(VIDEO) “Pozor! Poplave dobivajo razsežnost nacionalne katastrofe” – Janez Janša o tem, da v nesreči nihče ne sme ostati sam – TOPNEWS.si

(VIDEO) “Pozor! Poplave dobivajo razsežnost nacionalne katastrofe” – Janez Janša o tem, da v nesreči nihče ne sme ostati sam

(VIDEO) “Pozor! Poplave dobivajo razsežnost nacionalne katastrofe” – Janez Janša o tem, da v nesreči nihče ne sme ostati sam

 Uprava za zaščito in reševanje v primeru poplav tistim, ki so ostali v stavbi na poplavljenem območju, svetuje, naj se umaknejo v višje nadstropje stavbe. Ob sebi naj imajo predmet, ki dobro plava in se ga lahko oprimejo, denimo avtomobilsko zračnico, plastično posodo s čepom ali večji kos stiropora ali lesa. Hkrati naj pokličejo na pomoč.

Kdor je ostal na poplavljenem območju, naj se poskuša umakniti na višje ležeče območje, ki ga voda še ni dosegla. Uprava odsvetuje prečkanje vodnega toka, tudi če voda sega le do kolen. Vodni tok nas namreč lahko spodnese. Ker je voda motna in onesnažena, ni mogoče videti tal in morebitnih lukenj.
“Pozor! Poplave dobivajo razsežnost nacionalne katastrofe. Vključimo se v napore za reševanje ljudi in premoženja. Pomagajmo po svojih močeh županom, službam zaščite in reševanja v okvru CZ in predvsem gasilcem. Veliko članov GD je odsotnih zaradi dopustov v tujini ali v krajih, ki so nedostopni. Nadomestimo jih. Upoštevajmo navodila pristojnih. Pokličimo naše starejše člane in vse, ki jih poznamo in so na ogroženih območjih in organizirajmo pomoč. Nihče naj v nesreči ne ostane sam! Skupaj lahko močno omilimo posledice ujme,” je na Twitterju zapisal Janez Janša.

Upoštevati je treba zapore cest in podvozov. Odsvetujejo, da bi z vozilom poskušali prečkati poplavljene ceste, ker lahko ostanemo ujeti v vodni pasti. Vodni tok lahko namreč vozilo odnese, vozišče je lahko poškodovano ali voda zalije vozilo.

Odsvetujejo približevanje rečnim brežinam, ker so lahko zaradi erozije spodjedene in niso trdne. Ob tem je treba opazovati naraščanje vode v okolici in spremljati informacije, ki jih po medijih sporočajo pristojne službe in organi.

Ponekod so se že oglasile sirene, tako denimo v Občini Cerklje na Gorenjskem in na območjih Mestne občine Maribor ter občin Duplek, Starše in Ptuj. Ob nevarnosti poplave uporabijo zavijajoč zvok sirene, ki traja eno minuto. Bližajočo se nevarnost visoke vode pa napove enoličen zvok sirene, ki traja dve minuti.

Zavijajoč zvok sirene, ki traja 100 sekund, pri čemer so intervali zvoka sirene štirisekundni z vmesnimi štirisekundnimi premori, se uporabi ob prelivanju ali porušitvi pregrade na jezu vodne elektrarne. Takoj je treba zapustiti ogroženo območje in se umakniti nad označeno raven, ki jo lahko doseže poplavni val. Posebni znak se uporablja na območjih občin Muta, Vuzenica, Podvleka-Ribnica in Radlje ob Dravi.

Prebivalci na območjih, kjer je poplava napovedana, naj iz kleti in nižjih prostorov umaknejo premično premoženje. V okolici hiše pa naj zavarujejo predmete, ki jih voda lahko odplavi.

Če imajo čas, naj namažejo strojno opremo, ki je ne morejo umakniti pred vodo.

Živino naj umaknejo na višje ležeča območja in ji pripravijo začasno bivališče. Poskrbijo naj za ustrezno kakovost pitne vode in krme ter ustrezne higienske razmere. Preprečijo naj razvoj in širitev nalezljivih bolezni pri živalih, kot je denimo vranični prisad oz. antraks.

S protipoplavnimi vrečami naj preprečijo vdor vode v stavbo. Na ravni, kjer je lahko poplavljeno, naj zavarujejo denimo vratne in okenske odprtine, svetlobne jaške in talne sifone.

Če je dom na območju, kjer lahko voda poplavi celotno zgradbo, je treba pravočasno evakuirati vse dobrine na varno območje k sosedu ali sorodniku. Če za to ni časa, naj vzamejo s seboj le denar, dokumente, nekaj obleke, nujna zdravila in morebitne druge nujne stvari in se umaknejo.

Zaprejo naj ventil vodovodnega omrežja in glavni ventil plinovodne napeljave ter izklopijo glavno električno stikalo. Vozilo naj umaknejo iz podzemnih garaž in z brežin. Parkirajo naj ga na mesto, ki je dvignjeno nad območje, ki ga lahko voda poplavi.

Ob napovedi močnega deževja in možnosti poplav naj preložijo športne dejavnosti, ki so povezane z vodo in obvodnim prostorom, kot so denimo čolnarjenje, rafting in ribolov. Poleg tega uprava odsvetuje taborjenje ob potokih, rekah in jezerih, saj lahko voda hitro naraste, majhen potok pa lahko postane hudournik.

Prebivalci območij, kjer so mogoče poplave in nanje opozarjajo tudi vremenske razmere, denimo dolgotrajno deževje in neurje, naj spremljajo vremensko napoved in vremenska opozorila agencije za okolje. Hkrati naj opazujejo naraščanje vode v svoji okolici.

COMMENTS

Wordpress (0)