“V svoji razpravi sem bila jasna” – Janja Sluga bo glasovala za interpelacijo proti ministru Vasku Simonitiju – TOPNEWS.si

“V svoji razpravi sem bila jasna” – Janja Sluga bo glasovala za interpelacijo proti ministru Vasku Simonitiju

 

V državnem zboru že praktično 18 ura razprave o interpelaciji proti ministru za kulturo Vasku Simonitiju. Glede na dinamično vzporedno politično dogajanje je še posebna pozornost namenjena tema dvema razpravama poslancev koalicijske SMC. Tako je danes dopoldne Janja Sluga poleg poslanca Branislava Rajiča napovedala, da bo interpelacijo podprla. Stenogram nastopa Janje Sluge kot tudi odgovor ministra objavljamo spodaj v integralu.

Je pa po odhodu iz dvorane Janja Sluga samo potrdila, da nima druge možnosti kot, da glasuje za interpelacijo. “ V svoji razpravi sem bila jasna, navedla sem vse razloge, ki se tičejo kulturnega resorja. Med temi razlogi pa je tudi nenehno opozarjanje SMC na slabo delo kulturnega ministra. Mi smo na to temo opravili več sestankov, tudi srečali smo se z ministrom, a se žal ni zgodilo nič. Ni bil možen nikakršen dogovor in se mi zdi zdaj pač to še edina možnost,” je povedala poslanka Sluga.

JANJA SLUGA (PS SMC): Hvala lepa.

Že drugi dan razpravljamo o interpelaciji, ko je interpeliran kulturni minister. Ampak tisto, kar lahko nekako potegnemo pod črto, je, da je kultura sama interpelirana že celo leto. Mislim, da se lahko vsi strinjamo, da je kulturni resor zelo pomemben resor, kot eden od državotvornih

(nadaljevanje) resorjev se je izkazal v preteklosti. Slovenci imamo v nekem širšem evropskem prostoru nek zelo poseben samosvoj in za nas značilen odnos do kulture. Kultura je v celotni slovenski zgodovini zasedala zelo pomembno in glede na druge države posebno mesto. To, kar se sedaj dogaja v nekem celotnem kontekstu vsega dogajanja in tudi nenazadnje v kontekstu izvajanja današnjih in včerajšnjih ministra za kulturo tudi vseh predhodnih je zaskrbljujoč, zato ker kaže na neki splošen odnos do kulture in kulturnikov, ki se pač meni osebno zdi neprimeren in kaže na nekulturo. Veliko je bilo govora o nekem dialogu, za katerega verjamem, da vsi poslanski kolegi dobivamo pobude, pisma, elektronska sporočila kako ta dialog manjka. Minister sicer pravi, da se dobiva z vsemi, da sestankuje, ampak veste fizična prisotnost ali pa sedeti za isto mizo še ne pomeni dialoga. Lep oris tega kako si vi zamišljate dialog je tudi današnja in včerajšnja razprava in tudi nenazadnje tudi razprava na vseh odborih za kulturo, ki smo jih imeli v tem mandatu, kjer dialoga v resnici ni bilo. Bila so neka izvajanja bil je nizek nivo pogovora vsekakor pa se temu po mojem mnenju ne reče dialog. Seveda danes je in včeraj je bilo že mnogo tega povedanega in tudi v tako kratkem času se v resnici ne da iti skozi vse križe in težave, ki bi jih bilo treba izpostaviti tudi se ne da v resnici demantirati vsega tega, kar je bilo, kar po vrsti izrečeno v razpravah, zato bi mogoče samo na hitro omenila nekatere stvari.

