Projekt H2GreenTECH: Do več raziskav in inovacij na področju vodikovih tehnologij s sodelovanjem z Avstrijo – TOPNEWS.si

Projekt H2GreenTECH: Do več raziskav in inovacij na področju vodikovih tehnologij s sodelovanjem z Avstrijo

Projekt H2GreenTECH: Do več raziskav in inovacij na področju vodikovih tehnologij s sodelovanjem z Avstrijo

Maribor, 8. oktober 2020 – Konzorcij slovenskih in avstrijskih projektnih partnerjev pod vodstvom Kemijskega inštituta izvaja projekt H2GreenTECH. Projekt raziskovanja in inovacij na področju vodikovih tehnologij je sofinanciran v okviru čezmejnega programa Interreg Slovenija–Avstrija, s katerim se povečuje obseg raziskav in inovacij na področju vodikovih tehnologij s čezmejnim sodelovanjem med Slovenijo in Avstrijo. Danes, 8. oktobra 2020, je potekal sestanek projektnih partnerjev v organizaciji Štajerske gospodarske zbornice, ki bo preko projekta svojim članom lahko posredovala nova znanja in povezave z inštitucijami znanja s področja vodikovih tehnologij.

Transportni in industrijski sektor v Sloveniji in Avstriji je danes popolnoma odvisen od fosilnih goriv. Več kot 20 odstotkov vrednosti CO2 v zraku je posledica izpustov transporta, kar močno slabša kakovost življenja. Zasebna podjetja po vsem svetu so z novimi investicijami izkazala odločno podporo razvoju vodikove tehnologije v prihodnosti. Poleg razvoja litijevih baterij bo ta tehnologija namreč nujna za doseganje ciljev EU pri energetskem prehodu v prometu in razogljičenju industrije. Zaradi rastočega trga se morajo vzporedno razvijati tudi strokovna znanja raziskovalnih centrov in MSP-jev, ki trenutno še niso dobro povezani. Nepovezani akterji slabijo rezultate skupnih prizadevanj. Kemijski inštitut se je kot koordinator projekta pod vodstvom doc. dr. Blaža Likozarja povezal s slovenskimi in avstrijskimi ključnimi akterji, da bi dosegli aktiven pristop k reševanju izzivov.

V Sloveniji v omenjeni projekt s svojimi aktivnostmi pomembno prispevata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Štajerska gospodarska zbornica. Avstrijski projektni partnerji so Tehnična univerza v Gradcu, zagonsko podjetje Silent Quo, Forschung Burgenland in Univerza na Koroškem.

Partnerji želijo združiti regionalne prednosti in tehnološka znanja za vzpostavitev centra vodikove tehnologije na območju Štajerska-Gradiščanska-Koroška v Sloveniji in Avstriji.

Glavni cilj H2GreenTECH je okrepiti regionalno sodelovanje na področju vodikovih tehnologij s čezmejnim sodelovanjem podjetij, razvojno-raziskovalnih centrov in visokošolskim izobraževanjem.

Projekt naslavlja čezmejni izziv razdrobljenosti ter velik potencial razvoja in raziskav vodikovih tehnologij v prometu na programskem področju s tremi specifičnimi cilji:

1) Izboljšati dostopnost in povečati uporabo raziskovalne infrastrukture vodikovih tehnologij v Sloveniji in Avstriji z vzpostavitvijo enotne vstopne točke HYDROGEN CENTER za podjetja, raziskovalce in študente, z jasno strategijo delovanja in akcijskim načrtom do leta 2025, ki jo bo vodila Štajerska gospodarska zbornica.

2) Krepiti kompetence podjetij, R&R centrov in visokošolskih izobraževalnih središč z izvajanjem skupnih čezmejnih projektov R&R vodikovih tehnologij v okviru vzpostavitve treh demonstracijskih modelov za praktični prikaz razvitih prototipov in izobraževalnega modula.

3) Izboljšati čezmejno sodelovanje med raziskovalnimi inštituti, podjetji in javnimi upravami z razvojem Akcijskega načrta za spodbujanje nizkoogljične tehnologije v Sloveniji in Avstriji z zavezo k izvajanju načrta in diseminacije pod vodstvom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

»Projekt H2GreenTECH nadaljuje prizadevanja projektnih partnerjev, da s svojimi prebojnimi dejavnostmi doprinesejo k naslavljanju največjega izziva našega časa, da do leta 2050 postanemo prva popolnoma ogljično nevtralna celina na svetu, kot je zapisano v skupnem evropskem zelenem dogovoru,« meni Blaž Likozar, vodja projekta H2GreenTECH na Kemijskem inštitutu.

Partnerji so z izvajanjem aktivnosti pričeli marca 2020, ki so jih morali zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanjem okužb z novim koronavirusom, prilagoditi. V nadaljevanju projekta bodo organizirani različni javni dogodki, ki bodo po potrebi prilagojeni v spletne različice. Načrtujejo udeležbo na Evropski konferenci vodikovih tehnologij v Bruslju 26. do 27. novembra 2020, strokovna srečanja in sejme, organizacijo dveh medregionalnih kongresov (v Sloveniji in Avstriji), politični forum, potujočo razstavo o razvoju in pomenu vodikovih tehnologij ter demonstracijske ture, namenjene študentom, raziskovalcem in podjetnikom, in dogodek Noč raziskovalcev.

Več informacij je na voljo na spletni strani projekta H2GreenTECH www.h2greentech.eu in omrežjih FB @H2GreenTECH in LinkedIn @h2greentech-project, kjer bo na voljo tudi več informacij, povezanih s fotonatečajem, ki bo izveden v mesecu novembru.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na koordinatorja in vodjo projekta na Kemijskem inštitutu Blaža Likozarja blaz.likozar@ki.si.

COMMENTS

Wordpress (0)