Projekt FutureFlow med nagrajenci za najboljše projekte s področja pametnih omrežij na svetu – TOPNEWS.si

Projekt FutureFlow med nagrajenci za najboljše projekte s področja pametnih omrežij na svetu

Projekt FutureFlow med nagrajenci za najboljše projekte s področja pametnih omrežij na svetu

Mednarodna agencija za energijo ISGAN (International Smart Grids Action Network) je razglasila prejemnike nagrade za odličnost. Osrednja tema razpisa je bila digitalizacija, ki zagotavlja opolnomočenje potrošnikov. 

Mednarodna žirija je projektu FutureFlow, katerega sooblikovalec je bila tudi razvojna ekipa GEN-I,  dodelila srebrno Runner-up nagrado za odličnost. Projekt je edinstven v tem, da so s partnerji, združeni v mednarodni konzorcij,  v projekt uspeli vključiti podjetja in male enote za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. S pilotnimi testi so v realnem času dokazali, da so lahko te enote zanesljiv vir fleksibilnosti, ki pomagajo sistemskim operaterjem zagotavljati ravnovesje v elektroenergetskem sistemu in s tem zanesljivo oskrbo z električno energijo.  

Prejeta nagrada ponovno potrjuje, da je podjetje GEN-I na pravi poti. Njihova prizadevanja vlaganj v digitalizacijo z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje končnih uporabnikov bodo zagotovo prispevala k doseganju cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2050. 

Sicer pa je FutureFlow štiriletni mednarodni raziskovalni projekt, v katerem sodeluje 12 partnerjev iz osmih evropskih držav, med njimi so štirje sistemski operaterji, raziskovalne ustanove, tehnološke družbe in dva trgovca z električno energijo. Vsa podjetja so vodilna na svojem področju glede tehnologij in storitev, ki jih ponujajo odjemalcem. Projekt je vreden 13 milijonov evrov in se financira iz evropskega programa Obzorje 2020. Družba ELES je koordinator projekta.

Projekt FutureFlow bo razširil področje delovanja tako imenovane sekundarne regulacije frekvence iz proizvodnje tudi na odjem in omogočil mednarodno izvajanje take dejavnosti. Partnerji projekta FutureFlow zato raziskujejo nove rešitve za izravnavo elektroenergetskega sistema in upravljanje pretokov v evropskem elektroenergetskem omrežju. Če denimo v Sloveniji nastopi nepredvidena razlika med kumulativno proizvodnjo in kumulativnim odjemom, bo s pomočjo projekta FutureFlow omogočeno, da to težavo odpravijo napredni odjemalci iz Slovenije ali katere koli druge države, denimo Madžarske ali Romunije. Napredni odjemalci, ki jih nagovarja projekt FutureFlow, bodo sposobni v nekaj sekundah povečati ali zmanjšati odjem in s tem izvajati funkcije, ki jih danes v veliki meri izvajajo tradicionalne hidro- ali termoelektrarne na fosilna goriva.

Projekt FutureFlow torej omogoča ključni preboj za aktivno sodelovanje odjemalcev v najzahtevnejših procesih v elektroenergetskih sistemih, s tem pa zmanjšuje njihovo ceno električne energije ter zmanjšuje odvisnost držav od fosilnih goriv in znižuje koncentracije emisij CO2.

FutureFlow kot razvojni projekt ne bo ostal na ravni znanstvenih prispevkov, rezultat projektnega dela bodo tudi prototipne rešitve, ki jih bo lahko industrija neposredno po zaključku projekta uporabila v realnem gospodarstvu.

COMMENTS

Wordpress (0)