Inovatorji pozor: natečaj za inovacije s področja trajnostne energetike! – TOPNEWS.si

Inovatorji pozor: natečaj za inovacije s področja trajnostne energetike!

Oglasno sporočilo

Inovatorji pozor: natečaj za inovacije s področja trajnostne energetike!

Trajnostna energija je pomemben del reševanja sodobnih družbenih izzivov. V podporo in spodbudo k inoviranju na področju energetike, je Borzen pripravil poseben nagradni natečaj, katerega sklad znaša kar 17.000 EUR.

Natečaj “Inovacije trajnostne energetike” vabi k sodelovanju vse posameznike in podjetja v fazi razvoja inovacije, ki zagotavlja nadpovprečne izkoristke pri proizvodnji električne energije ali pri učinkoviti rabi energije. Ob tem je pomembno, da inovacija v času prijave še ni komercialno dostopna in da zagotavlja izkoristke, ki so nadpovprečni oziroma višji od trenutno dostopnih na trgu. Inovacije, ki so lahko izdelki ali storitve, lahko zajemajo katerikoli vidik proizvodnje, pretvorbe, prenosa oziroma transporta, porabe ali shranjevanja energije in morajo izkazovati praktično uporabnost ter izvirnost. Nagradni sklad v višini 17.000 EUR pa ni edini razlog, ki privlači potencialne prijavitelje. Vsak vlagatelj prejme brezplačno udeležbo na delavnici ‘Od ideje do uspešne poslovne zgodbe’, prav tako pa tudi strokovno podporo v nadaljnjih fazah razvoja.

Prijave potekajo vse do 9. junija 2019 preko spletne strani www.trajnostnaenergija.si, kjer so na voljo tudi vse ostale informacije v zvezi z natečajem.

Z natečajem želi Borzen, slovenski operater trga z elektriko, ki pod blagovno znamko “Trajnostna energija” informira in ozavešča o trajnostni energiji, spodbuditi inovacije na področju učinkovite rabe energije in vsem inovatorjem pomagati na njihovi poti.
____

O Borzenu:
Osnovna dejavnost Borzena je izvajanje gospodarske javne službe dejavnosti operaterja trga z elektriko. Hkrati je Borzen promotor razvoja slovenskega elektroenergetskega trga in nosilec Centra za podpore obnovljivim virom energije, v skladu z javnim pooblastilom po energetskem zakonu EZ-1. Izhajajoč iz omenjenega zakona Borzen izvaja tudi naloge povezane z informiranjem in ozaveščanjem o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije ter upravlja spletni portal www.trajnostnaenergija.si.

Več informacij:

Borzen, d.o.o., Dunajska 156, Ljubljana
Eva Činkole Kristan, Odnosi z javnostmi
T: 01 620 7605, eva.cinkole@borzen.si
www.trajnostnaenergija.si www.borzen.si

Ljubljana, 16. april 2019

COMMENTS

Wordpress (0)