Borut Jamnik po aferi “Kralj-Prijović” odstopa tudi iz mesta predsednika Združenja nadzornikov Slovenije – Zamenjal ga bo član upravnega odbora ZNS Gorazd Podbevšek – TOPNEWS.si

Borut Jamnik po aferi “Kralj-Prijović” odstopa tudi iz mesta predsednika Združenja nadzornikov Slovenije – Zamenjal ga bo član upravnega odbora ZNS Gorazd Podbevšek

Borut Jamnik po aferi “Kralj-Prijović” odstopa tudi iz mesta predsednika Združenja nadzornikov Slovenije – Zamenjal ga bo član upravnega odbora ZNS Gorazd Podbevšek

Potem ko se je Borut Jamnik “iz objektivnih razlogov” umaknil iz nadzornega svet Cinkarne Celje, sedaj odstopa še iz mesta predsednika ZNS, čeprav mu mandat poteče šele leta 2020. Po naših neuradnih, a dokaj preverjenih informacijah, se bo sprememba na vrhu Združenja nadzornikov zgodila v kratkem. Boruta Jamnika bo na mestu predsednika ZNS zamenjal član upravnega odbora Gorazd Podbevšek. Jamnik se tako po veliki publiciteti, ki je posledica afere “Kralj – Prijović” umika iz vidnega polja, kjer je bil izpostavljen kot predsednik Združenja nadzornikov Slovenije, saj je prav Irena Prijović izvršna direktorica izredno vplivnega združenja.

Gorazd Podbevšek sicer spada v krog ljudi iz ožjega Jamnikovega kroga. Podbevšek je namreč poleg Boruta Jamnika, Boruta Bratine, Vojka Čoka, Andreja Faturja, Tomaža Kuntariča, Marjane Mačkošek, Mojce Osolnik Videmšek, Mire Puc, Cvetke Selšek, Andreja Slaparja in Barbare Smolnikar tudi član upravnega odbora ZNS.

Kot je zapisno v CV-ju Gorazda Podbevška na portalu Združenja nadzornikov Slovenije je “pravnik, specializiran za korporacijsko pravo in korporativno upravljanje in od leta 2009 direktor družbe RMG, pravno svetovanje in korporativno upravljanje, d.o.o. Njegovo področje dela vključuje odnose med delničarji ali družbeniki, lastniške in kapitalske spremembe, statusna preoblikovanja in preoblikovanja skupin družb. Pomemben del svojih aktivnosti namenja podpori delu nadzornih svetov, kot so vrednotenje in menjave uprav, sistem plačil ter zunanjo podporo pri izvedbi samoocenjevanja nadzornih svetov.

Je predsednik NS SŽ-ŽGP, d.d., do novembra 2012 je bil predsednik nadzornega sveta Hit d.d., do februarja 2016 pa predsednik NS NLB, d.d. Je predsednik Strokovnega sveta ZNS in član Upravnega odbora ZNS ter član Komisije za oblikovanje politik (Policy Committe) ecoDa – European Confederation of Directors’ Association v Bruslju. Je imetnik Certifikata ZNS, potrdila o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.

Sodeloval je pri pripravi zakonodaje s področja upravljanja družb v državni lasti in mnogih avtonomnih virov korporativnega upravljanja ter raziskav. Je tudi eden od avtorjev Priročnika za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov. Poleg svetovalnega dela je aktiven tudi kot predavatelj. Tematiko s področja korporativnega prava in korporativnega upravljanja predava na usposabljanjih in konferencah Združenja nadzornikov Slovenije, OECD, International Finance Corporation Svetovne banke, ecoDa, ICSA, Inštituta za civilno in gospodarsko pravo, ter Ljubljanske Borze”.

Borut Jamnik tako ostaja “samo še” predsednik uprave Modre zavarovalnice in nadzornik NKBM in Krke

COMMENTS

Wordpress (0)