Helikopter slovenske vojske na pogrebu generala JLA Ivana Hočevarja – Nekdanji šef RŠTO Ivan Hočevar je leta 1990 razorožil slovensko TO – TOPNEWS.si

Helikopter slovenske vojske na pogrebu generala JLA Ivana Hočevarja – Nekdanji šef RŠTO Ivan Hočevar je leta 1990 razorožil slovensko TO

Helikopter slovenske vojske na pogrebu generala JLA Ivana Hočevarja – Nekdanji šef RŠTO Ivan Hočevar je leta 1990 razorožil slovensko TO

Sredi januarja letos je bil na pokopališču v Kostanjevici na Krki dokaj neobičajen pogrebni sprevod. Na njem se je zbralo 10 do 15 ljudi, ki so ob 14. uri 15. januarja letos k zadnjemu počitku pospremili nekdanjega generala JLA Ivana Hočevarja. Dogodek je minil brez običajnega medijskega pompa, pogrebni ritual pa je trajal le 10 do 15 minut. 87-letni general Ivan Hočevar je maja 1990 razorožil slovensko Teritorialno obrambo.

General Ivan Hočevar, ki naj bi nazadnje živel v domu za upokojence v Loki pri Zidanem mostu, je Slovenijo zapustil maja 1991, še pred osamosvojitveno vojno oziroma ga je vrhovno poveljstvo iz Beograda takrat prestavilo v Beograd. General Hočevar je vsaj po naših podatkih umrl točno na novega leta dan 1. januarja 2021 in bil kasneje kremiran v Ljubljani.

Dogodek – pogreb v najožjem krogu, ki je minil v tišini brez govorov in običajnega rituala, bi ostal precej anonimen, če domačini v tem času ne bi opazili helikopterja Slovenske vojske, ki je zaokrožil nad pokopališčem, kar so zbrani razumeli kot protokolarni dogodek in poklon letalskemu generalu, saj je bil general Ivan Hočevar v svoji vojaški karieri predan letalstvu.

Šolanje ne letalski akademiji v Beogradu je zaključil leta 1954 kot najboljši v letniku. Leta 1971 je zaključil šolanje na poveljniško-štabni akademiji vojnega letalstva in protiletalske obrambe ter šolo ljudske obrambe. Služboval je v več krajih po Jugoslaviji. Imel je čin generalpodpolkovnika, prejel je številne nagrade in priznanja, med drugimi najvišje priznanje JLA – nagrado »22. december«.

General Ivan Hočevar je postal razvpit, ko je 15. maja 1990 izdal ukaz o takojšnji premestitvi orožja, streliva in minskih ter eksplozivnih sredstev slovenske teritorialne obrambe v skladišča JLA. 15. maja 1990 je namreč kot komandant Republiškega štaba Teritorialne obrambe Socialistične republike Slovenije (TO RS) izdal ukaz (katerega je podpisal njegov načelnik Drago Ožbolt‎) o premestitvi orožja TO RS iz lastnih skladišč v skladišča pod nadzorom Jugoslovanske ljudske armade (JLA); s tem je bila TO RS skoraj popolnoma razorožena (nekateri OŠTO niso izpolnili ukaza) in praktično razformirana.

Ukaz je bil izdan dva dni pred prisego Demosove vlade, ki se je prizadevala za osamosvojitev Slovenije. Kasneje je Hočevar odšel v Beograd, kjer je za »nagrado« dobil položaj namestnika načelnika generalštaba za vojno letalstvo in protiletalsko obrambo pri zveznem sekretariatu za ljudsko obrambo. Upokojen je bil leta 1992.

Poteza generala Hočevarja, ki se je namesto za zvestobo lastnemu narodu, odločil za zvestobo vojaškemu vrhu JLA v Beogradu, je bila po osamosvojitvi ocenjena kot ena najbolj sramotnih. Hočevar je v očeh mnogih obveljal za izdajalca slovenske domovine, čeprav del občinskih štabov TO ukaza ni izvršil in je orožje ostalo v slovenskih rokah.

Zanimivo je, da naj bi slovenski general v JLA Ivan Hočevar, ki je bil rojen 16. novembra 1933, po uradnih podatkih umrl 21. januarja 2021 v Ljubljani, čeprav je po naših preverjanjih, kot rečeno, umrl prvega januarja letos v domu za upokojence v Loki pri Zidanem mostu.

Od kod različni datumi kraja in datuma smrti še preverjamo. Je pa dogodek s helikopterjem Slovenske vojske na pogrebu vzbudil veliko zanimanja in predvsem zgražanja pri glavnih akterjih slovenske osamosvojitve, predvsem zaradi preleta helikopterja SV, ki je v času pogreba zaokrožil nad pokopališčem v Kostanjevici na Krki.

COMMENTS

Wordpress (0)