(V ŽIVO) “Cilj Fidesove stavke je politična destabilizacija vlade” – Glas Ljudstva Jaše Jenulla v protest zaradi stavke Fidesa, “ki ga zanimajo samo plače ne pa tudi dobrobit pacientov” – TOPNEWS.si

(V ŽIVO) “Cilj Fidesove stavke je politična destabilizacija vlade” – Glas Ljudstva Jaše Jenulla v protest zaradi stavke Fidesa, “ki ga zanimajo samo plače ne pa tudi dobrobit pacientov”

(V ŽIVO) “Cilj Fidesove stavke je politična destabilizacija vlade” – Glas Ljudstva Jaše Jenulla v protest zaradi stavke Fidesa, “ki ga zanimajo samo plače ne pa tudi dobrobit pacientov”

V civilni iniciativi Glas ljudstva so organizirali protest, s katerim nasprotujejo stavki Fidesa. Poudarili so, da so interes zdravnikov le plače, ne pa tudi dobrobit pacientov. Menijo, da je stavka zdravnikov neetična, neutemeljena in nelegitimna. Protest so sklenili pred DZ, ki so ga pozvali, naj sprejme njihove zakonodajne rešitve za zdravstvo.

Protest se je odvil na Prešernovem trgu, ki so ga simbolično poimenovali v Trg čakajočega pacienta, Prešernov kip je za čas protesta nosil opornico na roki. Po nekaterih ocenah se je zbralo okoli 200 ljudi.

Shod se je začel z zahvalo in aplavzom vsem zdravnikom in zdravstvenim delavcem, ki vztrajajo v javnem zdravstvu in dobrobit svojih pacientov postavljajo “pred dodatne dobičke in popoldanske zaslužke”. Opozorili so tudi, da določeni zdravniki iz UKC Ljubljana danes stavkajo na svojih rednih delovnih mestih, medtem pa nemoteno opravljajo dodatno plačane storitve pri koncesionarskih podjetjih.

Stavki Fidesa nasprotujejo, ker menijo, da je njen namen izločitev zdravnikov iz javnega plačnega sistema in zvišanje plač starejšim zdravnikov, ki zase zahtevajo celo čisto nov plačni razred, ki je višji od najvišjih funkcij v državi – predsednice države, predsednika vlade in predsednika ustavnega sodišča. Čeprav se je povprečna plača zdravnikov v letu 2023 rekordno dvignila za okrog 1000 evrov, medtem pa so se podaljšale čakalne vrste in povečalo število oseb, izpostavljajo.

Menijo tudi, da je cilj Fidesove stavke politična destabilizacija vlade in dvig plač prav tistim zdravnikom, ki so v zadnjem mesecu zasedali kar 48 mest na lestvici 50 najbolje plačanih javnih uslužbencev. Prav tako je bilo lani ustanovljeno rekordno število zasebnih podjetij za zdravstvene storitve, ki so jih večinoma ustanovili prav zdravniki, so navedli.

Na shodu so spregovorili Mateja Kožuh Novak, Matjaž Hanžek, Vinko Möderndorfer, Nevenka Lekše, Dušan Keber in drugi. Keber, ki je tudi nekdanji zdravstveni minister, je izpostavil, da zdravniki nikoli niso stavkali v času vlade Janeza Janše, dosegli pa so praktično vse, kar je mogoče doseči v sistemu javnih plač. Govorci so predstavili tudi nekaj zgodb oz. slabih izkušenj z zdravstvenim sistemom.

Ponovno so predstavili tudi njihov predlog novele zakona za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki so vložili v parlamentarni postopek in po njihovem mnenju dejansko odgovarja na največje stiske in potrebe pacientov. Po mnenju enega od predstavnikov iniciative Glas ljudstva Jaše Jenulla njihov zakonski predlog izpolnjuje predvolilne zaveze koalicijskih strank.

Protest so sklenili pred DZ, kjer so predsednika vlade Roberta Goloba ter poslanke in poslance koalicije pozvali, da njihov vloženi zakon obravnavajo v najkrajšem možnem času in ga tudi sprejmejo.

