Evropski parlament je glasoval za dvig cilja obnovljivih virov energije do leta 2030 na 45% – TOPNEWS.si

Evropski parlament je glasoval za dvig cilja obnovljivih virov energije do leta 2030 na 45%

Evropski parlament je glasoval za dvig cilja obnovljivih virov energije do leta 2030 na 45%

Evropski parlament je podprl revizije direktive o obnovljivih virih energije in direktive o energetski učinkovitosti (EED) s predlogi za povečanje ciljev. Zakonodajalci so se tudi odločili, da bi bilo treba določiti in postopoma zmanjšati omejitve za lesno biomaso, ki se šteje za obnovljiv vir energije, ter pozvali k ukinitvi subvencij za primarni les.

Evropski parlament želi znatno povečanje uporabe obnovljivih virov energije do leta 2030, porabo energije pa močno zmanjšati. Glasovala je za dvig deleža obnovljivih virov v končni porabi energije v Evropski uniji na 45 % s 40 % v okviru revizije direktive o obnovljivi energiji (RED) iz leta 2018. Evropska komisija je predlagala enak cilj v okviru svojega svežnja REPowerEU.

V ločenem glasovanju so zakonodajalci podprli revizijo direktive o energetski učinkovitosti (EED), zakona, ki določa cilje varčevanja z energijo za primarno in končno porabo energije.

Omeniti velja, da so države članice junija potrdile povečanje cilja obnovljivih virov energije na 40 %, kar je v skladu s prejšnjimi načrti. Načrt REPowerEU je bil predstavljen maja.

Če bodo države članice EU v prihajajočih pogovorih s parlamentom potrdile novi cilj, bo morala EU do leta 2030 doseči 45-odstotni delež obnovljivih virov v svoji skupni mešanici energije – v primerjavi s trenutno stopnjo 22%.

Zeleni in levica so sprva pozvali druge zakonodajalce, naj cilj dvignejo na med 55 % in 56 %, tako da bi lahko do leta 2040 dosegli 100 %.

Zakonodaja določa cilje za vrsto sektorjev. V prometu naj bi obnovljivi viri zmanjšali emisije toplogrednih plinov za 16 % ali tri odstotne točke več kot v sedanji direktivi. Industrija naj bi rabo obnovljivih virov povečala za 1,9 odstotne točke na leto, omrežja daljinskega ogrevanja pa za 2,3 odstotne točke.

Ambicija je povečati delež obnovljivih goriv nebiološkega izvora (RFNBO), vključno z zelenim vodikom in zelenim amoniakom, na 5,7 % do konca desetletja, medtem ko je cilj za trg goriv za pomorski promet 1,2 %. RFNBO naj bi do leta 2030 dosegel 50 % goriva, porabljenega v industrijski proizvodnji, in 75 % do leta 2035.

COMMENTS

Wordpress (0)