Open Pass Pavla Vujnovca postal večinski lastnik skupine Fortenova – Z odstranitvijo sankcioniranih delničarjev se je tako zaključila transformacijo lastniške strukture v kateri je tudi Mercator – TOPNEWS.si

Open Pass Pavla Vujnovca postal večinski lastnik skupine Fortenova – Z odstranitvijo sankcioniranih delničarjev se je tako zaključila transformacijo lastniške strukture v kateri je tudi Mercator

Open Pass  Pavla Vujnovca postal večinski lastnik skupine Fortenova  – Z odstranitvijo sankcioniranih delničarjev se je tako zaključila transformacijo lastniške strukture v kateri je tudi Mercator

Fortenova grupa d.d., največji zaposlovalec v regiji z več kot 45.000 zaposlenih, ki združuje podjetja jugovzhodne Evrope kot so Konzum, Mercator, Zvijezda, Dijamant, Jamnica in PIK Vrbove, objavlja, da je nizozemsko podjetje, ki je na vrhu njene holdinške strukture, Fortenova Group TopCo B.V., uspešno zaključila transformacijo lastniške strukture. Transformacija zaključuje predhodno začetproces prodaje podjetja Fortenova Group MidCo B.V. (ki je lastnik Fortenova grupe d.d. in vseh operativnih podjetij Foretnova grupe) podjetju Iter BidCo B.V., kizdružuje nesankcionirane delničarje podjetja TopCo.

Podjetje Open Pass je registrirano na Malti, Pavao Vujnovac, ki ga je konec decembra lani z Damirjem Spudićem predstavil hrvaškim podjetnikom, pa ni vpisan kot njegov lastnik. Uradno je ustanovitelj družbe Gain Alliance Limited, njeni lastniki pa so Vujnovac prek družbe Open Solution ter v manjšem delu Spudić in Josip Jurčević, Vujnovčev partner v številnih nepremičninskih projektih.

Posledično Fortenova grupa d.d. od danes v lastniški strukturi nima niti enega sankcioniranega ruskega ali beloruskega delničarja. Po zaključku postopka registracije, v katerem so bile vse nesankcionirane osebe in osebe, ki niso iz Rusije ali Belorusije, upravičene do pridobitve deleža v Iter BidCo B.V., pod enakimi pogoji kot Open Pass, je Open Pass postal večinski delničar z deležem 93,78 odstotkov v podjetju Iter BidCo B.V. Za sodelovanje v novi lastniški strukturi se je odločilo več kot 80 manjšinskih delničarjev,
ki imajo skupaj 6,22-odstotni delež. Glede na to, da je Open Pass s tem presegel 85-odstotni relevantni prag, je načelno obvezan podati zavezujočo ponudbo za vsa depozitarna potrdila, ki niso v njegovi lasti in po ceni, ki je enaka ceni vpisa za podjetje Iter BidCo B.V. S tem imajo manjšinski delničarji, ki so se predhodno odločili ostati v lastniški strukturi Foretenova grupe d.d., možnost prodaje svojega deleža, če se tako odločijo.

Podrobnosti transakcije

Cilj te transakcije, ki je bila začeta novembra 2023, je bil preprečiti nadaljnje težave pri financiranju in operativnem poslovanju ter izogniti se bistveno povečanim stroškom
financiranja in skladnosti poslovanja, ki so posledica prisotnosti sankcioniranih delničarjev v Fortenova grupi (https://fortenova.hr/vijesti/fortenova-grupa-uskoro-bez-sankcioniranih- dionicara-u-suvlasnistvu/). Sporazum med podjetjema Fortenova Group TopCo in Open Pass, največjega nesankcioniranega lastnika depozitarnih potrdil Fortenova grupe v fondaciji Fortenova STAK, je vključeval prodajo in prenos 100-odstotnega deleža podjetja TopCp v kapitalu podjetja MidCo za skupno nadomestilo, ki lahko znaša do 660 milijonovEUR.
Od tega skupnega nadomestila je bil znesek 500 milijonov evrov nepogojen in je bil poravnan ob sklenitvi transakcije. Preostalih 160 milijonov EUR je bilo pogojenih s tem,
da Fortenova grupa doseže določene finančne cilje, predvsem vzdržno financiranje tekom leta 2024 pod boljšimi pogoji ter specifične cilje v zvezi z razmerjem dolga in EBITDA.
Poleg tega obstajajo določbe za morebitna dodatna plačila trenutnim delničarjem, če bo v naslednjih treh letih prišlo do pomembne prodaje ali uvrstitve družbe na borzo.

