Danes D-Day za v. d. generalnega direktorja nacionalke Andreja Graha Whatmougha – TOPNEWS.si

Danes D-Day za v. d. generalnega direktorja nacionalke Andreja Graha Whatmougha

Danes D-Day za v. d. generalnega direktorja nacionalke Andreja Graha Whatmougha

Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) bo danes na izredni seji predvidoma razrešil v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha. Med drugim mu očitajo sprejemanje nekaterih odločitev, ki po njihovi oceni ne sodijo med tekoče posle. Pričakovati je, da ga bo na tem mestu nasledil Zvezdan Martič, ki je bil že imenovan za predsednika uprave.

Martič je bil imenovan za predsednika uprave zavoda že sredi julija, vendar štiričlanska uprava lahko začne delovati šele, ko so znani vsi štirje člani. Do zdaj so bili imenovani trije, medtem ko bo ime delavskega direktorja znano šele sredi avgusta. Zaposleni ga bodo izbirali 16. avgusta v drugem krogu, v katerega sta se uvrstila športni novinar Franci Pavšer in predsednik sveta delavcev Robert Pajek.

Svet zavoda je že 30. junija sklenil, da začne postopek Whatmoughove razrešitve. A ker mu razlogov za razrešitev in poziva k odgovoru niso uspeli vročiti, so se odločili za vročanje z javnim naznanilom. Objavili so ga 11. julija, v skladu z zakonodajo pa se je vročitev štela kot opravljena 26. julija.

Očitajo mu nespoštovanje sklepa sveta, po katerem bi jim moral zagotoviti strokovno pravno pomoč za izvajanje pristojnosti in nalog sveta. V nadaljevanju mu oporekajo, da nekatere njegove odločitve ne sodijo med tekoče posle. Kot takšne vidijo nakup grafik v vrednosti 37.700 evrov, prodajo delnic Eutelsat Communications in sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z Rajkom Geričem na mestu urednika oddaj scenarista in zatem še aneksa za funkcijo odgovornega urednika v informativnem programu drugega televizijskega sporeda.

Člani sveta bodo danes predvidoma imenovali tudi petčlanski finančni odbor, ki jim bo dajal nasvete v finančnih zadevah. Zavod namreč v skladu z novelo zakona o RTVS, ki je bila potrjena na novembrskem referendumu, nima več nadzornega sveta. Finančni odbor bo svetu dajal predhodno mnenje k osnutkom statuta, finančnega načrta in letnega poročila zavoda ter k predlogu uporabe morebitnega presežka zavodovih prihodkov nad odhodki.

COMMENTS

Wordpress (0)