(V ŽIVO) Evropske gomoljčice in hrošč puščavnik krivi, da je Magnifico ostal brez soglasja zavoda za koncert v Tivoliju – Janković v spremembo odloka zato, “da Tivoli živi” – TOPNEWS.si

(V ŽIVO) Evropske gomoljčice in hrošč puščavnik krivi, da je Magnifico ostal brez soglasja zavoda za koncert v Tivoliju – Janković v spremembo odloka zato, “da Tivoli živi”

(V ŽIVO) Evropske gomoljčice in hrošč puščavnik krivi, da je Magnifico ostal brez soglasja zavoda za koncert v Tivoliju – Janković v spremembo odloka zato, “da Tivoli živi”

Zavod RS za varstvo narave ni izdal soglasja za izvedbo Magnificovega koncerta v Tivoliju, je za N1 povedal Magnificov menedžer Igor Arih. Na odločbo se bodo znova pritožili. Na zavodu za varstvo narave so za N1 potrdili, da so o primeru odločili, v četrtek pa bodo podrobnosti pojasnili na novinarski konferenci.

Še pred izdajo odločbe so posamezniki Magnificu ponudili več drugih možnosti, če koncerta v Tivoliju ne bo. Joc Pečečnik je za N1 potrdil, da je Magnificu na voljo dal tudi bežigrajski stadion, ki je v Pečečnikovi lasti. Tam sicer že več let ni potekala nobena uradno prijavljena prireditev.

“Dobili smo ponudbe za izvedbo koncerta na bežigrajskem stadionu, na hipodromu v Stožicah in še na več drugih lokacijah, od različnih ljudi, ki si želijo, da bi bil koncert izpeljan,” je za N1 povedal Arih. A njihova prva izbira ostaja Tivoli. Za koncert so že prodali več kot 13.000 vstopnic.

Magnificov veliki jubilejni koncert ob 30-letnici njegovega glasbenega ustvarjanja je napovedan za 31. avgust. Zavod za varstvo narave je prošnjo organizatorjev Dom svobode zavrnil, po pritožbi pa je ministrstvo za naravne vire in prostor odločitev zavoda razveljavilo in jim jo vrnilo v ponovno odločanje. Med razlogi za prvotno zavrnitev je sicer varovanje evropske gomoljčice in hrošča puščavnika.

V javnem pismu je nestrinjanje s koncertom izrazilo več kot 130 krajinskih arhitektov, biologov, urbanistov, glasbenikov, umetnikov ter uporabnic in uporabnikov parka Tivoli. Magnifica so pozvali, naj koncert prestavi na drugo lokacijo, kjer prireditev ne bo imela negativnih posledic na ljudi in naravo.

Ljubljanski župan Zoran Janković sicer že ves čas podpira izvedbo koncerta v Tivoliju. V torek pa je na novinarski konferenci napovedal, da bodo mestni svetniki na julijski seji obravnavali predlog spremembe odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Ljubljanski župan Zoran Janković ne vidi razloga, da ne bi tudi študentje v parku organizirali svojega dogodka. “So premladi, so preveč bučni? Pa kje je boljše, kot da so tam gori?” se je vprašal. Kritičen je tudi do zavrnitve soglasja Magnificu, ki da je “nerazumljiva”, in spomnil, da je v Tivoliju pred leti nastopal tudi DJ Umek z “močnejšo glasbo”.

Trenutno v odloku med drugim piše, da v krajinskem parku ni dovoljeno organizirati javnih prireditev, ki bi lahko ogrozile ugodno stanje živalskih vrst in njihovih habitatov ter varstvo naravnih vrednot brez predhodnega soglasja zavoda za varstvo narave.

Predlagana sprememba pa bi izločila štiri lokacije, na katerih bi bile po novem lahko dovoljene prireditve brez izdaje soglasja zavoda za varstvo narave. To so prireditveni prostor na Rožniku, sankališče ob bazenu v Tivoliju, območje pri Jakopičevem drevoredu in nedavno urejeni prireditveni prostor pri gradu Tivoli.

Novinarska konferenca Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN), na katerem bodo predstavili odločbo glede prireditve glasbenika Magnifica z naslovom Pridi nocoj v Tivoli, sodelovala bosta direktor ZRSVN Teo Hrvoje Oršanič in naravovarstvena svetnica Karin Gabrovšek; ZRSVN.

Izjava za medije in javnost Mladih za podnebno pravičnost

Mladi za podnebno pravičnost z uporabnicami parka Tivoli in podpisniki stališča o nesprejemljivosti izvajanja množičnih dogodkov v parku pozdravljamo ravnanje Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN), ki ponovno ne soglaša z izvedbo koncerta pevca Magnifica v parku Tivoli. Zavrnitev dovoljenja se ujema s pričakovanji stroke o upravljanju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in je v popolnem sozvočju s pravkar sprejeto Evropsko uredbo o obnovi narave. Še posebej ob dejstvu, da v Ljubljani obstaja več kot dovolj alternativnih lokacij, kjer bi se lahko koncert odvil brez škode za naravo in ljudi. Še več, odločba je dobra in koristna za vse redne obiskovalke in obiskovalce parka Tivolija, saj končno omogoča pripravo upravljavskega načrta parka, ki bo tej in prihodnjim generacijam nudil miren in prijeten prostor za druženje, rekreacijo in sprostitev od betonske džungle Ljubljane in sodobnega načina življenja. Park je živ že danes in naj tako tudi ostane!

