(VIDEO) Strokovni posvet družbe ELES o izzivih trajnostnega in zelenega prehoda – TOPNEWS.si

(VIDEO) Strokovni posvet družbe ELES o izzivih trajnostnega in zelenega prehoda

(VIDEO) Strokovni posvet družbe ELES o izzivih trajnostnega in zelenega prehoda

Na letošnjem tradicionalnem Strokovnem posvetu ELES, d.o.o. operaterja kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja so v uvodnem delu strokovnjaki družbe ELES predstavili prihodnost slovenske elektroenergetike.

Mag. Aleksander Mervar, direktor družbe ELES, je uvodoma pojasnil, da bodo izzivi energetike v času trajnostnega in zelenega razvoja močno zaznamovali prelomno obdobje in da bo prehod v nizkoogljično družbo vse prej kot poceni. Nujne bodo investicije v proizvodne vire in v krepitev ter širitev omrežja.
Nepravočasni razvoj sistemov proizvodnje zelenega vodika, hrambe in transporta ter konkurenčnost, upravljanje z elektroenergetskimi omrežji, ki bodo zmožna obvladovati proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije ter tudi dolgotrajni postopki umeščanja v prostor, so tveganja, s katerimi se intenzivno spopadajo.
Mag. Uroš Salobir, direktor Področja za strateške inovacije v družbi ELES je izpostavil problematiko zgoščenosti proizvodnih virov, zaradi katerih je razvoj elektroenergetskih omrežij eden ključnih izzivov.

V nadaljevanju je direktor področja za upravljanje s sredstvi in projekti v družbi ELES, mag. Klemen Dragaš, predstavil kakšen bo razvoj elektroenergetskih omrežij za zeleni prehod in poudaril, da je pri vključevanju velikih OVE na prenosno omrežje potreben sistemski pristop k temu.
Direktor družbe Operato, mag. Andrej Souvent, je predstavil družbo Operato, čigar poslanstvo je opolnomočenje operaterjev elektroenergetskih omrežij z rešitvami, ki izboljšujejo varnost delovanja ter omogočajo višjo izkoriščenost elektroenergetske infrastrukture.

V drugem delu dogodka so na okrogli mizi z naslovom NEPN 2 – realnost ali želja? sodelovali mag. Aleksander Mervar, direktor družbe ELES, dr. Dejan Paravan, generalni direktor GEN energije, Tibor Šimonka, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, mag. Stane Merše, vodja Centra za energetsko učinkovitost iz Instituta »Jožef Stefan«, mag. Mojca Drevenšek, predsednica EN-LITE društva za spodbujanje energetske pismenosti, Taj Zavodnik, vodja programa energija v okoljski organizaciji Focus in dr. Miroslav Babič, senior engagement manager iz družbe Indigo Consulting.

Mag. Aleksander Mervar je na okrogli mizi med drugim poudaril, da za JEK2 ni prave alternative, dokler ne bodo dovolj razvite tehnologije za pretvorbo viškov energije iz obnovljivih virov. Dr. Dejan Paravan je glede projekta izgradnje nove jedrske elektrarne v Krškem ocenil, da je povsem realno, da bo JEK2 na omrežje priključen pred koncem naslednjega desetletja, če bomo k izvedbi projekta pristopili odločno in resno. Tibor Šimonka je izrazil podporo projektu in se zavzel, da bi morali referendum o JEK2 izvesti čim prej, in ne šele leta 2027 ali 2028, kot se trenutno napoveduje. Za doseganje podnebne nevtralnosti bo treba izkoristiti vse razpoložljive vire, od hidro, sončne, vetrne, geotermalne do jedrske energije, hkrati pa obvladovati rabo energije in virov, je dejal Stane Merše. Taj Zavodnik je glede referenduma poudaril, da je nujno, da bosta oba scenarija iz NEPN enakovredno ovrednotena tako glede časovnice doseganja podnebnih ciljev kot glede vpliva na emisije. Mag. Mojca Drevenšek je ocenila, da je to deloma posledica tudi slabega komuniciranja in nezadovoljive energetske pismenosti. Dr. Miroslav Babić je v pogovoru opozoril, da je predvidena cela pahljača ukrepov zelenega prehoda, virov pa ni zagotovljenih.

Program je v okviru nadaljevanja in okrogle mize t.i. Trajnost obstoječih sistemov uvodoma predvideval gosta Boštjana Špetiča, ki je vodja globalne podatkovne strategije na Outbrainu, Karidio Toure Zagrajšek, vodjo trajnostnega razvoja na NLB, Ano Struno Bregar, izvršno direktorico CER ter Katjo Fašink, vodjo Službe za korporativno komuniciranje v družbi ELES. Diskusija je bila namenjena opredelitvi in prevetritvi definicije trajnosti obstoječih sistemov, pri čemer sta uvodoma Špetič in Fašinkova nameravala predstaviti celovitost škodljivih vplivov komuniciranja na okolje, ter opredeliti potencialne rešitve, nekatere že implementirane v mednarodnem prostoru, ki bi obstoječe družbene sisteme v okviru komunikacije, medijev in šolstva, smotrneje nadgradile. Moderatorka Meta Pavlin Avdič, pa je zaradi bolezni Špetiča pogovor s sogovornicami zapeljala v smereh delovanja, izvajanja ter komuniciranja trajnosti. Karidia Toure Zagrajšek je podrobneje opisala upravljanje procesov s tveganji trajnosti v NLB d.d. ter izzive, s katerimi se spopadajo pri spreminjanju korporativne kulture. Ana Struna Bregar je spregovorila o učinkovitih partnerstvih za trajnostno preobrazbo, sogovornice pa so se zedinile, da se sprememba začne pri posamezniku in, da časa za slednjo zmanjkuje.

Družba ELES je ob zaključku podelila posebno priznanje gospodu Borutu Hočevarju, ki je zadnjo dekado pisal za rubriko in portal Okolje in energija (Finance), in zadnjih trideset let preživel v novinarstvu, med drugim tudi kot novinar in urednik na Dnevniku.

Aleksander Mervar, Peter Frankl in zaposleni družbe ELES so se mu zahvalili za leta vzornega sodelovanja in ga s spoštovanjem ter lepimi mislimi pozdravili na novi življenjski poti, ob upokojitvi.

COMMENTS

Wordpress (0)