GEN-I ob 15-letnici dobave elektrike gospodinjstvom s posebnim razpisom vzpodbuja razvoj trajnostnih projektov v Sloveniji – TOPNEWS.si

GEN-I ob 15-letnici dobave elektrike gospodinjstvom s posebnim razpisom vzpodbuja razvoj trajnostnih projektov v Sloveniji

GEN-I ob 15-letnici dobave elektrike gospodinjstvom s posebnim razpisom vzpodbuja razvoj trajnostnih projektov v Sloveniji

Organizacije, ki želijo razviti trajnostni projekt, imajo izjemno priložnost, daj jim največji slovenski dobavitelj električne energije GEN-I priskoči na pomoč s posebnim razpisom za razvoj trajnostnih projektov. Med najboljše tri trajnostne projekte bo razdeljenih skupaj 100.000 eur sponzorskih sredstev, s katerimi se bodo zmagovalne ideje lahko spremenile v realnost in postale pomemben korak k zeleni preobrazbi Slovenije.

Skupina GEN-I je eden od vodilnih ambasadorjev zelenega prehoda v Sloveniji, saj že od leta 2021 svojim odjemalcem dobavlja zgolj elektriko, ki ne povzroča izpustov CO2. Skupina GEN- I s prehodom na čistejše vire energije zmanjšuje ogljični odtis in omogoča, da lahko vsak dom, pisarna in industrija prispeva k zmanjševanju segrevanja ozračja in varovanju našega planeta.

Letos mineva 15 let odkar je GEN-I gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem ponudil možnost izbire inovativnega dobavitelja električne energije. Z zanesljivo dobavo okolju in denarnici prijazne energije se je GEN-I iz manjšega trgovca v zgolj nekaj letih razvil v vodilnega dobavitelja električne energije. Ob 15. obletnici pametne energije se v GEN-I s spoštovanjem in hvaležnostjo obračajo nazaj k družbi, ki je močno vplivala na njihov uspeh. Z željo po aktivnem soustvarjanju varne prihodnosti objavljajo razpis za (so)financiranje razvoja novih trajnostnih projektov. Skupna vrednost razpisa znaša 100.000 €, z njim pa želijo spodbuditi in nagraditi projekte, ki bodo vplivali na oblikovanje zelene prihodnosti.

K prijavi na razpis vabijo organizacije, ki razmišljajo o razvoju trajnostnih projektov z dolgoročnim pozitivnim vplivom na družbo in okolje, pa jih brez finančne pomoči ne morejo spremeniti v realnost. Taki so denimo ukrepi za varstvo okolja, samooskrbo, energijsko učinkovitost in številne druge ideje, ki nas lahko povedejo v bolj zeleno prihodnost. Kandidati morajo s prijavljenim trajnostnim projektom spodbujati trajnostno in odgovorno vedenje.

Med vsemi prijavljenimi trajnostnimi projekti bodo izbrali 3 najperspektivnejše, ki bodo imeli dolgoročno uporabnost za širšo družbo z želenimi rezultati, kot so: zmanjšanje porabe električne energije, večja dostopnost trajnostnih načel širokemu krogu uporabnikov, krožno gospodarstvo, nove proizvodne metode, ki ustvarjajo manj odpadkov ali ponovno uporabljajo materiale; razvoj aplikacij in drugih tehnologij za varčevanje z energijo, zmanjševanje emisij CO2 in drugih toplogrednih plinov, emisij polutantov, zmanjševanje živilskih odpadkov, sprejemanje novih kmetijskih praks s poudarkom na boljši zaščiti biotske raznovrstnosti, ipd.

Na trajnostni razpis družbe GEN-I se lahko prijavijo zgolj kandidati, ki se uvrščajo med društva, nevladne organizacije, zasebne zavode ali start-up podjetja. Zmagovalci bodo morali ideje iz svojega predloga realizirati v roku enega leta od prejema sponzorskih sredstev.

Zainteresirane organizacije se lahko na razpis prijavijo do 30. junija 2024 na GEN-I spletni strani, na kateri so dostopne tudi podrobnejše informacije o trajnostnem razpisu GEN-I in sami prijavi: https://gen-i.si/o-gen-i/trajnostni-razpis/vsebina/ V GEN-I se veselijo prijav projektov, ki se bodo podali v razpis z željo, da uresničijo svojo idejo za trajnostno prihodnost naše družbe.

COMMENTS

Wordpress (0)