Poletna ofenziva na obrambno ministrstvo – Ermenčeva ovadila Miho Škerbinca, Karl Erjavec pa je zaradi Žana Mahniča in Knovs-a pisal Dejanu Židanu – TOPNEWS.si

Poletna ofenziva na obrambno ministrstvo – Ermenčeva ovadila Miho Škerbinca, Karl Erjavec pa je zaradi Žana Mahniča in Knovs-a pisal Dejanu Židanu

Poletna ofenziva na obrambno ministrstvo – Ermenčeva ovadila Miho Škerbinca, Karl Erjavec pa je zaradi Žana Mahniča in Knovs-a pisal Dejanu Židanu

Minister za obrambo Karl Erjavec je na današnji daljši tiskovni konferenci, ki sta se je udeležila tudi oba državna sekretarja Klemen Grošelj in Boštjan Šefic, ponovno zavrnil očitke, ki ga nanj naslavljajo predlagatelji interpelacije. Erjavec pa je odgovoril tudi na četrtkove navedbe podpredsednika komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Žana Mahniča.

Po ministrovem prepričanju je bila komisija ponovno zlorabljena za politični obračun. Minister meni, da se SV uporablja kot poligon za politične spopade. Tudi Knovs je bil v četrtek po njegovi oceni ponovno zlorabljen za politični obračun, zato je Erjavec že napovedal, da se bo s pismom obrnil na predsednika DZ Dejana Židana.

Mahnič je v četrtek po seji komisije, na kateri so zaslišali razrešenega poveljnika poveljstva sil Miho Škerbinca, dejal, da njegovo pričanje in tudi dokumentacija, ki jo je Knovsu posredoval Škerbinc, ministra za obrambo postavljata na laž. Mahnič je ob tem povzel Škerbinčevo pričanje, v katerem je slednji zatrdil, da je skušal načelnico generalštaba Slovenske vojske (SV) Alenko Ermenc “zaščititi” pred razširjanjem govoric o njenem zdravstvenem stanju. Kar se tiče streljanja na Počku, je brigadir komisiji dal dokument oziroma poročila, ki ga je na ministra za obrambo naslovila načelnica GŠ SV Alenka Ermenc. Pri tem je Mahnič prebral nekatere izseke iz poročila, ki so za brigadirja Škerbinca v celoti razbremenilna. V dokumentu, podpisanem s strani Ermenčeve, namreč piše: “Iz obvestila o odobrenih aktivnostih na območju poligona Poček za mesec marec 2019 izhaja, da so bile aktivnosti načrtovane in sovpadajo z ostalimi načrti in ukazi ter da je bila o njih obveščena javnost.” Mahnič je ob tem dejal, da je minister Erjavec trdil, da o teh streljanjih niso vedeli ničesar. Nato v dokumentu še piše: “V sklopu priprav za vaje 2019 je bil izveden niz pripravljalnih aktivnosti in sestankov za nemoteno izvedbo načrtovanih vaj v Republiki Sloveniji in tujini. Izvedena je bila predstavitev vaj, vključno z zahtevami po dodatnih navodilih in usmeritvah ministra za obrambo. Skozi predstavitve vaj je bila večkrat izpostavljena tudi problematika OSVAD Poček. Glede na posredovane usmeritve in navodila ministrstva menimo, da je Slovenska vojska opravila svoj delež aktivnosti s ciljem pravočasnih priprav za izvedbo vaj, tako z obveščanjem širše javnosti kot tudi z obiski pri ključnih nosilcih lokalnih oblasti in skupnosti, potekali so pogovori z občino Postojna.”

“Pri tem smo upoštevali usmeritve ministra za obrambo, da se kljub odstopu občine Postojna od dogovora med MORS in občino Postojna striktno držimo določil in omejitev iz le-tega, torej do 10 dni se strelja lahko tudi po 23. uri oziroma da se v nočnem času do 10 dni na mesec strelja, poleti pa je omejitev od junija do septembra 23. ura. Te jasne usmeritve so bile delegirane po liniji poveljevanja in kontrole na podrejene poveljnike poveljstev in enot, ki izvajajo aktivnosti na tem območju. Usmeritve so vključene v akte vodenja in poveljevanja. Pri izvajanju vaj se tako navodila in usmeritve dosledno tudi upoštevajo. Usmeritve in navodila so razvidni tudi iz prilog tega poročila. Glede na opisane ugotovitve menimo, da Slovenska vojska ni kršila dogovora in je izvajala načrtovane aktivnosti v načrtovanem času in na način, ki je predpisan. O svojih aktivnostih je redno in pravočasno obveščala zainteresirano javnost. Menimo tudi, da je Slovenska vojska dosledno izvajala vsa prejeta navodila v povezavi z aktivnostmi na OSVAD Poček. Tudi v primeru vaje SOKOL so potekali načrtovanje, usklajevanje in obveščanje ter samo izvajanje aktivnosti na vadbišču Poček, skladno z dogovorom, usmeritvami in načrti, ki so bili dani s strani Vlade RS in ministra za obrambo. Z načinom izvajanja nismo kršili nikakršnih normativnih določil,” je Žan Mahnič navedel dokument, pod katerega je podpisana generalmajorka Alenka Ermenc, načelnica GŠ SV.

