Tina Gaber dosegla etapno zmago glede zaščite nutrij na Ljubljanskem Barju – Helsinški monitor Slovenije za človekove pravice vložil ustavno pritožbo – TOPNEWS.si

Tina Gaber dosegla etapno zmago glede zaščite nutrij na Ljubljanskem Barju – Helsinški monitor Slovenije za človekove pravice vložil ustavno pritožbo

Tina Gaber dosegla etapno zmago glede zaščite nutrij na Ljubljanskem Barju –  Helsinški monitor Slovenije za človekove pravice vložil ustavno pritožbo

Helsinški monitor Slovenije za človekove pravice je na ustavno sodišče vložil ustavno pobudo s predlogom za presojo in začasno zadržanje odredbe glede izvajanja odločbe kmetijskega ministrstva o odlovu nutrij na Ljubljanskem Barju. Kot navajajo v organizaciji, gre pri odločbi za kršitev ustave, zakonov in podzakonskih aktov.

Helsinški monitor, ki je že maja vložil ustavno pritožbo zoper odločbo ministrstva za naravne vire in prostor za odstrel 230 rjavih medvedov, v ustavni pobudi poudarja, da je Ljubljansko Barje, krajinski park in ne lovno območje, izrecno navedeno na spletni strani Lovske zveze Slovenije. Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko Barje obenem po trditvah Helsinškega monitorja v 12. členu prepoveduje kakršenkoli lov. Poleg tega se dobršen del krajinskega parka nahaja znotraj območja Mestne občine Ljubljana, kjer lov prav tako ni dovoljen.

Odločba o odlovu zato po prepričanju omenjene organizacije predstavlja kaznivo dejanje krivolova oz. nezakonitega lova po kazenskem zakoniku. Helsinški monitor vidi v odločbi o odlovu kršitev 70. člena ustave, ki opredeljuje javno dobro in naravna bogastva, ter 72. člena, ki opredeljuje zdravo življenjsko okolje, zaščito pred škodovanjem zdravemu življenjskemu okolju in varstvo pred mučenjem živali.

“Predlaga se, da se z začasno odredbo nemudoma ustavi i prekliče lov na nutrije ter da se nezakonita in protiustavna odločba prednostno odpravi,” so navedli v ustavni pobudi. Glede lastne upravičenosti kot predlagatelja se Helsinški monitor sklicuje na 44. člen ustave, ki daje vsakemu državljanu pravico do neposrednega sodelovanja pri upravljanju javnih zadev.

Operativni del odlova nutrij na območju Ljubljanskega barja bo sicer predvidoma stekel konec meseca oz. v začetku avgusta, ukrep depopulacije nutrij pa bo trajal več let.

Predstavniki 20 društev in organizacij so ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano medtem ta teden predali več kot 24.000 podpisov pod peticijo, s katero izražajo nasprotovanje odlovu. Ministrstvo so med drugim pozvali, naj razglasi takojšen moratorij na izvajanje ukrepa.

COMMENTS

Wordpress (0)