GEN-I : “Zahteva za parlamentarno preiskavo GEN-I je nezakonita in neustavna” – TOPNEWS.si

GEN-I : “Zahteva za parlamentarno preiskavo GEN-I je nezakonita in neustavna”

GEN-I : “Zahteva za parlamentarno preiskavo GEN-I je nezakonita in neustavna”

“Cilj podane zahteve za parlamentarno preiskavo je z neustavnimi in nezakonitimi metodami ter kršitvijo nekaterih ključnih ustavno varovanih pravic, kot so pravice do zasebne lastnine in pravice do svobodne gospodarske pobude, pridobiti najširšo možno količino podatkov, tako poslovno zaupnih kot zasebnih, ki bi jih snovalci zahteve po potrebi selektivno plasirali v javnost in jih uporabljali za diskreditacijo družbe z namenom povzročiti ji nepopravljivo poslovno škodo,« so sporočili iz GEN-I, d.o.o.

Državni svet je namreč na včerajšnji seji sprejel zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki vključuje družbo GEN-I, d.o.o. in Skupino GEN-I. “V družbi GEN-I, d.o.o. smo prepričani, da je zahteva za preiskavo nezakonita in neustavna, njen namen pa je povzročitev poslovne škode Skupini GEN-I,”  so zapisali v sporočilu za javnost.

V družbi GEN-I, d.o.o. (v nadaljevanju GEN-I) smo prepričani, da je zahteva za parlamentarno preiskavo, ki jo je danes izglasoval državni svet, nezakonita in neustavna. Njen namen je povzročitev nepopravljive in nenadomestljive poslovne škode Skupini, ki je leta 2022 ustvarila več kot štiri milijarde evrov prihodkov, s 16 hčerinskimi podjetji v drugih državah pa je eden od najhitrejše rastočih, prodornih in inovativnih igralcev na evropskem energetskem trgu.

Kot je to že bilo opozorjeno v vlogi pooblaščenca družbe GEN-I, naslovljeni na Državni svet, podana zahteva za parlamentarno preiskavo ni le vsebinsko neutemeljena in z ničemer obrazložena, ampak je zgolj na nivoju pamfleta. Predmet obravnave ni opredeljen, opisani niso niti domnevni dogodki, ki naj bi bili sporni oz. niso niti navedeni, predvsem pa tudi ne časovno opredeljeni. Nekateri ključni podatki, na katerih temelji zahteva, so celo povsem neresnični. Popolnoma nedoločen predmet preiskave pomeni, da bi lahko ta zajela poslovanje GEN-I za obdobje 20 let nazaj. S tem bi se ustvarila praksa, po kateri bi lahko politika na podlagi popolnoma nedoločenih ali celo izmišljenih navedb pridobivala poslovno zaupne in občutljive podatke katerega koli slovenskega podjetja, ki bi si ga katera od političnih strank zaradi različnih razlogov vzela za tarčo.

Da gre za nesmiselno in med seboj časovno povsem pomešane nedefinirane posle, izhaja iz dejstva, da trenutni nosilci javnih funkcij v povezavi z GEN-I niti teoretično niso mogli tudi zlorabiti svojega položaja, kot je razvidno iz zahteve. Dr. Robert Golob je bil predsednik uprave le do 17. 11. 2021, torej le še pol leta po tem, ko je družba GEN-I, d.o.o. dne 17.05.2021 pridobila status podjetja v državni lasti. Tudi v tem obdobju ni bil politik, še manj nosilec funkcij državne oblasti.
GEN-I ni nikoli in v ničemer sofinanciral niti volilne kampanje niti kako drugače stranke Gibanja Svoboda – ta je nenazadnje bila ustanovljena po tem, ko dr. Golob tudi ni bil več poslovodja družbe GEN-I. Ob tem poudarjamo tudi, da poslovanje družbe GEN-I po našem vedenju ni v ničemer predmet nobenih postopkov državnih organov, še najmanj kakršnihkoli postopkov, ki bi bili vezani z morebitnimi nepravilnostmi, prekrški ali celo kaznivimi dejanji. S posameznimi gospodarskimi subjekti, ki so predmet preiskave, družba GEN-I nikoli ni poslovno sodelovala.

Trditve o domnevnem finančnem izčrpavanju družbe GEN-I in opustitvi skrbnosti dobrega gospodarja so popolnoma izmišljene. Poslovanje družbe je vsako leto predmet rednih revizij, Skupina GEN-I pa ima glede na kompleksnost poslovanja v mednarodnem reguliranem okolju energetskih in finančnih trgov vzpostavljene vse najzahtevnejše instrumente presojanja skladnega in zakonitega poslovanja ter obvladovanja tveganj. Popolnoma neutemeljen je očitek namena finančnega oškodovanja družbe ob nameravani prodaji deležev GEN-EL naložbe d.o.o. (v nadaljevanju GEN-EL). Postopek prodaje 75 odstotkov poslovnih deležev v družbi GEN-EL s strani družb GEN-I in Elektro Ljubljana, d.d. je namreč sledil jasnim upravičenjem v družbeni pogodbi GEN-EL o razpršenem lastništvu in pravici razpolaganja, ki jo je v letih 2016 in 2018 potrdil tudi Slovenski državni holding (SDH). Sama namera razpolaganj s 2 poslovnimi deleži s strani družbe GEN-I pa je bila še dodatno sprejeta v Poslovnem načrtu družbe za leto 2021, torej v času prejšnje vlade, ki ga je že konec leta 2020 potrdila skupščina družbenikov.

Cilj zahteve za parlamentarno preiskavo je z neustavnimi in nezakonitimi metodami pridobiti najširšo možno količino podatkov, tako poslovno zaupnih kot zasebnih, ki bi jih snovalci zahteve po potrebi selektivno plasirali v javnost in jih uporabljali za diskreditacijo družbe z namenom povzročiti ji nepopravljivo poslovno škodo. Pravna mnenja, ki so jih pripravili dr. Aljoša Dežman, prof. dr. Saša Zagorc in izr. prof. dr. Samo Bardutzky, ob sklicevanju na konkretne odločbe Ustavnega sodišča pri tem opozarjajo, da tudi dosedanje izkušnje kažejo, da so bile tovrstne zahteve s strani Državnegasveta v povezavi z ugotavljanjem dejanskega stanja na določenih občutljivih področjih v preteklosti vselej prepoznane kot v nasprotju z ustavo, kar meče slabo luč na delo državnega sveta kot državnega organa, ter očitno zlorabo instituta parlamentarne preiskave. Obravnavana zahteva za parlamentarno preiskavo v takšni obliki pa, skladno z zaključki navedenih pravnih mnenj, lahko
predstavlja zgolj ponoven primer zlorabe inštituta ustavne kategorije parlamentarne preiskave, hudo zlorabo Državnega sveta kot državne institucije in grob poseg v demokratično in ustavno ureditev Republike Slovenije.

Družba GEN-I bo o nadaljnjih korakih za zaščito poslovnih interesov in z ustavo varovanih pravic družbe obveščala javnost.

COMMENTS

Wordpress (0)