Nove uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo buri duhove – TOPNEWS.si

Nove uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo buri duhove

Nove uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo buri duhove

Že nekaj časa v slovenski javnosti buri duhove sporni predlog nove Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki so ga na Ministrstvu za okolje RS po ocenah strokovne javnosti, pripravili nestrokovno, po skrajšanem postopku in tako, da favorizira interese ene izmed družb, ki deluje na področju ravnanja za odpadno embalažo. Na družbi za ravnanje z odpadno embalažo Slopak so prepričani, da so bile spremembe uredbe napisane še preden je MOP RS sprožil postopke sprejemanja uredbe, in da so bile spremembe vsiljene od “zunaj”.

Med najpogostejšimi ugovori na račun uredbe je ta, da se predlaga spremembe po nujnem postopku, saj je javna obravnava skrajšana na 14 dni. Poleg tega predlog sprememb pomembno vpliva na materialni položaj proizvajalcev, (tudi tujih gospodarskih družb, ki so poslovni partnerji DROE), po uredbi, prav tako bodo predlagane spremembe vplivale na finančni položaj samih DROE. Zato je sprejem brez javne obravnave na Evropski komisiji, sporen.

Dejstvo je, da v strokovni javnosti ni bilo javno izražene potrebe po spremembah določil Uredbe. V družbi Slopak zato menijo, da spremembe zbujajo dvom v legitimnost postopka, in dodajajo, da so rešitve, ki jih predlaga ministrstvo, dokazano v praksi neizvedljive – glede na podpisane letne pogodbe s podizvajalci, nelogične, nestrokovne in nezakonite. Prepričani so, da predvidena nova metodologija določanja deležev posameznih družb, podatke bi pridobivali od komunalnih podjetij, ne več od družb, ni primerna. Predvsem zaradi tega, ker komunalna podjetja v količine dodajajo še nekomunalno embalažo, poleg tega spreminjanje pravil sredi poslovnega leta povzroča veliko poslovno škodo.

Sama pobuda za spremembo Uredbe je bila predlagana s strani Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov, ki predstavljajo izrazito enostranski interes ene od skupin deležnikov v sistemu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo. To že zaradi zelo ozkega, enostranskega interesa zahteva javno razpravo na Evropski komisiji o vsebini predlaganih sprememb.

Sporno je tudi dejstvo, da so tržni deleži za tretji kvartal 2022 že bili objavljeni v Uradnem listu 30.5.2022 z veljavnostjo od 1.7.2022 dalje, in da s predlagano spremembo pristojno ministrstvo predlaga za nazaj popravke obveznosti posamične družb za čas od 1.7.2022 dalje, kar je po oceni družbe Slopak tudi ustavno sporno, saj zakoni ali podzakonski akti ne smejo veljati za nazaj.

 

Nekatere določbe Uredbe bi izvajalce javne službe postavile v neizvedljiv položaj. Po predlagani metodologiji bi najmanj ena od družb imela negativni tržni delež, pri stekleni odpadni embalaži pa bi ena imela v 4. kvartalu 2022 več kot 100% tržni delež. To je v nasprotju z uredbo o kvartalnih obveznosti za prevzem odpadne embalaže in nekatere izvajalce postavlja v položaj, da svojih obveznosti ne morejo zakonito izpolniti. To nedvoumno dokazuje, da je izvajanje Uredbe dejansko nemogoče oziroma neizvedljivo, kar posledično pomeni, da predlagatelj predlaga nezakonito ravnanje družb, menijo v družbi Slopak.

Predlog uredbe, po mnenju tistih, ki ji najbolj nasprotujejo, ne rešuje problema nepobrane odpadne embalaže iz preteklosti, temveč povzroča še večjo zmedo in z neizvedljivimi rešitvami povečuje težave. Zato so zakonodajalca pozvali, da pristopi k celoviti rešitvi, ki bo vključevala objavo deležev in metodologijo za prevzem vse odpadne embalaže (ločeno za komunalno in ločeno za nekomunalno odpadno embalažo) za leto 2023.

COMMENTS

Wordpress (0)