NET metering po letu 2023 – TOPNEWS.si

NET metering po letu 2023

NET metering po letu 2023

Sistem neto meritev, ki smo ga v Sloveniji vajeni od samih začetkov mikro sončnih elektrarn, bo glede na usmeritve EU za nove lastnike sončnih elektrarn veljal le do 31. 12. 2023. Po tem datumu direktiva EU narekuje drugačen način obračunavanja samooskrbe. Za vse, ki se boste odločili za postavitev sončne elektrarne za samooskrbo v letu 2024 ali kasneje, bo veljal drugačen način obračunavanja električne energije.

Trajanje obračunskega obdobja in način obračuna dobavljene električne energije bosta prosto določena s pogodbo o samooskrbi in bosta v domeni dobavitelja električne energije. Omrežnina na proizvedeno in porabljeno energijo pa se bo plačevala skladno s splošnim aktom Agencije za energijo, ki ureja metodologijo obračunavanja omrežnine. Slednji uvaja obračun oziroma plačilo omrežnine za celotno količino električne energije, prevzete oziroma kupljene iz električnega omrežja.

Kako si zagotoviti sončno elektrarno in NET metering?

Vsi lastniki sončnih elektrarn, ki ste soglasje za priključitev sončne elektrarne pridobili v obdobju veljavnosti obstoječe zakonodaje, se vam trenutni sistem samooskrbe upošteva vse dokler boste uporabljali sončno elektrarno, za katero ste prejeli predmetno soglasje.

Ključno za vse tiste, ki v tem trenutku še razmišljate o postavitvi sončne elektrarne in želite koristiti obračun po trenutnem, letnem sistemu obračuna, pa je, da v vašem imenu oddamo vlogo za izdajo soglasja na elektrodistribucijo do konca obstoječega leta. Sončno elektrarno imamo nato čas zgraditi in priklopiti do konca leta 2024.

Novi lastniki sončnih elektrarn, ki vam bomo vlogo za izdajo soglasja na elektrodistribucijo oddali v letu 2024 ali kasneje, boste deležni novega načina obračunavanja samooskrbe.

Prek našega spletnega obrazca lahko preverite, katera velikost sončne elektrarne bo pokrila vaše potrebe po energiji in vam omogočila zeleno preobrazbo v sklopu še veljavnega NET metering sistema.

COMMENTS

Wordpress (0)