Borut Jamnik klonil pod zapisi Topnews.si in se umaknil iz mesta predsednika nadzornega sveta Cinkarne Celje – TOPNEWS.si

Borut Jamnik klonil pod zapisi Topnews.si in se umaknil iz mesta predsednika nadzornega sveta Cinkarne Celje

Borut Jamnik klonil pod zapisi Topnews.si in se umaknil iz mesta predsednika nadzornega sveta Cinkarne Celje

Informacija o tem, da se bo Borut Jamnik “iz objektivnih razlogov” umaknil iz nadzornega svet Cinkarne Celje, je v dobro obveščenem zakulisju krožila že nekaj dni.

Potem ko smo na Topnews.si večkrat opozorili na sporno in nezakonito kopičenje funkcij Boruta Jamnika, ki je bilo v očitnem nasprotju z Zakonom o gospodarskih družbah, ki ureja članstvo v več nadzornih svetovih različnih družb, se je zgodil pričakovan preobrat. Predsednik uprave Modre zavarovalnice Borut Jamnik bo 20. novembra odstopil s položaja predsednika nadzornega sveta Cinkarne Celje. Odstopno izjavo pa je podal že včeraj, so danes zapisali na strani Ljubljanske borze. Jamnik je podal “izredno in nepreklicno odstopno izjavo,” odstopa pa iz objektivnih razlogov.

Nezakonito stanje, na katerega smo več kot mesec in pol opozarjali na portalu Topnews.si, se je očitno prijelo Boruta Jamnika, ki je kljub nesporni in jasni zakonski dikciji ZGD-ja vztrajal na članstvu v treh nadzornih svetov in uprave Modre zavarovalnice. Tako ZGD-1 v prvem odstavku 273. člena določa posebne pogoje za člane nadzornega sveta. V navedenem odstavku ZGD-1 določa, kdo ne more biti član nadzornega sveta, to je:

– član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe;

– prokurist ali pooblaščenec te družbe;

– član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe;

– oseba, ki je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah, ali

– oseba, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa statut.

Borut Jamnik je bil v koliziji kar z dvema določbama omenjenega člena in sicer, da ne more biti član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe, saj je lastnik Cinkarne Celje med drugim tudi Modra Zavarovalnica, kjer je predsednik uprave prav Borut Jamnik.

Prav tako je Jamnik kršil četrti odstavek omenjenega člena, da oseba, ki je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah, ne more biti član uprave ali nadzornega sveta še v četrti družbi. Jamnik je bil namreč do odstopa formalno predsednik uprave Modre zavarovalnice in nadzornik v Novi KBM, Krki in Cinkarni, poleg tega pa je tudi predsednik združenja nadzornikov, ki ni državna institucija, ampak pa kadruje nadzornike v državnih firmah.

Poleg tega, da je je bil Jamnik predsednik uprave Modre zavarovalnice, je od maja letos tudi nadzornik banke Nova KBM, že prej pa je bil tudi nadzornik novomeške Krke.

Jamnik pa ni bil samo v koliziji z zakonom o gospodarskih družbah, ampak je bil z vstopom v nadzorni svet Nove KBM v navzkrižju z zakonom o bančništvu.

Ta namreč po spremembi leta 2015 prepoveduje opravljanje nadzorniške funkcije v banki, če član že opravlja eno izvršilno direktorsko funkcijo (članstvo v upravi gospodarske družbe) in dve neizvršilni (članstvo v nadzornem svetu). In z imenovanjem v nadzorni svet Nove KBM je Jamnik član treh nadzornih svetov, kar pomeni, da je bil v enem preveč.

Je pa bila očitno dilema, ali se mora iz enega nadzornega sveta posloviti, saj je Modra zavarovalnica 20-odstotni lastnik Cinkarne Celje. In vprašanje je bilo, ali v tem primeru lahko govorimo o tem, da sta Cinkarna in Modra zavarovalnica del iste skupine. Zakon namreč v svojem sedmem členu kot skupino opredeljuje “nadrejeno osebo in njene podrejene družbe”. Nikjer pa ni opredeljeno, ali je za nadrejeno osebo dovolj 20-odstotni delež, da lahko govorimo o podrejenosti neke druge družbe, ali pa bi za “podreditev” morali govoriti vsaj o kontrolnem deležu.

Da je Jamniku dobesedno gorelo pod nogami, kaže tudi zahteva za popravek članka Topnews.si »Zbiralci “perja”: Kaj druži razvpitega Boruta Jamnika in jadralca ter vinarja Igorja Simčiča – Podjetje Esimit Evolution s.r.l, v Gorici, ki se ukvarja s trgovino s titanovim dioksinom,« kjer je Jamnik odločno zanikal, “da naj bi se dobršen del dobičkov od prodaje oziroma izvoza titanovega dioksina, ki jih na glavnih trgih dosega Esimit Evolution, preko poslovnega sodelovanja med Cinkarno Celje ter Esimit Evolution, vračal od Igorja Simčiča, lastnika Esimit Evolution, nazaj k meni, kot predsedniku nadzornega sveta Cinkarne Celje… Vse trditve avtorja članka, ki zatrjujejo, namigujejo na premoženjsko korist, ki naj bi jo dobival iz tega naslova, odločno zanikam. So neresnične in so zapisane zgolj s ciljnim namenom, da me diskreditirajo, očrnijo ter okrnijo moj ugled v poslovnem svetu in v širši javnosti. Niti predstavnikov navedenega podjetja, niti Igorja Simčiča oziroma z njim povezanih fizičnih oseb, nisem nikoli srečal in jih ne poznam.”

Kljub temu pa Jamnik Borut vendarle odhaja iz nadzornega sveta Cinkarne Celje.

COMMENTS

Wordpress (0)