Slovenija se je pridružila (G7), vendar samo pri podpori Ukrajini – TOPNEWS.si

Slovenija se je pridružila (G7), vendar samo pri podpori Ukrajini

Slovenija se je pridružila (G7),  vendar samo pri podpori Ukrajini

Slovenija se je danes pridružila izjavi skupine sedmih najbolj razvitih gospodarstev sveta (G7) o podpori Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji, je sporočila vlada. Dodala je, da gre pri tem za izraz nadaljnje podpore Ukrajini in solidarnosti z njenim narodom.

S pridružitvijo izjavi Slovenija “izkazuje solidarnost z Ukrajino pri njeni obsodbi vojaške agresije Rusije” in podporo “suverenosti, neodvisnosti in ozemeljske celovitosti države”, so za STA na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) prenesli izjavo zunanje ministrice Tanje Fajon. Ta je v luči pomoči Ukrajine Sloveniji pri soočanju s posledicami nedavnih poplav poudarila še, da je solidarnost med državama obojestranska.

Izjavo so članice skupine G7 sprejele ob robu julijskega vrha Nata v litovski prestolnici Vilnius. V njej so se zavezale, da bo njihova podpora Ukrajini dolgotrajna. Obenem izjava omogoča, da tako članice skupine kot druge države, ki se izjavi pridružijo, začnejo pogajanja o dvostranskih dolgoročnih varnostnih jamstvih z Ukrajino.

V okviru teh dvostranskih dogovorov bodo države Ukrajini zagotavljale varnostno pomoč in sodobno vojaško opremo za njene kopenske, letalske in pomorske sile.

ZDA, Kanada, Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija, Italija in Japonska so se takrat zavezale, da bodo Kijevu pomagale tudi pri razvoju obrambne industrije, usposabljanju njenih sil in kibernetski obrambi. Obenem so napovedale sodelovanje na področju obveščevalnih dejavnosti.

Za pridružitev izjavi se je po navedbah ukrajinskih medijev doslej odločilo več kot 25 držav.

G7: Skupna izjava o podpori Ukrajini

Mi, voditelji skupine sedmih (G7), ponovno potrjujemo našo neomajno zavezanost strateškemu cilju svobodne, neodvisne, demokratične in suverene Ukrajine znotraj njenih mednarodno priznanih meja, sposobne, da se brani in odvrne prihodnjo agresijo.

Potrjujemo, da je varnost Ukrajine sestavni del varnosti evroatlantske regije.

Menimo, da je ruska nezakonita in neizzvana invazija na Ukrajino grožnja mednarodnemu miru in varnosti, očitna kršitev mednarodnega prava, vključno z Ustanovno listino ZN, in nezdružljiva z našimi varnostnimi interesi. Podprli bomo Ukrajino, ko se bo branila pred rusko agresijo, dokler bo potrebno.

Enotni smo v naši trajni podpori Ukrajini, ki temelji na naših skupnih demokratičnih vrednotah in interesih, predvsem v spoštovanju Ustanovne listine ZN ter načel ozemeljske celovitosti in suverenosti.

Danes začenjamo pogajanja z Ukrajino, da formaliziramo – prek dvostranskih varnostnih zavez in dogovorov, usklajenih s tem večstranskim okvirom, v skladu z našimi pravnimi in ustavnimi zahtevami – našo trajno podporo Ukrajini, ko brani svojo suverenost in ozemeljsko celovitost, obnavlja svoje gospodarstvo, ščiti svoje državljane in si prizadeva za vključevanje v evroatlantsko skupnost. Našim ekipam bomo naročili, da takoj začnejo te razprave.

Vsak od nas bo sodeloval z Ukrajino pri posebnih, dvostranskih, dolgoročnih varnostnih zavezah in dogovorih za:

a) Zagotavljanje vzdržnih sil, ki so sposobne braniti Ukrajino zdaj in odvrniti rusko agresijo v prihodnosti, z nadaljnjim zagotavljanjem:

● varnostna pomoč in sodobna vojaška oprema na kopnem, v zraku in na morju – dajanje prednosti zračni obrambi, topništvu in ognju dolgega dosega, oklepnim vozilom in drugim ključnim zmogljivostim, kot je bojni zrak, ter s spodbujanjem večje interoperabilnosti z evroatlantskimi partnerji;

● podpora nadaljnjemu razvoju obrambne industrijske baze Ukrajine;

● urjenje in urjenje ukrajinskih sil;

