Whatmough: Moja razrešitev je nezakonita – Svet RTV za novega v. d. generalnega direktorja nacionalke imenoval Zvezdana Martiča – TOPNEWS.si

Whatmough: Moja razrešitev je nezakonita – Svet RTV za novega v. d. generalnega direktorja nacionalke imenoval Zvezdana Martiča

Whatmough: Moja razrešitev je nezakonita – Svet RTV za novega v. d. generalnega direktorja nacionalke imenoval Zvezdana Martiča

Andrej Grah Whatmough, ki ga je svet Radiotelevizije Slovenije (RTVS) danes soglasno razrešil z mesta v. d. generalnega direktorja zavoda, meni, da so člani sveta storili kaznivo dejanje. Pogodba o zaposlitvi mu je namreč nezakonito prenehala. “Sodni mlini meljejo počasi, a verjamem, da bo na koncu zmagala vladavina prava,” je tvitnil.

Razlogi za razrešitev so po njegovih besedah očitno izmišljeni, svet pa sploh nima pristojnosti razreševanja v. d. generalnega direktorja, je navedel. Po samem zakonu bi namreč moral delo opravljati do imenovanja nove uprave, je dodal.

Zavodu želi vse dobro. “V skoraj dveh letih in pol smo z ekipo naredili več kot marsikdo pred nami v celem mandatu. Zato predvsem hvala ekipi in vsem RTV-jevcem,” je še navedel Grah Whatmough, ki sicer svetu ni odgovoril na razloge za razrešitev.

Člani sveta, ki so postopek njegove razrešitve začeli 30. junija, mu očitajo nespoštovanje sklepa sveta, po katerem bi jim moral zagotoviti strokovno pravno pomoč za izvajanje pristojnosti in nalog sveta. V nadaljevanju mu oporekajo, da nekatere njegove odločitve ne sodijo med tekoče posle. Kot takšne vidijo denimo nakup grafik v vrednosti 37.700 evrov, prodajo delnic Eutelsat Communications in sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z Rajkom Geričem na mestu urednika oddaj scenarista in zatem še aneksa za funkcijo odgovornega urednika v informativnem programu drugega televizijskega sporeda.

Predsednik sveta zavoda Goran Forbici je po današnji izredni seji sveta izrazil upanje, da izvedena razrešitev in imenovanje novega v. d. generalnega direktorja pomenita prvi korak k stabilnosti zavoda, s tem pa “prvi korak v normalnost in v boljše čase za vse poslušalce, gledalce in bralce”, je poročal Radio Slovenija.

Novi v. d. generalnega direktorja Zvezdan Martič pa je glede na poročanje radia izpostavil, da je bilo do zdaj že toliko prekoračitev omejitev, ki jih prinaša vedejevstvo, da sam pri svojem delu niti približno ne želi in nima namena presegati tistega, kar je najbolj nujno.

Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je danes razrešil v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha. V postopku razrešitve, ki so ga začeli 30. junija, mu med drugim očitajo sprejemanje odločitev, ki po njihovi oceni ne sodijo med tekoče posle. Za novega v. d. generalnega direktorja so do začetka dela uprave imenovali Zvezdana Martiča. Svetniki so bili na današnji izredni seji pri obeh odločitvah soglasni.

Martič, ki so ga že sredi julija imenovali za predsednika uprave zavoda, bo v. d. generalnega direktorja najdlje do 17. avgusta. Takrat bo namreč predvidoma izvoljen tudi delavski direktor v upravi, tako da bo uprava lahko začela delo.

Martič se je po imenovanju za v. d. generalnega direktorja članom sveta zahvalil za zaupanje in jim zagotovil, da ga ne bo zlorabil.

Svet zavoda je 30. junija sklenil, da začne postopek Whatmoughove razrešitve. Ker pa mu razlogov za razrešitev in poziva k odgovoru niso uspeli vročiti, so se odločili za vročanje z javnim naznanilom. Objavili so ga 11. julija, v skladu z zakonodajo pa se je vročitev štela kot opravljena 26. julija. Rok, do katerega bi se Whatmough lahko odzval na očitke, se je iztekel v ponedeljek. Vendar pa tega ni storil.

Člani sveta mu očitajo nespoštovanje sklepa sveta, po katerem bi jim moral zagotoviti strokovno pravno pomoč za izvajanje pristojnosti in nalog sveta. V nadaljevanju mu oporekajo, da nekatere njegove odločitve ne sodijo med tekoče posle. Kot takšne vidijo denimo nakup grafik v vrednosti 37.700 evrov, prodajo delnic Eutelsat Communications in sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z Rajkom Geričem na mestu urednika oddaj scenarista in zatem še aneksa za funkcijo odgovornega urednika v informativnem programu drugega televizijskega sporeda.

Razprava članov sveta je bila kratka. Igor Prassel, ki je v svetu na predlog Nacionalnega sveta za kulturo, je obžaloval, da postopka razrešitve niso začeli že prej. Po besedah Ilinke Todorovski, ki je v svetu na predlog sveta delavcev RTVS, pa je Grah Whatmough tudi po 30. juniju nadaljeval poseganje v delovanje in poslovanje javnega medijskega servisa. “Po 30. juniju se je zgodilo še več primerov, ki bi bili lahko dodaten razlog za njegovo razrešitev,” je poudarila. “Glede na to je skrajni čas, da končamo to zgodbo,” je sklenila.

Predsednik sveta Goran Forbici pa je dejal, da se bo zdaj lažje vrnil na dopust in se bo manj bal neprijetnih sporočil iz tajništva zavoda.

Svet je danes imenoval tudi petčlanski finančni odbor, ki mu bo svetoval v finančnih zadevah. Opredeljuje ga novela zakona o RTVS, ki je bila potrjena na referendumu novembra lani. Glede na današnje imenovanje so v njem Slavica Pečovnik, ki jo je predlagalo ministrstvo za kulturo, Ivana Nedižavec Korada, ki jo je predlagalo ministrstvo za finance, Saša Knez Umek po izboru sveta delavcev RTVS, Polona Pergar Guzaj po izboru Združenja nadzornikov Slovenije in Andreja Mušič po izboru Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. Mandat odbora traja štiri leta.

Prav tako so imenovali člane v programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide in ugotovili, da sta ustanovljena programska odbora RTVS za italijanski in madžarski narodnostni program.

COMMENTS

Wordpress (0)