S projektom OneNet do enotne infrastrukture električnega omrežja v Evropi – TOPNEWS.si

S projektom OneNet do enotne infrastrukture električnega omrežja v Evropi

S projektom OneNet do enotne infrastrukture električnega omrežja v Evropi

OneNet bo zagotovil integracijo vseh akterjev elektroenergetskega omrežja v enoten Evropski sistem in s tem vzpostavil pogoje, ki omogočajo celovito optimizacijo obratovanja ter izkoriščanje medsebojnih sinergij s ciljem zagotavljati odprto in pravično delovanje trga z električno energijo.

Medtem ko se električno omrežje spreminja iz centraliziranega v decentraliziran sistem, se bodo morali operaterji temu prilagoditi in spremeniti svoje poslovne modele, da bodo uporabnikom lahko zagotavljali hitrejšo odzivnost in večjo fleksibilnost. Rešitev te problematike bo zagotovil projekt OneNet, ki v konzorcij združuje 72 partnerjev iz 21 držav in med katerimi je tudi družba GEN-I.

Cilj projekta je zagotovitev novega celovitega pogleda na delovanje omrežja. Partnerji bodo ustvarili pogoje za novo generacijo omrežnih storitev, ki bodo podpirale povpraševanje, shranjevanje in distribucijo ter bodo transparentne in ugodne za uporabnike. Ambiciozna vizija enotne evropske energetske mreže predvideva iskanje novih tržišč, produktov in storitev ter oblikovanje edinstvene informacijske arhitekture. OneNet predlaga tudi inovativne mehanizme združevanja platform, ki so hkrati ključni tehnični dejavniki za dosego zastavljenih ciljev.

Za triletno delo v okviru projekta je bilo slovenskim partnerjem (ELES, GEN-I, Elektro Ljubljana, Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektroinštitut Milan Vidmar, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani) odobrenih več kot milijon evrov evropskih sredstev. Skupaj s partnerji iz Češke, Madžarske, Poljske in Slovenije bodo razvijali in razširili zmogljivosti obstoječih tržnih platform za nudenje fleksibilnosti in drugih sistemskih storitev operaterjem prenosnih (TSO) in distribucijskih (DSO) elektroenergetskih omrežij.

Projekt One Network for Europe bo trajal od oktobra 2020 do septembra 2023, Njegova vrednost je 28 milijonov evrov (sofinanciranje Evropske komisije v višini 22,1 milijona EUR), vir financiranja pa Program Obzorje 2020 (Evropska komisija).

COMMENTS

Wordpress (0)