● izmenjava obveščevalnih podatkov in sodelovanje;

● podpora pobudam za kibernetsko obrambo, varnost in odpornost, vključno z obravnavanjem hibridnih groženj.

b) Krepitev gospodarske stabilnosti in odpornosti Ukrajine, vključno s prizadevanji za obnovo in obnovo, da se ustvarijo pogoji za spodbujanje gospodarske blaginje Ukrajine, vključno z njeno energetsko varnostjo.

c) Zagotavljanje tehnične in finančne podpore za takojšnje potrebe Ukrajine, ki izhajajo iz ruske vojne, ter omogočanje Ukrajini, da nadaljuje z izvajanjem učinkovitega programa reform, ki bo podpiral dobro upravljanje, potrebno za napredovanje k njenim evroatlantskim težnjam.

V primeru prihodnjega ruskega oboroženega napada se nameravamo nemudoma posvetovati z Ukrajino, da določimo ustrezne naslednje korake. V skladu z našimi pravnimi in ustavnimi zahtevami nameravamo Ukrajini zagotoviti hitro in trajno varnostno pomoč, sodobno vojaško opremo na kopnem, morju in v zraku ter gospodarsko pomoč, naložiti Rusiji gospodarske in druge stroške ter se posvetovati z Ukrajino glede njenih potreb, ko ta uveljavlja svojo pravico do samoobrambe, ki je zapisana v členu 51 Ustanovne listine ZN. V ta namen bomo z Ukrajino sodelovali pri okrepljenem svežnju varnostnih zavez in ureditev v primeru prihodnje agresije, da bi Ukrajini omogočili obrambo svojega ozemlja in suverenosti.

Poleg zgoraj navedenih elementov ostajamo zavezani podpori Ukrajine tako, da Rusijo pozivamo k odgovornosti. To vključuje prizadevanja za zagotovitev, da bodo stroški za Rusijo zaradi njene agresije še naprej naraščali, vključno s sankcijami in nadzorom izvoza, kot tudi podporo prizadevanjem za odgovarjanje odgovornih za vojne zločine in druge mednarodne zločine, storjene v Ukrajini in proti njej, vključno s tistimi ki vključuje napade na kritično civilno infrastrukturo. Vojni zločini in druga grozodejstva ne smejo ostati nekaznovani. V tem kontekstu ponovno poudarjamo našo zavezo, da bomo odgovorne odgovarjali v skladu z mednarodnim pravom, vključno s podpiranjem prizadevanj mednarodnih mehanizmov, kot je Mednarodno kazensko sodišče (ICC).

Ponovno potrjujemo, da bo v skladu z našimi pravnimi sistemi rusko suvereno premoženje v naši pristojnosti ostalo imobilizirano, dokler Rusija ne plača škode, ki jo je povzročila Ukrajini. Zavedamo se potrebe po vzpostavitvi mednarodnega mehanizma za povračilo škode, izgube ali poškodbe, ki jih je povzročila ruska agresija, in izražamo pripravljenost, da raziščemo možnosti za razvoj ustreznih mehanizmov.

Ukrajina se s svoje strani zavezuje, da bo:

a) Pozitiven prispevek k varnosti partnerjev ter krepitev ukrepov preglednosti in odgovornosti v zvezi s pomočjo partnerjev;

b) Nadaljnje izvajanje reform kazenskega pregona, pravosodja, boja proti korupciji, korporativnega upravljanja, gospodarstva, varnostnega sektorja in državnega upravljanja, ki poudarjajo njegovo zavezanost demokraciji, pravni državi, spoštovanju človekovih pravic in medijskih svoboščin ter gospodarstvo na trajnostni poti;

c) Napredovanje obrambnih reform in modernizacije, vključno s krepitvijo demokratičnega civilnega nadzora nad vojsko ter izboljšanjem učinkovitosti in preglednosti v ukrajinskih obrambnih institucijah in industriji.

EU in njene države članice so pripravljene prispevati k tem prizadevanjem in bodo hitro razmislile o načinih takšnega prispevka.

Ta prizadevanja se bodo nadaljevala, medtem ko si bo Ukrajina prizadevala za prihodnje članstvo v evroatlantski skupnosti.

Druge države, ki želijo prispevati k tem prizadevanjem za zagotovitev svobodne, močne, neodvisne in suverene Ukrajine, se lahko tej skupni izjavi kadar koli pridružijo.

COMMENTS

Wordpress (0)