Seveda STA tudi danes se dogaja, je bilo že povedano, ampak dogaja se že par mesecev. Jaz nisem slišala v vsem tem dogajanju nikoli ministra za kulturo, ki bi se zavzel za neki medij, ki bi se zavzel vsaj za pomiritev nekih razmer, odnosov, ki bi poskušal vzpostaviti neki dialog med UKOM in STA in poskušal stvari pomiriti in urediti, nisem slišala. Ne bom ponavljala ugotovitev o tem kdo je STA in kaj počne kakšen je njen pomen v procesu osamosvajanja Slovenije, kako ti ljudje delajo, koliko ljudi je tam zaposlenih in v kakšni negotovosti se nahajajo, zaradi takšnih ravnanj tudi o tem, da obstaja ne samo ena, ampak kar dve pravni podlagi, ki zavezujeta Vlado, da izpolni svoje obveznosti pa jih vendarle ne, kaj to pove? So tudi druge stvari. Ja, Metelkova je bila tudi omenjena. Tudi ta primer ne kaže na dialog, ta primer tudi kaže na enostransko komunikacijo podcenjujočo brez upoštevanja sogovornika. Tudi o tem smo že govorili o prenehanju najemnih pogodb, na Metelkovi se je nahajalo oziroma se še nahaja preko 20 NVO s področja kulture, sociale tudi varstva človekovih pravic in tako dalje. Če tudi lahko razumemo seveda, da je stavba nevarna, da je potrebna obnove, da se mogoče nahaja sredi mesta, kjer neke urbane smernice mogoče narekujejo neko drugačno ureditev pa je vendarle dialog tisti, ki je umanjkal. Odbor za kulturo je v novembru

(nadaljevanje) tudi pozval, da se vsem uporabnikom, ki se tam nahajajo do 1. junija zagotovijo neki nadomestni prostori, kar bi bilo že v štartu potrebno. Tisto, kar smo tudi v preteklosti izpostavili, je bilo dogajanje v zvezi s strokovnimi komisijami na Ministrstvu za kulturo. Nov pravilnik z zmanjšanjem števila članov strokovnih komisij, s povečanjem deležev uslužbencev ministrstva v teh komisijah, pri čemer jih minister lahko razpusti kadarkoli hoče tudi med postopkom, pri čemer minister celo imenuje predsednika in namestnika, prej so ga izvolili člani sami izmed sebe, hkrati so, kot sem rekla, ko govorimo o dialogu, prenehale delovati dialoške skupine za samozaposlene v kulturi za nevladne organizacije in tako naprej. Odbor za kulturo je tudi s tem v zvezi decembra lani pozval ministra k umiku tega pravilnika in k vzpostavitvi dialoških skupin. Zakaj? Zato, ker smo ugotovili v razpravi, in tako so nas tudi opozorili, ker se s takšnimi posegi zmanjšuje avtonomnost in strokovnost komisij, vpliv politike nanje pa seveda povečuje. Oglašajo se ves čas samozaposleni. Mogoče je ministrovo mnenje celo, da ima status samozaposlenih preveč ljudi v tej državi. Ampak tega se ne lotevaš tako, da jim potem po tekočem traku jemlješ status ali pa jim ne plačuješ prispevkov, kar smo tudi že ugotovili, da odločbe niso bile izdane, da se prispevki niso plačali, pa da so ljudje zaradi tega zašli v težave, slišali smo nič koliko osebnih zgodb, ki so se zgodile zaradi tega in seveda tudi ugotovili, da je to ne izdajanje v resnici v nasprotju z Zakonom o uresničevanju javnega interesa v kulturi. Pa tudi tu v resnici pri teh razpravah ni bilo dialoga niti ne s člani Odbora za kulturo. Istočasno bi še enkrat opozorila, to sem že enkrat na Odboru za kulturo tudi opozorila, ko se pogovarjamo o tem kako se je minister zavzemal in je v PKP-jih prispeval neke ukrepe za področje kulture. Jaz bi opozorila na eno ministrovih izjav čisto na začetku epidemije, ko je na eni prvih tiskovnih konferenc ob sprejemanju PKP ukrepov sam povedal, da ni predlagal nobenega ukrepa za področje kulture, ker je bilo vse pokrito s strani MGRT in na to sem že opozorila. Minister bo seveda to zdaj zanikal tako kot je predhodno, ampak dejstvo je in to je bilo posneto in to se lahko kadarkoli tudi pogleda. Torej kar nekaj besed je bilo že tudi omenjeno izbrisu samozaposlenih s tem enim konkretnim primerom, ki je seveda zdaj tudi padel na upravnem sodišču, kar je bilo pričakovano, ni pa pričakovano, da ministrstvo na tak način jemlje ljudem neke pridobljene pravice oziroma četudi bi že to počelo, potem je potrebno izpeljati pravilen postopek, navesti razloge, obrazložitve in tako naprej in to je tisto za kar je minister seveda odgovoren. Dejstvo je, da smo že v naprej opozarjali na nepravilnosti in na protizakonitosti v tem konkretnem primeru in tudi v podobnih primerih in dejstvo je, da so se ta naša opozorila izkazala za pravilna. Jaz mislim, da se tako to enostavno ne dela. Bom tukaj še navedla kaj je sodišče v konkretnem primeru v svoji obrazložitvi med drugim zapisalo, pa navajam: »Pomanjkljivost odločbe je tako očitna, spoznavana na prvi pogled brez podrobne analize.« To je dejalo sodišče in to je tisto o čemer smo se že takrat v resnici tudi pogovarjali in jaz mislim, da ko se pogovarjamo o usodah ljudi, o njihovem preživetju enostavno nedopustno, da ministrstvo na tak način ravna. Naprej se lahko pogovarjamo tudi o spremembah statutov raznih kulturnih institucij, galerij, muzejev, na odslavljanje

