Še ena anonimka proti županu Andreju Fištravcu – Tokrat povezana z dogajanjem v Nigradu – TOPNEWS.si

Še ena anonimka proti županu Andreju Fištravcu – Tokrat povezana z dogajanjem v Nigradu

Še ena anonimka proti županu Andreju Fištravcu – Tokrat povezana z dogajanjem v Nigradu

Župan Andrej Fištravec res nima sreče. Nigrad, podjetje v večinski  lasti občine, je ostalo brez vodstva in brez nadzornega sveta. O novem direktorju, enega podpira župan Fištravec in občina, drugega pa delavci, bo odločalo upravno sodišče. Na mestu direktorja se je, odkar je župan mariborske občine Andrej Fištravec, zamenjalo devet direktorjev. Možje Andreja Fištravca pa pravijo, da bo Nigrad dobil desetega ali petnajstega direktorja, če bo to potrebno. V nadaljevanju si lahko preberete anonimko:

NIGRAD – PODOBA FIŠTRAVCA IN NJEGOVE EKIPE

Dne 4.8.2017 je bil sklican svet delavcev in izvršni odbor sindikata družbe Nigrad d. d. z edino vsebinsko točko dnevnega reda, da družba nima zakonitega zastopnika in podpisnika. Na tej isti seji sta predstavnika delavcev v nadzornem svetu seznanila vse prisotne z odstopom namestnika predsednika NS g. Muhiča, v času sestanka pa je podal odstopno izjavo še edini član predstavnikov kapitala g. Hasaj.

Svet delavcev in sindikat družbe Nigrad d.d. sta na skupni seji poudarila neodgovorno obnašanje nadzornikov-predstavnikov kapitala. Na zboru delavcev, ki je bil sklican dne 4.8.2017 ob 7 uri zjutraj, je bila postavljena zahteva, da se jih danes, 8. 8. 2017, obvesti o dogajanju v petek 4.8.2017 in dejavnostih predstavnikov delavcev v NS za rešitev nastale situacije.

Svet delavcev in IO sindikata sta ugotovila, da se večinski lastnik, to je MOM, neodgovorno obnaša do svojega premoženja ter pozvala župana MOM Andreja Fištravca, da se kot predstavnik večinskega lastnika udeleži zbora delavcev in 240 zaposlenim v Nigradu pojasni, kakšno je njegovo videnje razvoja podjetja.

Naj spomnimo kaj se je v Nigradu dogajalo v obdobju, ko MOM, kot večinskega lastnika Nigrada, vodi Andrej Fištarvec. V tem času so zamenjali že štiri direktorje, kar pomeni, da rok trajanja posameznega direktorja ni več kot eno leto. Direktorji se niso izbirali po strokovnih kriterijih, ampak izključno po kriteriju lojalnosti in absolutne podrejenosti Marku Kovačiču, glavnemu svetovalcu za gospodarske zadeve župana Fištravca. V primeru Kovačiča gre za faliranega študenta, lastnika propadlega Svaroga, lastnika Šole jezikov v Mariboru, preprodajalca elektronskih tabel (afera povezana z dr. Toplakom),nekoč člana SDS , potem simpatizerja propadlega Zaresa. O njegovih sposobnostih pričajo poslovni rezultati njegovih podjetij (ali so propadla ali pa so tik pred tem), ter policijske preiskave, ki se nanašajo, na milo rečeno, sumljive preprodaje elektronskih tabel. Kovačič je tudi glavni preprodajalcev letališča Maribor Kitajcem, Vinaga, zemljišča za še eno propadlo idejo graditve mednarodne univerze podjetniku iz Bližnjega vzhoda, kreator propadle ideje o tovarni baterij ter ravno tako propadle gradnje vrstnih hiš, s kitajskim kapitalom, na zemljiščih v lasti MOM.

Edini razlog postavitve Marka Žule za direktorja Nigrada je bil, preko Nigrada, poplačati dolgove volilne kampanje Andreja Fištravca ter osebne dolgove Marka Kovačiča, Saše Pelka, Simone Partljič in Darka Berliča.

Ker pa zaradi krizne situacije v gradbeništvu, Nigrad ni imel več tako visokih prihodkov kot v preteklosti, Žula ni mogel izpolniti vseh zahtev ekipe, je bil brutalno in brez razlogov zamenjan. Njegovo vlogo naj bi, po prepričanju ekipe, uspešneje odigral g. Plečko, vendar tudi njemu očitno ni uspelo zadovoljiti neizmernih apetitov ekipe po denarju, zato so ga po treh mesecih zamenjali.

V ozadju je očitno želja, da se Nigrad proda štajerskemu gradbincu, se preko provizij pokasira kar se največ da, posel morda ponovno spelje odvetniška pisarna Zečević (tako kot v primeru Iskre zasluži 420.000,00 eurov). Ni namreč zanemarljivo dejstvo, da je vodja pravne službe na MOM ga. Vuković, žena odvetnika Vukovića, ki je zaposlen v odvetniški pisarni Zečević.

Glede na dogajanje v Nigradu lahko sklepamo, da je bila obljuba župana Fištravca o 5.000 novih delovnih mestih mišljena bolj kot uničenje delovnih mest v podjetjih v popolni ali večinski lasti MOM. Vse to pa samo zato, da se zadovoljijo izkrivljene želje ekipe, ki dejansko vodi Maribor. Maribor pa iz dneva v dan tone globlje in globlje. Kdo bo na koncu za pogorišče, ki bo posledica tega plenjenja, v resnici odgovarjal? Ali sploh kdo?

logo-topnews (1)

COMMENTS

Wordpress (0)