“Odslej lahko vsaka vlada s svojim zakonom po svoji podobi “osvobodi” RTV_Slovenija” – Janez Janša kritičen medtem, ko Robert Golob “pozdravlja današnjo odločitev ustavnega sodišča” – TOPNEWS.si

“Odslej lahko vsaka vlada s svojim zakonom po svoji podobi “osvobodi” RTV_Slovenija” – Janez Janša kritičen medtem, ko Robert Golob “pozdravlja današnjo odločitev ustavnega sodišča”

“Odslej lahko vsaka vlada s svojim zakonom po svoji podobi “osvobodi” RTV_Slovenija” – Janez Janša kritičen medtem, ko  Robert Golob “pozdravlja današnjo odločitev ustavnega sodišča”

Ustavno sodišče je tudi uradno objavilo sklep o razveljavitvi zadržanja novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Iz njega izhaja tudi, da se novi svet RTVS skladno z novelo konstituira najpozneje v sedmih dneh po objavi tega sklepa v uradnem listu.

“Predsednik vlade Robert Golob pozdravlja današnjo odločitev Ustavnega sodišča, ki je sklenilo, da začasno zadržanje izvajanja dela novele Zakona o RTV Slovenija preneha veljati. Z uveljavitvijo novele se politika umika iz upravljanja in vodenja RTV Slovenija, zaposlenim pa se daje potrebno avtonomijo. Umik politike iz RTV Slovenija je nujna za izvajanje temeljnega poslanstva RTV Slovenija, poleg koalicije pa so se zanjo zavzeli tudi državljanke in državljani, ki so novelo zakona lani podprli na referendumu,” je v prvem odzivu zapisal predsednik vlade Robert Golob. Odzval se je tudi Janez Janša na Twitterju.

 

Ustavno sodišče je doslej pobudo za oceno ustavnosti s predlogom za začasno zadržanje obravnavalo na desetih nejavnih sejah, nazadnje danes, izhaja iz sklepa. Na več sejah je odločalo o sedmih vlogah za izločitev sodnic in sodnikov ter iz odločanja o zadevi izločilo Roka Čeferina in Nežo Kogovšek Šalamon. V zadevi so se, prvič še pred izdajo začasne odredbe zaradi izločitve sodnika poročevalca, zamenjali trije sodniki poročevalci.

Na sejah so ustavni sodniki obravnavali več različnih osnutkov vsebinskih odločitev o zadevi, ki so bili oblikovani v različnih smereh glede presoje posameznih vsebinskih sklopov pobude, tako dveh sodnikov poročevalcev kot drugih sodnikov. Skladno s sklepom o začasnem zadržanju si je sodišče prizadevalo o obravnavani zadevi vsebinsko odločiti prednostno in čim prej, vendar kljub prizadevanjem nobena od predlaganih odločitev ni dobila zahtevane podpore petih sodnikov.

Ustavno sodišče je na seji 22. maja sicer izglasovalo vsebinsko odločitev, vendar je bila nato predlagana in izglasovana njena revotacija oz. ponovno glasovanje.

“Vse navedeno je, ob upoštevanju dejstva, da zaradi izločitev dveh sodnikov zadevo obravnava le sedem sodnikov, ustavno sodišče postavilo v položaj, ko ne more več oceniti, kdaj bo lahko sprejelo dokončno vsebinsko odločitev v obravnavani zadevi. Ni mogoče izključiti niti, da bi se takšno stanje spremenilo šele s (prvo ali naslednjimi) spremembami sestave sodnikov ustavnega sodišča,” so priznali.

Ob tem izpostavljajo, da ko je izvajanje zakona v celoti ali delno zadržano, je s tem preprečeno tudi izvrševanje zakonodajalčeve volje, z odmikanjem končne odločitve pa ustavno sodišče intenzivno poseže v položaj zakonodajalca.

Iz današnjega sklepa izhaja še, da ne obstaja večinsko stališče, da bi bila nova ureditev kot taka protiustavna. Prejšnja ureditev pa sicer nikoli ni bila predmet presoje ustavnega sodišča, vendar je po presoji ustavnega sodišča očitno, da je v primerjavi z izpodbijano omogočala bistveno večji politični vpliv na imenovanje članov programskega sveta.

Obenem pa obstaja dvom v zakonitost odločanja trenutnega programskega sveta in generalnega direktorja, ki izhaja iz pravnomočnih sodb Višjega delovnega in socialnega sodišča. Sodišče je namreč ugotovilo, da je bilo imenovanje Andreja Graha Whatmougha za generalnega direktorja RTVS nezakonito, saj ni izpolnjeval pogojev. Whatmough pa je nato nezakonito razrešil direktorico televizije Natalijo Gorščak. In teh sodb ustavno sodišče ni moglo spregledati.

Zaradi vsega navedenega in ker na podlagi sklepa o začasnem zadržanju generalni direktor ter direktorja radia in televizije lahko opravljajo le tekoče posle, kar ovira nemoteno delovanje RTVS, “ustavno sodišče ocenjuje, da so navedeni razlogi skupaj v tolikšni meri spremenili upoštevno težo v času izdaje sklepa o začasnem zadržanju ugotovljenih škodljivih posledic, da je treba sprejeti odločitev o prenehanju veljavnosti začasnega zadržanja izpodbijanih določb”.

Za umik zadržanja so glasovali štirje sodniki, in sicer Matej Accetto, Rajko Knez, Katja Šugman Stubbs in Špelca Mežnar, proti je glasoval Rok Svetlič, ki je tudi napovedal odklonilno ločeno mnenje.

Z objavo sklepa v uradnem listu bo sklep o zadržanju izvrševanja dela novele zakona o RTVS prenehal veljati, kar pomeni, da se lahko konstituira novi svet RTVS, kot ga predvideva novela in posledično drugi novi organi, piše ustavno sodišče.

Ob tem je za konstituiranje določilo sedemdnevni rok, saj sta zakonsko določena roka za konstituiranje sveta RTVS in sklic prve seje sveta RTVS že potekla, člani novega sveta pa so že imenovani. V tem roku mora biti sklicana prva seja sveta, ki jo skliče vršilec dolžnosti generalnega direktorja oziroma oseba, ki ga nadomešča. Če seje ta ne skliče, lahko prvo sejo skliče vsaj ena tretjina članov sveta, še izhaja iz sklepa ustavnega sodišča.

Ustavno sodišče mora odločiti še o oceni ustavnosti novele na pobudo vlagateljev s prvopodpisanim predsednikom programskega sveta zavoda Petrom Gregorčičem. Ti novelo izpodbijajo, ker menijo, da je šlo pri njenem sprejetju za zlorabo zakonodajnega postopka, prav tako jih je zmotilo prenehanje mandatov članom programskega in nadzornega sveta ter vodstva RTVS. Novela je sicer prestala referendumsko presojo.

COMMENTS

Wordpress (0)