(nadaljevanje) odličnih strokovnih in kompetentnih vodilnih kadrov, seveda, govorim tukaj o Moderni galeriji, muzeju za arhitekturo, Javni agenciji za knjigo in tako naprej, pa o blokadi filmske in avdiovizualne produkcije, ko se je ustavilo potrjevanje kar 31. filmskih projektov na Vladi, za že podpisane pogodbe, za že izvedene projekte. Jaz mislim, da je to eklatantna kršitev vladavine prava, načela zaupanja v pravo in tudi svojevrstno sporočilo v tujini priznanim in nagrajenim filmskim ustvarjalcem. Torej, govorimo o produkciji, ki poleg nekih ustvarjalnih in kulturnih, prinaša tudi neke druge multiplikativne učinke, kot sem rekla, produkciji, ki je doma in v tujini večkrat nagrajena, predvajana, ustvarjalci so pa v mednarodnem prostoru izjemno cenjeni. Doma pa očitno ne morejo niti preživeti.

Vem, boste govorili o številkah, vsi ste govorili o številkah, koliko več denarja je bilo namenjeno, ampak veste, v kulturi, niso številke tiste, ki povejo, kakšen je odnos nas vseh do kulture. Niso. Lahko jih navajate, lahko se celo strinjamo, kar se financ tiče. Mogoče je res bilo boljše, kot pa je bilo pred leti, absolutno, tega nihče ne zanika, ampak še enkrat, niso številke tiste, ki govorijo o našem odnosu in o odnosu ministra za kulturo, do kulture in kulturnikov.

Jaz sem včeraj prejela tudi eno več kot povedno sporočilo, ene spoštovane kulturne ustvarjalke, ki je govorila tudi o tem, kakšno škodo so ta neizplačila prinesla s seboj in kakšna bodo prinesla tudi še v prihodnosti za to državo. Govori namreč o tožbah, ki so že bile vložene, zato, ker sredstva niso bila izplačana in bodo seveda te tožbe na koncu – to vemo vsi – bremenile proračun države. Če navedem samo en primer. Obveznost države je zapadlo v plačilo 13. maja lanskega leta – marca, pardon – 3. marca, lanskega leta, in je bila poravnana 31. decembra. To je 303 dni prepozno. 303.

In seveda, kaj se je potem zgodilo? Ker je bilo to nakazilo izvršeno 31. 12. lanskega leta, podjetje ni moglo zaprositi za pomoč po PKP-ju. Zakaj? Zato, ker uradno v zadnjih treh mesecih ni imelo izgube, ker je dobilo poplačilo za tisto vse za nazaj. Izgubilo je pa v resnici celo leto. Celo leto je bilo brez dohodka, potem pa niti za ukrepe ni moglo zaprosit. Tožba, ki je vložena, se seveda zdaj v tem trenutku nanaša samo na zamudne obresti in pa na stroške postopke, ampak veste, jaz mislim, da ti ustvarjalci, ki so tako dolgo ostali brez vsega, ki niso dobili osnovnih stvari plačanih, imajo pravico in jaz računam na to, da jo bojo izkoristili, da bodo seveda tem tožbam sledile tudi odškodninske tožbe, ker mnogi, ki še tudi niso prejeli, nekateri še vedno niso prejeli plačil, so bili nezmožno pridobiti obvezna zavarovanja za nove projekte, poplačati neke limite in tako naprej in to je dejansko škoda, ki jim je nastala in ta škoda, bo šla v neke višine.