Zdravniki in zobozdravniki so namreč danes ob 7. uri začeli enodnevno opozorilno stavko. Glavni razlog za stavko, ki so jo v Fidesu napovedali 18. decembra, je neuresničitev vladnih zavez iz že podpisanih sporazumov. Gre za zamik pri oblikovanju plačnega stebra za zdravstvo. Prav tako zahtevajo odpravo plačnih nesorazmerij, ki so nastala po posegu v plačni sistem, ko so se plače zvišale mladim zdravnikom, starejšim pa ne toliko.

Sporočilo pred današnjim protestom, ki ga bomo v živo spremljali na Topnews.si in Youtube kanalu Toptv.si  si lahko prberet spodaj v integralu

 

 

“NAJ SE SLIŠI GLAS PACIENTOV!”

Zbirati se bomo začeli ob 18.00 na Prešernovem trgu, ki ga bomo simbolično preimenovali v “Trg čakajočega pacienta”, skladno s tem bo za čas protesta Prešernov kip nosil opornico za roko in držal velik pomenljiv in vsebinski transparent.

Shod bomo začeli z zahvalo in aplavzom vsem tistimi zdravnikom, zdravnicam in vsem zdravstvenim delavcem, ki vztrajajo v javnem zdravstvu in dobrobit svojih pacientov postavljajo pred dodatne dobičke in popoldanske zaslužke.

Že na začetku stavke bomo opozorili, da določeni zdravniki iz UKC Ljubljana danes stavkajo na svojih rednih delovnih mestih, medtem pa nemoteno opravljajo dodatno plačane storitve pri koncesionarskem podjetju Barsos. Kar je samo zadnji primer tega, kako dvoživkarstvo spodkopava osnovne vrednote in načela enakopravne dostopnosti javnega zdravstva.

V nadaljevanju bodo na shodu Dr. Mateja Kožuh Novak, Matjaž Hanžek, Vinko Möderndorfer, Nevenka Lekše, Dr. Dušan Keber in drugi predstavili svoja stališča do boja sindikata Fides za višje plače starejših zdravnikov na eni in do realnih, življenjskih stisk pacientov na drugi strani. Vzporedno bomo anonimno predstavili nekaj konkretnih zgodb pacientk in pacientov, ki jasno ponazarjajo trenutno stisko tisočev zavarovank in zavarovancev.

V drugi polovici stavke bomo ponovno predstavili naš zakonski predlog, ki je trenutno v obravnavi v Državnem zbori in dejansko odgovarja na največje stiske in potrebe pacientov.

Predvsem bomo izpostavili predlog za 10% zvišanje praga za zavrnitev pacientov, ki bi takoj poskrbel za večji del 140.000 oseb brez družinskega zdravnika, 230.000 žensk brez ginekologa in 20.000 otrok brez pediatra.

Drugi ključni ukrep pa bi bila uvedba standardov in normativov ter akcijskih načrtov za skrajševanje vrst, brez katerih ni mogoče upati, da bo za 117.000 pacientov, ki čakajo nedopustno dolgo, pravočasno poskrbljeno.

Nobeden izmed teh ukrepov pa ne bo imel učinka, če hkrati ne zamejimo dvoživkarsta oz. dvojnega dela zdravnikov pri koncesionarjih in zasebnikih, očitnega konflikta interesov, ki se hrani z dolgimi čakalnimi vrstami in hkrati spodbuja nelojalno konkurenco javnemu zdravstvu.

Najbolj jasen dokaz za to je eksperiment nekdanjega ministra Loredana, ki je v sistem neusmerjeno vrgel več kot 200 milijonov evrov, kar je prineslo zgolj podaljšanje čakalnih vrst, opravljanje najbolj dobičkonosnih storitev in eksplozijo novih zdravniških s.p.-jev.

POMEMBNO – ZA ZAKLJUČEK STAVKE SE BOMO PACIENTKE IN PACIENTI V POVORKI SKUPAJ ODPRAVILI DO DRŽAVNEGA ZBORA!

Tam bomo predsednika vlade ter poslanke in poslance koalicije pozvali, da naš vloženi zakon obravnavajo v najkrajšem možnem času in ga tudi sprejmejo.

Samo tako lahko namreč izpolnijo dane zaveze in v skladu s svojimi programi zaustavijo dvoživkarstvo, vsem zagotovijo dostopnost do osebnega zdravnika ter uvedejo standarde in normative, ki bodo omogočali primerno nagrajevanje vseh zdravnikov in zdravstvenih delavcev, ki so pripravljeni sodelovati pri odpravljanju čakalnih vrst in obravnavi pacientov v javnem zdravstvu.

