhodu prejšnjega vodstva zavoda pričakali številni neplačanih računi, je Martić dejal na današnji novinarski konferenci. Ko je začel delati kot predsednik uprave, je ugotovil, da zavod že nekaj mesecev najema posojila za izplačilo plač. V nekaj dneh je moral tudi sam podpisati pogodbo za novo posojilo v višini 4,3 milijona evrov, da je zavod lahko izplačal plače.

Po besedah vodje službe za finančne zadeve in računovodstvo Saše Umek Knez so bili odhodki zavoda v obdobju od januarja do avgusta višji od prihodkov za 6,3 milijona evrov. To je za 0,7 milijona evrov slabše od načrta. Če ne bi prodali delnic Eutelsata Communication, pa bi bili odhodki višji od prihodkov za devet milijonov evrov.

Odhodki presegajo načrt za 3,6 milijona evrov, in sicer zlasti zaradi višjih stroškov dela. Prišlo je namreč do prerazporeditev zaposlenih na podlagi aneksov h kolektivni pogodbi, izstavitve novih pogodb o zaposlitvi, vplivov različnih sodnih poravnav in napredovanj po rednih letnih razgovorih, kar v načrtu ni bilo upoštevano v taki meri.

Ocenjujejo, da bo RTVS končala poslovno leto z negativnim rezultatom v višini približno deset milijonov evrov, če bodo že sprejeti ukrepi uprave dosegli svoj namen. Prihodki naj bi zaostali za načrtom za šest milijonov evrov zaradi razlike v prodajni ceni delnic Eutelsata Communications, zaradi nerealizirane prodaje nepremičnin ter slabše realizacije prihodkov oglaševanja, so zapisali na zavodu.

Odhodki pa naj bi presegli načrt za štiri milijone evrov, in sicer predvsem na račun višjih stroškov dela v primerjavi z načrtom, kar je bilo povzročeno denimo z domnevnimi zlorabami v zvezi s prerazporeditvami in povečanim obsegom dela ter sklepanjem novih pogodb o zaposlitvi. Po bolj pesimističnem scenariju bo lahko rezultat zavoda slabši še za dodatna dva milijona evrov.

Prejšnje vodstvo je tik pred odhodom z več sto zaposlenimi sklenilo anekse za večopravilnost ali nagrajevanje do konca leta, pri nekaterih tudi za 20 odstotkov plače. Uresničitev teh aneksov bi pomenila približno dva milijona evrov dodatnih stroškov,

Po Martićevih besedah so številni vodje enot prenehali pošiljati račune in pogodbe, zato so še nekaj tednov po tem, ko je nova uprava nastopila mandat, še vedno prihajale pogodbe in že zapadli računi iz meseca junija.

Tudi organizacijsko stanje je bilo v času prejšnjega vodstva nepregledno, je ugotovila zdajšnja uprava. Prejšnje vodstvo je namreč pred odhodom prerazporedilo veliko sodelavcev na delovna mesta, ki niso bila več vezana na mandat vodstva, hkrati pa jim podelilo pristojnosti denimo za vodenje in finance v drugih enotah mimo organigrama.

Ob tem je bilo v zadnjih dveh letih sprejetih več sprememb internih predpisov, ki niso ustrezno evidentirane. Tako je nemogoče ugotoviti, kateri veljajo oz. katera je njihova uradna različica. Prav tako je bilo veliko dokumentov in pogodb izdelanih mimo pravne in kadrovske službe in elektronskega sistema na zavodu in jih v uradnih evidencah zavoda sploh ni.

Prejšnje vodstvo je zaradi želje po prikazovanju pozitivnega rezultata zelo omejilo investicije, tako da je stanje na tem področju alarmantno in že ogroža produkcijske procese. To še posebej velja za nov produkcijski sistem Dalet, ki bi moral v uporabo že pred skoraj tremi leti. “Odgovornost za to imata zadnji dve vodstvi zavoda,” so v sporočilu zapisali na RTVS.

Svet RTVS je upravi že naročil izdelavo poročila o finančnem in kadrovskem stanju. Na osnovi analize so dopustili možnost, da je prihajalo do delnih zlorab pri aneksu št. 14 h kolektivni pogodbi zavoda in pri instrumentu povečanega obsega dela za poviševanje plač določenim zaposlenim. To je povzročilo nova nesorazmerja znotraj zavoda.