In če opozorim še na SFC in na njihov svet, svet agencije. Ta še vedno ni imenovan in dokler ta ni imenovan, ni razpisov, za leto 2021, jih ni, in če ni razpisov, ne bo projektov in če ne bo projektov, ne bo dela in, ne vem, ti ljudje bojo kaj, zaprošali za socialno pomoč? Tako delamo mi z njimi. Da ne govorim, tako, kot je že tudi včeraj kolega Rajić omenil, gledališča. Jaz pač prihajam iz gledališča. Gledališča so še vedno zaprta. V cerkve hodimo, v gledališča pač ne. Jaz vidim v mojem domačem celjskem gledališču, kako so poskrbeli za ukrepe, kako so poskrbeli za izvajanje, kako bi se lahko to vse odvijalo, pa se ne. / oglašanje iz dvorane/ Ja, seveda, oddajajo prek spleta, marsikaj / znak za konec razprave/ so se naučili… Ampak to ni to. In veste, nobena koalicijska pogodba,

(nadaljevanje) noben žaljiv in nedostojen predsednik vlade in nobeni še tako stopnjevani pritiski ali pa grožnje z zamenjavo mene ne morejo prisiliti, da nebi danes glasovala tako kot mislim, da je prav, po svoji vesti in po vesti vseh mojih bivših sodelavcev prijateljev in znancev / znak za konec razprave/ kulturnikov in kulturnic, ki so se tudi zaradi ravnanja tega ministra znašli v negotovosti, doživljajo tesnobo, boj za preživetje in mnogi tudi osebni propad.

Zato bom seveda … / izklop mikrofona/

PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa.
Gospod minister, imate besedo.

DR. VASKO SIMONITI: Hvala lepa, gospod predsednik.

Torej, glejte, tukaj je gospa govorila o vrsto stvareh, ki so v interpelaciji, so odgovori zelo obširni in jasni, ponavljajo neke stvari, ki se mi zdijo, se opravičujem, nekoliko nekorektne glede tega zaprtja gledališč in tak naprej. Tukaj se malo vzdržuje nek občutek, bi človek rekel, krize in nedelovanja in neodgovornosti ministrstva pri tem, ko vemo, da je v celi Evropi, da ne bom ponavljal eno in isto to, kar smo že včeraj in kar je povsod že popolnoma jasno. Zdi se mi, da je to majčkeno, v enem dramaturškem loku se želi poudariti pravzaprav potem nedejavnost ministra in ministrstva, čeprav so razmere take kot so in jih poznamo in jih ne bom seveda ponavljal.

In govorili ste, da nisem pri covidu nič sodeloval. Od prve seje, mislim, da je bila 13. marca ob polnoči, in potem so bile stalno te seje, v ožji skupini nisem bil, to je res, ampak vendarle ima vlada vsako sredo posebno covid sejo, v četrtek pa normalno sejo, kadar se le da torej ali pa kontinuirano to dela, tako da sem z vsemi stvarmi seznanjen in na vseh vladah praktično prisoten. In povsod, kadar je bilo treba in nujno, sem seveda tudi se oglasil in zagovarjal področje kulture ali dajal predloge. Tako, da moram reči, da to ni res, da nisem dejaven v tej smeri. Seveda se pa to dela v okvirih pravzaprav potem nekega širšega premisleka in kultura ni v ničemer v slabšem položaju kot je v, poenostavljam, recimo kot je v večini držav Evropske unije. Torej v ničemer ne stojijo drugače. Lahko bi našli zdaj tri, štiri primere, ampak praktično se tukaj te zadeve izravnavajo in, kot veste, je slika še veliko bolj slabša.