Ob tem izražamo zgroženost glede poskusov podrejanja stroke in namer župana Mestne občine Ljubljana (MOL) po spremembah Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Ostro zavračamo namero MOL po spreminjanju pogojev upravljanja krajinskega parka. Prvič, ob takih pristopih župana se počutimo, kot da živimo v srednjem veku, ko so lahko samopašni kralji meni nič tebi nič urejali stvari, kot se jim je zahotelo. Župan kot novi sončni kralj, novi Ludvik XIV., želi odstraniti neposlušno stroko, namesto da bi znanosti prisluhnil in spremenil svoje mnenje. Drugič, za razliko od župana, ki pravi, da je park danes mrtev, je po naše park že danes živ in brsti od mnogoterih neinvazivnih aktivnosti, obiskujejo ga prav vse generacije občank in občanov Ljubljane ter ne potrebuje megalomanskih dogodkov, da se ga spravi k življenju. Predlagamo, da župan kdaj obišče park Tivoli in se prepriča o tem. Tretjič, za spremembo odloka mora sprva podati strokovne smernice ZRSVN, ki tega ni storil. Tako župan in z njim podaniki na MOL ne morejo samovoljno spremeniti odlokov, kot se jim zahoče. Četrtič, predlagani ukrep izločitve strokovne institucije ni v skladu z Zakonom o ohranjanju narave, ki predstavlja krovni državni zakon in je nad odlokom.

Na osnovi poznavanja razmer v prostoru parka in širšem okolju zagovarjamo stališče, da so potrebe mesta po koristih ohranjene narave in prebivalcev po stiku z naravo že danes tako velike, da je narava v krajinskem parku vedno bolj obremenjena z dnevnimi obiskovalci in zato postaja izvajanje množičnih prireditev v parku vedno večja motnja tako za naravne ekosisteme kot za obiskovalce parka. Verjamemo, da živost parka ustvarjajo vsakodnevne dejavnosti in obiskovalci parka. Če gremo danes na sprehod po parku, bomo videli, da že danes park brsti od življenja in različnih neinvazivnih aktivnosti. V tem smislu v prihodnosti zagovarjamo prepoved komercialnih in množičnih prireditev, ki se v velikem obsegu izvajajo izven poti in tlakovanih površin, ter skrbno presojo o dogodkih v parku glede na kraj in čas izvajanja ter število udeležencev.

Verjamemo tudi, da je treba o upravljanju Krajinskega parka Tivoli Rožnik in Šišenski hrib razpravljati v odprtem dialogu s široko zainteresirano javnostjo in se zavzemamo, da se nemudoma začne proces priprave celovite strategije varstva in razvoja ter načrta upravljanja parka. Kritični smo do dejstva, da krajinski park tako velikega pomena za mestne prebivalce, okolje in naravo še vedno nima upravljavskega načrta po tem, ko je bil pred osmimi leti sprejet nov odlok o ustanovitvi in leto zatem izbran koncesionar za upravljanje krajinskega parka. Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib razumemo kot izjemno območje kulturne dediščine in ohranjene narave nacionalnega pomena in smatramo, da se mora njegovo upravljanje izboljšati v smeri večje sonaravnosti

Izidor Ostan Ožbolt, član Mladih za podnebno pravičnost: “Zgroženi smo nad namero župana po izločitvi stroke iz upravljanja parka. Prvič, ob takih pristopih župana se počutimo, kot da živimo v srednjem veku, ko so lahko samopašni kralji meni nič tebi nič urejali stvari, kot se jim je zahotelo. Župan kot novi sončni kralj, novi Ludvik XIV., želi odstraniti neposlušno stroko, namesto da bi znanosti prisluhnil in spremenil svoje mnenje. Drugič, za razliko od župana, ki pravi, da je park danes mrtev, je po naše park že danes živ in brsti od mnogoterih neinvazivnih aktivnosti, obiskujejo ga prav vse generacije občank in občanov Ljubljane ter ne potrebuje megalomanskih dogodkov, da se ga spravi k življenju. Predlagamo, da župan kdaj obišče park Tivoli in se prepriča o tem. Tretjič, za spremembo odloka mora sprva podati strokovne smernice ZRSVN, ki tega ni storil. Tako župan in z njim podaniki na MOL ne morejo samovoljno spremeniti odlokov, kot se jim zahoče. In četrtič, predlagani ukrep izločitve strokovne institucije ni v skladu z Zakonom o ohranjanju narave.”

COMMENTS

Wordpress (0)