SODO: Dokazil o škodi zaradi poplav ni treba pošiljati elektrodistributerjem – TOPNEWS.si

SODO: Dokazil o škodi zaradi poplav ni treba pošiljati elektrodistributerjem

SODO: Dokazil o škodi zaradi poplav ni treba pošiljati elektrodistributerjem

Tisti, ki so utrpeli škodo zaradi nedavnih poplav, naj se za informacije glede upravičenosti do pomoči in za oddajo vloge za povrnitev škode obrnejo na občinske komisije. Dokazil o škodi in vloge za njeno povrnitev ni treba pošiljati distribucijskemu operaterju, elektrodistribucijskim podjetjem ali dobaviteljem elektrike, so sporočili iz SODO.

Kot so danes pojasnili v sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja SODO, bo distribucijski operater električne energije podatke o povzročeni škodi na posameznih objektih pridobil sam iz centralne zbirke podatkov, ki jo vodi Uprava RS za zaščito in reševanje.

Na podlagi ocenjene škode na posameznem objektu bo končne odjemalce v osmih dneh od prejema podatkov razvrstil med odjemalce, pri katerih je nastala blaga škoda na objektu, odjemalce, pri katerih je nastala huda škoda na objektu, ali odjemalce, katerih objekt je popolnoma uničen in odjem ni mogoč.

Vsem odjemalcem, pri katerih zaradi posledic poplav in plazov odjem električne energije ni mogoč, se tarifne postavke elektrooperaterjev za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo znižajo na nič. Ta ukrep velja od 4. avgusta letos do ponovne priključitve na električno omrežje in oskrbe z električno energijo.

Ti odjemalci prav tako ne plačujejo akontacije za porabo električne energije v primeru letnega obračunavanja energije, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, prispevka za energetsko učinkovitost ter prispevka za delovanje operaterja trga.

Prav tako se bo vsem odjemalcem v Sloveniji električna energija, ki je bila dobavljena na dan solidarnosti 14. avgusta, obračunala po nižji dnevni tarifni postavki. Obračun porabljene električne energije se bo tam, kjer so nameščeni napredni merilni sistemi, opravil na podlagi merilnih podatkov po dejanski porabi. Tam, kjer ni nameščenega naprednega merilnega sistema, pa bo operater izvedel korekcijo porabe za 14. avgust na osnovi zadnje evidentirane povprečne dnevne porabe.

COMMENTS

Wordpress (0)