Ukrepi, ki so bili sprejeti, so bili sprejeti seveda zato, da lajšajo bremena in slabosti, ki so nastale ob tem, jasno. In smo že tisočkrat ponovili, koliko smo dali sredstev. VI ste tudi rekli, da bom govori l o teh številkah – ne bom. Torej mislim, da se vlada trudi, tako kot se verjetno, verjamem, tudi vse vlade v Evropi trudijo, da bi čim bolje premostili to, in iščejo, kako bi olajšali pot, zlasti pa v taki državi kot smo mi, kjer je kultura kar precej, kako bi rekel, v okviru državne skrbi veliko bolj kot v marsikateri drugi državi. Ampak to smo že včeraj govorili naprej in nazaj in ne bom zdaj več ponavljal.

Glejte, glede STA jaz, torej v ponedeljek so bila poslanska vprašanja in tukaj je bila predstavnica STA-ja, ki je odgovarjala. Torej s tem je bilo dano torej UKOM jasno priznanje, legitimnost, da oni odgovarjajo za to polje popolnoma in seveda so s tem v zvezi tudi odgovorni. Jaz zdaj to problematiko poznam tako kot drugi, morda tudi kaj več, ne vem, ampak na tem segmentu ali na tem mestu je STA, ima popolnoma logično pozicijo, odgovornosti so jasne.

In zdaj minister nima kaj v ta prostor vstopati in mu ni potrebno. Če pa želite, se pa seveda s tem, kar Ukom v temelju zahteva, daj mi račune, pokaži mi, kaj je, da vidim, kaj si delal in potem ti bom plačal, tako približno, popreproščeno govorim. Toliko sem seznanjen, mi pa ni treba biti globlje ali pa tudi imam

(nadaljevanje) dovolj drugega opravil in dela, da bi se v zvezi s tem ukvarjal. Torej, STA spada pod UKOM in seveda pod ta urad in tukaj seveda so vse pristojnosti. Vendarle torej še to glede Metelkove edino na to bi vam odgovoril. To smo tudi že na široko povedali gospa vi ste, niste iz Ljubljane recimo pa mislim, da to okolje morda si drznem reči malo manj poznate in to konfiguracijo tistega prostora in čemu je namenjen in mislim, da ima minister pri tem, kar prav, da vztraja pri tem, da Metelkovo nameni tistemu, kar smo že včeraj govorili in tudi že prejšnji ministri so v zvezi s tem to počeli torej pripravljali teren v tej smeri, da tako rečem. Ampak najbolj pomembno se mi zdi pa to in to se mi zdi kako bi rekel malo neprimerno ali ne fer, ker ste člani koalicije in na koalicijskem sestanku na Brdu, kjer ste bili vi pa tudi gospod Rajić mislim, da je bil tudi gospod predsednik torej vaše stranke torej gospod predsednik Državnega zbora je gospod Rajić rekel, da na področju kulture se bomo pa morali nekako pogovoriti in sklep je bil ali pa rečeno je bilo mislim, da je predsednik Vlade celo pozval dajte pripravite neke točke ali nekaj se skoordinirati in naredite torej rešimo in razčistimo vprašanja, ki nas starajo v zvezi s tem in ker ste to pobudo torej dal gospod Rajić se spomnim bilo je tako rečeno kot sem vam povedal do tega ni prišlo. Mislim, da kot člani koalicije bi seveda morali to narediti. Lahko torej in sedaj javljate tukaj te zadeve, ki bi spadale tja ali pa šele posledično, potem sem, ampak dobro to je pač vaša izbira in tako je. Glede dialoga poglejte vse, ki so seveda se čutili prizadeti v zvezi s tem, kar ste govorili vsi so bili povabljeni pisno z uro, z vsem natančno kdaj naj pridejo in kako se bomo torej nekako, da pridejo na pogovor in da poskušamo rešiti stvari tako, da bo v korist obeh strank, da tako rečem. Torej, to bi vam odgovoril na kratko v zvezi z vašim nastopom.

Hvala lepa.

COMMENTS

Wordpress (0)