“Ta dokument postavlja na laž ministra za obrambo, da ni bilo načrtovano streljanje, da nihče ni vedel, da bo potekalo nočno streljanje, ter da je bila linija poveljevanja jasna in da jo je brigadir Škerbinc kršil. Prav načelnica generalštaba tu vse te navedbe zanika,” je poudaril Mahnič. Ob tem je dejal, da če minister Karl Erjavec tako laže vsem nam, potem ne sme biti več minister. “Danes nam laže o tem, jutri o arbitraži, pojutrišnjem o čem drugem za državo pomembnem. Ta dokument, podpisan s strani Ermenčeve, pa postavlja na laž ministra in tudi opere izmišljene krivde brigadirja Miho Škerbinca,” je povedal Mahnič.

“Tu moram odgovoriti na nekatere navedbe, ki naj bi mene postavile na laž, da ne govorim resnice. Zdaj, kar se tiče dogajanja na Počku mislim, da sem že vse pojasnil, ko sem odgovarjal na vloženo interpelacijo. Poglejte, kar se tiče nočnega streljanja tam, ni bilo nobene pravne podlage, ni bilo sklepa vlade, da bi bilo dovoljeno streljanje s kalibri, večjimi kot 60 milimetrov. Tako, da je ta zgodba zame pravzaprav zaključena. Tisti dokument (ki ga je Škerbinc prinesel in predal Mahniču in komisiji) je pa bil bolj v službi, da se zavaja slovensko javnost,” je danes dejal Erjavec.

“Potem naslednja trditev, ki je bil izrečena, vsaj po tem, kar je povedal podpredsednik komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb gospod Mahnič, ki pravi, da je (Škerbinc) dejal, da ni nikoli govoril, da se je načelnica generalštaba zlomila in da je nesposobna za to funkcijo. Moram reči najprej, da sem že v odgovoru na interpelacijo povedal, da je grdo govoril o načelnici generalštaba, da o tem obstaja tudi poročilo OVS, ki je interne narave, vendar za potrebe državnega zbora bom pač predlagal državnemu zboru, da se seja zapre, da se seznani poslance državnega zbora, kaj je povedal brigadir Škrbinec, ko je pač odgovarjal na vprašanje uslužbencev obveščevalno varnostne službe.

Pri tem moram tudi zelo jasno povedati, da je bil ves postopek (s strani OVS) izveden v skladu s predpisi, korektno tako, da niso resnične navedbe, da bi morala biti pri tem “posebna udeležba. Kajti kot rečeno, ni šlo za predkazenski postopek, ampak je šlo za informativni postopek in tam mu je tudi bilo jasno predočeno in tudi ostalim, ki so bili zaslišani, da pristopajo k temu zaslišanju prostovoljno. Če ne želijo, ni potrebno, da ogovarjajo na vprašanja in tudi seznanjeni so bili o tem, zakaj se ti informativni pogovori uporabljajo, “je bil kategoričen Erjavec.

Kot je poudaril Erjavec, tudi “ne drži navedba, da ni nič slabega govoril o zdravstvenem stanju načelnice generalštaba, ampak, da je predvsem miril in tako dalje. Moram povedati, da je načelnica že pred časom podala ovadbo in to na podlagi poročila obveščevalno varnostne službe. Zato je načelnica generalštaba za zavarovanje svoje imunitete in nedotakljivosti pač tudi sprožila ustrezne postopke. Treba je povedati, da pravila službe zelo jasno določajo, da ni dovoljeno nobenemu pripadniku ne nadrejenemu ne podrejenemu, da se dotika oziroma da s svojimi ravnanji posega v integriteto posameznika,” tako Erjavec.

“Tukaj moram povedati, da takšno komentiranje po pravilih službe SV predstavlja kršitev. Pripadniki SV morajo varovati dostojanstvo in zasebnost in zdravstveno stanje je zasebnost. In še, ko govorimo o zdravstvenem stanju, imamo različne vidike. Če govorimo, da si je nekdo zlomil prst, ima takšne posledice, če se pa govori, da se je nekdo zdravil na psihiatriji in pa doživlja živčne zlome, pa to posega v integriteto tudi v tem smislu, ali je taka oseba sploh sposobna opravljati naloge, ki so ji bile zaupane. Vemo pa, da načelnik generalštaba predstavlja najvišjo funkcijo v hierarhiji slovenske vojske in zato se tudi ne morem strinjati, ko se govori o tem, ali sedaj pa OVS obravnava neke govorice in tako dalje.

“In te govorice so imele zelo hude posledice na sam obrambni sistem zato, ker je to povzročilo določen nemir znotraj slovenske vojske. Moram pa reči, da to posega tudi zunaj slovenske vojske, ker je treba vedeti, da slovensko vojsko zdaj opazujejo veleposlaništva, tam imamo vojaške atašeje, ki poročajo v teh zadevah. Poročajo o tem, kaj se dogaja v slovenski vojski, poročajo o tem, kako se izvajajo kakšne vaje, poročajo o tem, kakšne delež bdp-ja namenjamo za obrambni sistem in verjemite, da tudi poročajo o takšnih zadevah. Zato reči, da je ta zadeva minorna, nepomembna, je zlasti neodgovorno od tistih, ki opravljajo v tej državi visoke funkcije. In od poslancev državnega zbora bi pričakoval drugačno ravnanje.

Tako, da ocenjujem, da je včerajšnja seja Knovs-a bila zopet zlorabljena za neke nizke politične interese in upam, da s pismom na predsednika državnega zbora, da bomo odprli to razpravo, ker če se bodo zadeve na takšen način nadaljevale, potem mislim, da bomo imeli tudi težave s tem, kaj je vladavina prava in kaj je pravna država, ker tukaj so vsi ti predpisi kršeni”.

COMMENTS

Wordpress (0)