Naj spomnimo, da je Fortenova grupa v septembru 2023 podpisala pogodbo o izdaji obveznic v višini 1,2 milijarde EUR, pri čemer je bil prednostni dolg družbe kratkoročno
refinanciran do konca novembra 2024, sedanji upniki – skladi, ki jih vodi HPS Investment Partners s sedežem v ZDA – pa imajo še vedno zastavno pravico na kapitalu in vsem
pomembnem premoženju skupine, prenesenem na nove lastnike.

Podrobnosti plačil

Na dan 9. julij 2024, po tem, ko so bili izpolnjeni ali opuščeni vsi veljavni pogoji odloga in odobritve, so kvalificirani delničarji Fortenova grupe, ki so se odločili prenesti svoje deleže
na novo lastniško strukturo, v celoti poplačali skupno kupnino, deleži v podjetju Fortenova Group MidCo B.V. pa so preneseni na podjetje Iter BidCo B.V. V skupno kupoprodajno
ceno v višini 500 milijonov EUR je vključenih tudi 86 milijonov EUR za poplačilo t.i. »mejnega dolga« dobaviteljem bivšega Agrokora. S tem so terjatve dobaviteljev bivšega
Agrokora v celoti poplačane. Podjetju Fortenova Group TopCo je namenjeno 33,5 milijonov EUR za financiranje potencialnih obveznosti in operativnih stroškov do
likvidacije, ki se pričakuje v roku treh do štirih let. Ta sredstva, ki bi sicer bila na razpolago delničarjem, bodo namenjena tudi za pokrivanje stroškov, ki nastajajo zaradi številnih
sodnih postopkov, ki so jih sprožili sankcionirani imetniki depozitarnih potrdil o lastništvu družb TopCo, SKB Art in domnevni lastnik, kot tudi svetovalec, tega podjetja ter tudi
zaradi dejstva, da Sberbank zavrača izvesti potrebne formalnosti za uresničitev dolgo dogovorjene odpovedi pravicam iz posojila, ki jo je družba TopCo izdala Sberbanki.
Večinski del tega zadržane vrednosti v višini 33,5 milijonov EUR bi postal dostopen za razdelitev, če bosta SBK Art in Sberbanka pravočasno sprejeti ustrezne ukrepe.
Od 500 milijonov EUR, prejetih ob zaključku, se bo skupni izkupiček od prodaje v višini 380,5 milijona evrov razdelil delničarjem, pri čemer sredstva v višini 154,9 milijonov EUR
predstavljajo prenos kapitala na novo lastniško strukturo, sredstva v višini 225,5, milijonov EUR pa se bodo razdelila v denarju tistim delničarjem, ki ne bodo ostali delničarji v novi
lastniški struktur. Od tega se bo največji del v višini 165 milijonov EUR, ki je sestavljen iz159 milijonov EUR namenjen podjetju SBK Art in 6 milijonov EUR za depozitarna potrdila
Sberbanke shranjene na escrow računu, hranil za Sberbank in njeno povezano družbo na posebnem escrow računu, ki bodo na razpolago, ko bo to dopustila sankcijska regulativa
EU, ZDA in VB.

Fokus na prihodnost
Ob tej priložnosti je Fabris Peruško, glavni izvršni direktor in član Upravnega odbora Fortenova grupe, poudaril: »Fortenova grupa se zahvaljuje vsem delničarjem, ki so
dokazali potrpežljivost in podporo med to zapleteno transakcijo. Zaključena transakcija obeležuje novo poglavje za Fortenova grupo, ki obljublja bolj stabilno in uspešno
prihodnost. Z odstranitvijo sankcioniranih delničarjev bo Fortenova grupa svoje napore usmerila na refinanciranje dolga v višini 1,2 milijarde EUR in izboljšanje operativne
učinkovitosti. Fortenova grupa je pripravljena nadgraditi svoje vsakodnevno poslovanja, osvobojena bremena zapletenosti, povezanega s prejšnjimi sankcioniranimi delničarji.«

COMMENTS

Wordpress (0)