ISO standarda za sistem vodenja kakovosti in ravnanje z okoljem – TOPNEWS.si

ISO standarda za sistem vodenja kakovosti in ravnanje z okoljem

ISO standarda za sistem vodenja kakovosti in ravnanje z okoljem

Trajnostno delovanje ima GEN-I zapisano v samem jedru svoje organizacije. Širši javnosti so ga pred kratkim predstavili s strateško usmeritvijo v elektriko brez CO2. Vsa električna energija, ki jo od letos dobavljajo svojim strankam v Sloveniji, je le iz virov, ki ne povzročajo toplogrednega plina CO2. V skladu z zavezo trajnostnega delovanja imajo v Skupini GEN-I zasnovane tudi procese odločanja, vodenja in operativnega dela. Zanje je družba GEN-I Sonce v januarju prejela certifikata za dva ISO STANDARDA – za ravnanje z okoljem in sistem vodenja kakovosti.

GEN-I Sonce se je v certifikacijskem postopku izkazalo tako na področju prodaje in dimenzioniranja sončnih elektrarn kot pri zagotavljanju servisa in vzdrževanja naprav, za kar je prejelo certifikata ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015.

Standard ISO 9001 se osredotoča na vodenje kakovosti na način, da bo ta v kar največji meri skladna z zahtevami odjemalcev, ob čemer so v sistem vodenja kakovosti smiselno in učinkovito vključeni vsi, ki v njem sodelujejo. ISO 14001 pa je osredotočen na ravnanje z okoljem in obsega izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov ter preprečevanje onesnaževanja okolja. Je eno od najpomembnejših orodij za učinkovit pristop podjetij k varovanju okolja, ki ga uporabljajo organizacije po celem svetu.

»Oba certifikata, ki potrjujeta, da delujemo v skladu s svetovno priznanima standardoma, sta za nas potrditev, da smo pot razvoja naših storitev zasnovali kakovostno, skladno z najnovejšimi standardi in praksami na področju gradnje sončnih elektrarn in hkrati na način, ki nudi odličen pregled nad okolico, v kateri delujemo. Zato smo izredno motivirani tudi za prihodnje tehnološke in procesne izboljšave,« je pridobitev certifikatov orisal direktor družbe GEN-I Sonce Gregor Hudohmet.

Potrditev izpolnjevanja zahtev standardov ISO je tudi zagotovilo vsem obstoječim lastnikom individualnih, kakor tudi prve skupnostne in večstanovanjske sončne elektrarne GEN-I Sonce, da so za svojo dolgoletno energetsko neodvisnost in elektriko iz čistega obnovljivega vira izbrali pravega partnerja – svetovalca in izvajalca, ki od prvega stika vzdržuje najvišjo možno raven kakovosti in okoljske ozaveščenosti, so prepričani v družbi GEN-I Sonce.

COMMENTS

Wordpress (0)