(V ŽIVO) Mladih za podnebno pravičnost s Podnebno ljudsko skupščino, ki bo potekala hkrati s sejo vlade o NEPN-u na Gregorčičevi – TOPNEWS.si

(V ŽIVO) Mladih za podnebno pravičnost s Podnebno ljudsko skupščino, ki bo potekala hkrati s sejo vlade o NEPN-u na Gregorčičevi

(V ŽIVO) Mladih za podnebno pravičnost s Podnebno ljudsko skupščino, ki bo potekala hkrati s sejo vlade o NEPN-u  na Gregorčičevi

Vlada bo danes predvidoma obravnavala drugi predlog posodobitve nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), ki so ga oblikovali po spomladanskem javnem posvetovanju in ga bo presojala Evropska komisija. Posodobljeni NEPN mora vsebovati ambicioznejše cilje glede emisij, energije iz obnovljivih virov in energetske učinkovitosti.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je novi predlog posodobitve pripravilo po drugem krogu javnega posvetovanja, ki je potekalo aprila letos in v okviru katerega so med drugim pripravili javno predstavitev izhodišč ter več tematskih strokovnih posvetov.

Kot predvideva časovnica, objavljena na portalu ministrstva Energetika, bo vlada drugi predlog posodobitve posredovala Evropski komisiji, ki bo predvidoma v šestih mesecih podala svoje pripombe. Nato je predvidena priprava tretjega predloga ter osnutka okoljskega poročila in predlaganih omilitvenih ukrepov, sledilo bo formalno posvetovanje z javnostjo po zakonu o varstvu okolja. Članice EU morajo končni predlog posodobitve NEPN Evropski komisiji posredovati do konca junija 2024.

Veljavni NEPN, sprejet v začetku 2020, določa cilje in ukrepe na področjih energetske varnosti, notranjega trga energije, energetske učinkovitosti, razogljičenja ter raziskav, inovacij in konkurenčnosti. Pokriva obdobje 2021-2030 s pogledom do leta 2040, posebna pozornost je posvečena ciljem do leta 2030 glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, energije iz obnovljivih virov in energetske učinkovitosti.

Načrt je treba posodobiti med drugim zaradi odločitve o izstopu iz premoga do najpozneje leta 2033, zvišanj podnebnih in energetskih ciljev do 2030 na ravni EU ter potrebe po pospešeni izvedbi zelenega prehoda.

Glede proizvodnje elektrike po opustitvi premoga sta predvidena dva scenarija: v celoti z obnovljivimi viri energije ter v kombinaciji obnovljivih virov in jedrske energije. Pristojni minister Bojan Kumer je minuli teden napovedal, da bodo v posodobljeni NEPN bolj jasno in odločno kot v veljavnem načrtu zapisali dolgoročno rabo jedrske energije, pri čemer pa da se ne bodo omejili na drugi blok krške nuklearke, ampak bo država dopuščala tudi širšo rabo jedrske energije.

In medtem ko bo vlada delala naslednji korak na poti k posodobitvi energetskih in podnebnih načrtov države, bodo Mladi za podnebno pravičnost s sorodnimi organizacijami danes izvedli podnebno ljudsko skupščino. Kot pravijo, od vlade zahtevajo cilje, ki bodo učinkoviti, naravi prijazni, socialno pravični in vključujoči.

Novinarska konferenca Mladih za podnebno pravičnost s Podnebno ljudsko skupščino, ki bo potekala hkrati s sejo vlade, na kateri bodo potrjevali novi osnutek nacionalnega energetskega in podnebnega načrta; ob 12. uri bo izjava za medije, na kateri bodo povzeli sprejete odločitve skupščine; pred poslopjem vlade.

Podnebno ljudsko skupščino, ki se začne ob 10. uri bomo prenašali v živo na Topnews.si in Youtube kanalu Toptv.si

COMMENTS

Wordpress (0)