EBRD širi program GEFF za energetsko učinkovitost gospodinjstev na Zahodnem Balkanu – TOPNEWS.si

EBRD širi program GEFF za energetsko učinkovitost gospodinjstev na Zahodnem Balkanu

EBRD širi program GEFF za energetsko učinkovitost gospodinjstev na Zahodnem Balkanu

Sklad za financiranje zelenega gospodarstva (GEFF) je 9.000 gospodinjstvom na Zahodnem Balkanu omogočil vlaganje 45 milijonov evrov v tehnologije za varčevanje z energijo. EBRD je dejala, da je program v sodelovanju z donatorji razširila na 135 milijonov EUR, prihodnje leto pa bo na voljo več sredstev, poroča spletni portal Balkan Green Energy News.

Udeleženci, ki so predstavili rezultate in načrte, so poudarili, da je v interesu držav v regiji in njihovih državljanov, da ozelenijo svoja gospodarstva. Program za financiranje zelenega gospodarstva Zahodnega Balkana (GEFF) je s podporo donatorjev ustanovila Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD). Zagotavlja posebne kreditne linije posameznikom skupaj s spodbudami, ki jih financira Evropska unija , za naložbe v energetsko učinkovitost.

Program sofinancira EU, avstrijsko zvezno ministrstvo za finance, in dvostranski donatorji na naložbenega okvira za Zahodni Balkan (WBIF). Je del Regionalnega programa za energetsko učinkovitost (REEP) za Zahodni Balkan in se izvaja v partnerstvu s sekretariatom Energetske skupnosti. GEFF je bil marca razširjen na Črno goro.

V manj kot štirih letih je več kot 9.000 gospodinjstev na zahodnem Balkanu prek GEFF-a vložilo 45 milijonov evrov v varčevalne tehnologije, kot so izolacija, toplotne črpalke, nova okna in sončne celice. Z omenjenimi ukrepi so se emisije ogljikovega dioksida zmanjšale za več kot 12.000 ton na leto, kar je enako odstranitvi 7700 avtomobilov s cest.

Skupni program energetske učinkovitosti za stanovanjske stavbe je bil razširjen na 135 milijonov EUR s 85 milijonov EUR in več bodo prevzeli prihodnje leto, so povedali predstavniki EBRD in njegovih partnerjev na podelitvi nagrad za financiranje sklada za zeleno gospodarstvo Zahodnega Balkana, kjer so predstavili dosežke.

Strinjala sta se, da je v interesu držav v regiji in njihovih državljanov, da ozelenijo svoja gospodarstva in razumejo podnebne izzive kot priložnosti za okoljske ukrepe, ki bi jih naredili tudi bolj konkurenčne. Spletni dogodek je vključeval panelno razpravo o načrtih za nadaljnjo ozelenitev gospodarstev regije v skladu z Zeleno agendo EU in Gospodarskim in naložbenim načrtom za Zahodni Balkan.

Lokalne finančne institucije izplačujejo sredstva, gospodinjstva pa se lahko prijavijo za posebne kreditne linije. Po zaključku naložbe upravičenci prejmejo donacijo v višini do 20% zneska posojila, ki jo je EU doslej financirala s 27 milijoni EUR.

Več kot 4000 proizvajalcev in prodajalcev visoko učinkovitih zelenih tehnologij na Zahodnem Balkanu je bilo certificiranih s pomočjo kataloga, imenovanega Selector Technology. Dostopna je na spletnih straneh GEFF za Albanijo , Bosno in Hercegovino , Kosovo , Črno goro , Severno Makedonijo in Srbijo. Potencialni uporabniki lahko brskajo po elementih, kot so toplotna izolacija, okna z dvojno zasteklitvijo, kotli z visokim izkoristkom, toplotne črpalke, sončni kolektorji ali solarni grelniki vode in fotonapetostni sistemi.

Na dogodku je bilo 18 partnerskih finančnih institucij, ki so se pridružile prvi fazi programa, in 32 najbolj aktivnih in predanih prodajalcev pohvaljeno za svoje vloge. V priznanje skupnih prizadevanj donatorjev GEFF, partnerskih finančnih institucij ter proizvajalcev in prodajalcev zelenih tehnologij je EBRD donirala 1.000 dreves, ki bodo v regiji posajena sredi novembra.

»Navdušeni smo, da je naša podpora številnim gospodinjstvom na Zahodnem Balkanu pomagala vlagati v izboljšave pri varčevanju z energijo, kar je povzročilo nižje emisije in stroške električne energije. Boj proti onesnaževanju zraka in zmanjševanje energetske intenzivnosti sta glavni prioriteti v regiji in še naprej bomo zagotavljali podporo, pri čemer je GEFF eden naših ključnih stebrov za stanovanjski sektor, «je dejala Aleksandra Vukosavljević, direktorica EBRD za finančne institucije na Zahodnem Balkanu in Vzhodna Evropa.

Evropska komisija je pripravljena podpreti izvajanje Zelene agende za Zahodni Balkan, je povedal Richard Masa, vodja sektorja pri naložbenem okviru EU za zahodni Balkan – WBIF. V okviru financiranja IPA III je za ta namen namenjenih 500 milijonov evrov, je opozoril.

WAF bo olajšal izvajanje zelene agende z ozelenjevanjem preteklih in prihodnjih naložb v vseh svojih sektorjih ter dajal prednost naložbam v tehnologije, ki bi lahko pospešile zeleni prehod, je poudaril Masa.

“Avstrija močno podpira GEFF na zahodnem Balkanu, da bi spodbudila naložbe gospodinjstev v energetsko učinkovitost in posameznikom ter revnejšim gospodinjstvom omogočila, da razumejo in imajo koristi od teh naložb, hkrati pa prispevajo k trajnostnim, okolju prijaznim izboljšavam in spopadanju s podnebnimi spremembami,” je dejal Leander Treppel, direktor uprave EBRD za Avstrijo.

Vodja enote za infrastrukturo in energetsko učinkovitost sekretariata Energetske skupnosti Violeta Kogalniceanu je zatrdila, da je uspeh GEFF na Zahodnem Balkanu dokaz, kako se naložbe v energetsko učinkovitost v gospodinjstvih izplačajo s prihranki, ki jih dosežejo. “Prav tako dokazuje, da lahko dober program, ki pametno združuje politični dialog, tehnično pomoč, razpoložljivost EBRD za posojanje partnerskim finančnim institucijam in nepovratna sredstva EU v obliki spodbud, močno vpliva na trg,” je dodala.

COMMENTS

Wordpress (0)