Te ugotovitve bo med drugim preverjala revizija domnevno spornih poslov v obdobju od 1. januarja do 1. avgusta. Uprava je za njeno izvedbo že pooblastila enega od članov. Hkrati je uprava zahtevala analizo pogodb in na več področjih uvedla omejitve ter začela optimizacijo delovnih procesov. Poleg tega računsko sodišče v teh dneh v zavodu opravlja revizijo računovodskih izkazov in pravilnosti dela poslovanja zavoda v letu 2022.

V. d. odgovorne urednice informativnega programa 1. programa Televizije Slovenija Polona Fijavž pa je izpostavila kadrovske težave, ki jih imajo. Ker jih je premalo, se posledično pojavljajo težave z zdravjem. Zatrdila je še, da nikomur niso prekinili pogodbe in da vsi opravljalo delo v skladu s svojo pogodbo.

Glede pomislekov o njenem imenovanju za v. d., ker naj ne bi dobila potrebne podpore pri izrekanju v uredništvu, pa je očitke zanikala. Pri tem jo je podprl tudi Martić. “Njeno imenovanje je zakonito. V uredništvu je dobila 98-odstotno podporo,” je poudaril. Podatek so za medije potrdili tudi v službi zavoda za stike z javnostjo.

Po zakonu o RTVS se pristojni direktorji pred podajo predloga o imenovanju odgovornega urednika posvetujejo o kandidatih za odgovornega urednika s programskimi delavci v uredništvu, za katero bo odgovorni urednik imenovan. Če ne pridobijo pozitivnega mnenja večine programskih delavcev v uredništvu, za katero je kandidat predlagan, mora uprava za imenovanje takega kandidata pridobiti soglasje sveta zavoda. V tem primeru ima uredništvo pravico predlagati svetu v soglasje svojega kandidata za odgovornega urednika, ki se je javil na javni razpis, navaja zakon.

https://twitter.com/Nacvrckan/status/1708822061043380441

Nekdanji generalni direktor Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Andrej Grah Whatmough je navedbe predsednika uprave RTVS Zvezdana Martića, da je finančno stanje na RTVS alarmantno, označil za “netočnosti, neresnice in laži”. Med drugim je zavrnil Martićevo trditev, da RTVS že nekaj mesecev najema kredite za izplačilo plač.

“V času mojega mandata smo pri zakladnici julija 2023 najeli 1,3 milijona evrov za regres. Znesek je bil vrnjen v roku nekaj dni. To je bila stalna praksa tudi prej,” je na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, zapisal Grah Whatmough.

Tudi z navedbo, da je Martićevo upravo pričakalo na stotine neplačanih računov in nepodpisanih pogodb, se ni strinjal. “RTVS je v času mojega mandata redno plačevala svoje obveznosti. Nobenih neplačanih računov ni bilo. Edine nepodpisane pogodbe so bile tiste, ki niso bile nujne in niso sodile pod “tekoče posle”. Te pogodbe so v skladu z zahtevo sveta RTVS in njegovega predsednika Gorana Forbicija čakale novo upravo, ki jih je lahko podpisala ali zavrnila,” je zapisal.

“Pisarna je bila zaklenjena, tajnici so vzeli ključ, v pisarno smo morali komisijsko vdreti. Pričakalo nas je na stotine neplačanih računov in nepodpisanih pogodb. Prejšnje vodstvo je zadnjih mesecev zadrževalo dokumente. Verjetno zato, da bi bilo poslovanje videti boljše, kot je bilo, a tudi, da bi bilo nam težje.”

Za laž je Grah Whatmough označil tudi Martićevo navedbo, da med njima ni bilo primopredaje. “Resnica: V času razrešitve sem bil bolniško odsoten, a sem kljub temu sodelavcem naročil, da pripravijo pisno primopredajo. Dokument je vodila sekretarka generalnega direktorja,” je zapisal.

Martić je namreč danes predstavil finančno stanje na RTVS, ki je po njegovi oceni alarmantno. Odhodki zavoda so bili namreč že v obdobju od januarja do avgusta višji od prihodkov za 6,3 milijona evrov, medtem ko je prejšnje vodstvo v oceni napovedalo tak rezultat šele ob koncu leta. Aktualno upravo so po odhodu prejšnjega vodstva zavoda pričakali številni neplačanih računi, je dejal Martić.

Ko je začel delati kot predsednik uprave, je ugotovil, da zavod že nekaj mesecev najema posojila za izplačilo plač. Ocenjujejo, da bo RTVS končala poslovno leto z negativnim rezultatom v višini približno deset milijonov evrov, če bodo že sprejeti ukrepi uprave dosegli svoj namen.

COMMENTS

Wordpress (0)