PRED VRATI DRŽAVNEGA ZBORA BOMO OB KONCU IZVEDLI TUDI SIMBOLIČNO SKUPINSKO AKCIJO, s katero bomo poslanke in poslance opozorili na nevzdržne čakalne dobe!

NEKAJ VSEBINSKIH RAZLOGOV ZA NAŠE NASPROTOVANJE STAVKI FIDESA:

Cilj Fidesove stavke je izločitev zdravnikov iz javnega plačnega sistema in zvišanje plač starejšim zdravnikov, ki zase zahtevajo celo čisto nov plačni razred (višji od predsednice države, predsednika vlade in predsednika ustavnega sodišča).

Vse to, čeprav se je povprečna plača zdravnikom v letu 2023 rekordno dvignila za okrog 1000 evrov, medtem ko so se čakalne vrste podaljšale, število oseb brez zdravnika pa povečalo!

Večini zdravnikov so se bruto plače v preteklem letu povišale od dobre četrtine do dobre tretjine, tistim najbolje plačanim pa “zgolj” za okrog 600 evrov (oziroma 10%), kar se jim zdi utemeljen razlog za ogorčene izjave o plačnih nesorazmerjih in napoved stavke. (Natančnejši finančni pregled rasti zdravniški plač v lanskem letu najdete tukaj.)

Očitno je, da dvig plač ne bo rešil nobenega izmed problemov zavarovancev in da poskuša majhna skupinica na čelu sindikata Fides pacientke in paciente znova uporabiti kot talce pri političnem izsiljevanju vlade, na kar ne pristajamo! Cilj Fidesove stavke je politična destabilizacija vlade in dvig plač prav tistim zdravnikov, ki so v zadnjem mesecu (za katerega so na voljo podatki) zasedali kar 48 mest na lestvici 50 najbolje plačanih javnih uslužbencev.

Hkrati so zavajajoče in manipulativne izjave predstavnikov Fidesa o splošnem izgorevanju zdravnikov na delovnih mestih, ko podatki jasno kažejo, da je bilo v letošnjem letu ustanovljeno rekordno število s.p.-jev in zasebnih podjetij za zdravstvene storitve, ki so jih večinoma ustanovili prav zdravniki!

V UKC Ljubljana ima na primer kar 441 zdravnikov dovoljenje za popoldansko delo kar predstavlja kar 29% vseh zaposlenih zdravnikov. Po eni strani nas tako zagovorniki privatizacije prepričujejo, da so zdravniki preobremenjeni, po drugi strani pa na vso moč nasprotujejo vsem spremembam, ki bi omejile popoldansko dvoživkarstvo in spodbujale dodatno delo v matičnih ustanovah.

Zdravniki v javnem zdravstvu prednjačijo tudi po dopustih in odsotnosti z dela. Tako imajo v UKC ljubljana povprečno 37 dni dopusta letno. Povprečna odsotnost z delovnega mesta (skupaj z bolniškimi odsotnostmi, izobraževanji, itd) pa je več kot 3 mesece letno.

V kateri drugi panogi kar 20-30% zaposlenih dela še dodatno popoldne in je hkrati upravičenih do rekordnih dopustov, zaseda najvišje plačne razrede in se ob tem javno pritožuje o preobremenjenosti?

Zaradi vseh zgoraj navedenih dejstev smo prepričani, da je napovedana stavka neutemeljena, nelegitimna in neetična.

“Nikakor nismo nasprotniki zdravnikov, temveč se borimo za spremembe, ki bodo preprečile zlorabe in izčrpavanje javnega zdravstva in bodo vsem zdravstvenim delavcem, ki so pripravljeni delati v javnem zdravstvu, zagotovile primerno plačilo, pravične nagrade za dodatno delo ter jih hkrati razbremenile odvečnih administrativnih obremenitev.”

Upamo, da boste našli prostor in čas, da o našem dogodku poročate karseda vsebinsko, saj smo prepričani, da je širši javnosti v interesu, celostna in s konkretnimi podatki podkrepljena slika o zdravstveni problematiki.

SE VIDIMO OB 18:00 NA “TRGU ČAKAJOČEGA PACIENTA”!

Civilna iniciativa Glas ljudstva

COMMENTS

Wordpress (0)