(VIDEO) HSE vrača državno dokapitalizacijo, vrnil je že 242 od 492 milijonov evrov – TOPNEWS.si

(VIDEO) HSE vrača državno dokapitalizacijo, vrnil je že 242 od 492 milijonov evrov

(VIDEO) HSE vrača državno dokapitalizacijo, vrnil je že 242 od 492 milijonov evrov

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je danes državi kot del povračila dokapitalizacije iz decembra lani vrnil dodatnih 142 milijonov evrov. Skupaj je na transakcijski račun države s tega naslova v nekaj manj kot devetih mesecih nakazal 242 milijonov evrov. Dokapitalizacija je bila sicer visoka 492 milijonov evrov.

Vodstvi HSE in Slovenskega državnega holdinga (SDH) sta se ob tem dogovorili, da bo HSE ob nadaljevanju dobrega poslovanja državi predčasno, do konca leta, vrnil še dodatnih 60 do 100 milijonov evrov, so danes sporočili iz HSE in SDH.

“Poslovanje skupine HSE v letu 2023 je zelo dobro. Uspešno smo sanirali likvidnostne težave ter proizvodni proces v Premogovniku Velenje, proizvodnja naših elektrarn je nadplanska, s čimer zagotavljamo tudi zanesljivo oskrbo slovenskega gospodarstva in gospodinjstev z električno energijo,” je nakazilo v sporočilu za javnost pospremil generalni direktor HSE Tomaž Štokelj.

Naknadno je v izjavi za novinarje v Ljubljani poudaril, da bi lahko bilo letošnje leto, če se ne bo zgodilo kaj drastičnega, najboljše leto v zgodovini skupine HSE.

Izkop v velenjskem premogovniku je po njegovih besedah 21 odstotkov nad načrti, posledično pa je za 11 odstotkov večja tudi proizvodnja v Termoelektrarni Šoštanj (Teš). Ker so bistveno večje tudi zaloge premoga, gredo v prihajajočo zimo “bistveno bolj mirno”. “Možnosti, da bi se ponovilo nekaj podobnega kot lani, se pravi, da ni bilo dovolj premoga za Teš, so bistveno bistveno manjše,” je podčrtal. Zadovoljni so tudi s hidro divizijo, katere proizvodnja je 17 odstotkov nad načrti.

Skupina HSE tako lahko nadaljuje optimizacijo poslovanja in začenja nov investicijski cikel, ki je usklajen z vizijo nosilca zelenega prehoda.

“Dobro in stabilno poslovanja skupine HSE je bilo predpogoj za zagon novega investicijskega cikla, za katerega smo angažirali vse strokovne kadre v skupini. Naš cilj je postati nosilec zelenega prehoda države in temu so podrejeni prav vsi naši načrti, od investicij v nove zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov do razvoja storitev za končne odjemalce. Prav te slednje je treba še posebej usmerjati na pot zelenega prehoda ter jih s primernimi produkti, storitvami in rešitvami opolnomočiti za to, da bodo aktivno sodelovali pri zeleni preobrazbi slovenske energetike in družbe,” je že v sporočilu za javnost poudaril Štokelj.

V zvezi z obnovljivimi viri je v poznejši izjavi izpostavil investicije v sončne in vetrne elektrarne, v nove hidroelektrarne, denimo na srednji Savi, s čimer naj bi se omogočilo tudi povečanje poplavne varnosti, in v nove raziskave v geotermalno energijo v Pomurju.

Zgraditi nameravajo tudi sodoben multi-fuel oz. večgorivni kotel na biomaso, v primeru soglasja z lokalno skupnostjo pa bi v Šoštanju uporabljali še komunalne odpadke.

Prav tako imajo v HSE velike načrte na področju gradnje črpalnih elektrarn, pri čemer je generalni direktor omenil Kozjak, in z drugimi projekti. Kot je spomnil, sodelujejo pri mednarodnem projektu Vodikove doline Severnega Jadrana, v okviru katerega se bo proizvajalo vodik.

Na vprašanje, kaj bi zanje v luči iskanja sredstev za sanacijo po nedavnih poplavah pomenila morebitna dodatna obdavčitev, je odvrnil, da s strani države niso dobili še nobenega tovrstnega signala. “Seveda pa razumemo poplave in stvari, ki so se dogodile, tudi zaradi tega je skupina HSE takoj, že prve dni po poplavah, pristopila k pomoči prizadetim območjem, tako v materialu kakor tudi v sredstvih,” je dejal in spomnil še na odpis stroškov z električno energijo poplavljenim gospodinjstvom. Tovrstno pomoč naj bi izvajali tudi v naprej.

V SDH pa so danes spomnili, da je bila lanska dokapitalizacija HSE namenjena “reševanju likvidnostnega primanjkljaja skupine HSE kot posledice energetske krize, izjemno nizke hidrologije in zaustavitve Teša zaradi zaprtja enega od dveh odkopnih polj Premogovnika Velenje v lanskem letu”.

Kot so pojasnili, je SDH z dokapitalizacijo dodatno okrepil svojo nadzorstveno vlogo. Preko posebnega pooblaščenca so skrbno spremljali namensko porabo sredstev, na družbo pa so naslovili konkretna pričakovanja glede učinkovitejšega upravljanja tveganj ter načrtovanja in uravnavanja likvidnosti.

Prepričani so, da so ukrepali primerno, s tem pa pomembno prispevali k zanesljivi oskrbi z električno energijo. “Izboljšano obvladovanje tveganj, nadaljnja optimizacija ter uspešno poslovanje skupine HSE so garanti za vračilo vseh sredstev, ki jih je družba prejela z naknadnim vplačilom kapitala, ter za zagon investicij s ciljem uspešnega zelenega prehoda,” so sklenili sporočilo za javnost.

COMMENTS

Wordpress (0)