Elektro Ljubljana in Gen energija sta se poravnala glede deleža v Gen-EL – TOPNEWS.si

Elektro Ljubljana in Gen energija sta se poravnala glede deleža v Gen-EL

Elektro Ljubljana in Gen energija sta se poravnala glede deleža v Gen-EL

Družbi Elektro Ljubljana in Gen energija sta sklenili 17,8 milijona evrov vredno poravnavo, s katero sporazumno in v obojestransko korist razrešujeta vsa odprta medsebojna razmerja, vezana na 25-odstotni poslovni delež Elektra Ljubljana v družbi Gen-EL, so sporočili iz obeh družb. Omenjen delež Gen-EL je tako prešel v last Gen energije.

“Sporazumna poravnava bo osnova za vpis družbe Gen energija kot imetnika dosedanjega 25-odstotnega deleža Elektra Ljubljana na deležu v družbi Gen-EL,” sta družbi navedli v današnjem sporočilu za javnost. Gen energija je tako postala polovična lastnica družbe Gen-EL – ta je polovična lastnica dobavitelja elektrike Gen-I, drugo polovico Gen-I pa ima Gen energija -, preostala polovica pa je v lasti Gen-I.

Družbi sta se s poravnavo, ki sta jo sklenili v sredo, zavezali, da bosta z umikom zaključili vse odprte sodne postopke, vezane na četrtinski poslovni delež v družbi Gen-EL. “S poravnavo v obojestransko korist se družbi še izdatneje osredotočata k njunemu temeljnemu poslanstvu in osnovnim dejavnostim kot gradnikoma uspešne izvedbe zelenega prehoda slovenskega elektroenergetskega sistema,” so v Elektru Ljubljana in Gen energiji še navedli v sporočilu.

Polovični lastnik Gen-EL je Gen-I, po četrtino pa sta imela v lasti Elektro Ljubljana in Gen energija. V skladu z družbeniško pogodbo Gen-EL je imela Gen energija do sredine leta 2021 predkupno pravico za 25-odstotni delež Elektra v Gen-EL, a le pod pogojem, da bi zakon Elektru prepovedoval lastništvo v drugem podjetju, ki se ukvarja z energetsko dejavnostjo.

Ker so v Slovenskem državnem holdingu (SDH) in Gen energiji menili, da je ta pogoj izpolnjen, je Gen energija dobrih 12 milijonov evrov kupnine nakazala Elektru Ljubljana. Tam so bili drugačnega mnenja, ocenili so tudi, da je ponujena cena za tri do štiri milijone evrov pod tržno, zato so ta denar takoj vrnili. Gen energija je kupnino ponovno poslala nazaj Elektru.

Domnevno politični prodaji je nasprotoval takratni direktor Elektra Ljubljana Andrej Ribič, ki je menil, da želi Gen energija z odkupom povečati svoj vpliv v Gen-I. Ribič je bil nato v času, ko sta lastnika družbe Gen-I, Gen energija in Gen-EL, odločala o imenovanju uprave Gen-I pod vodstvom Roberta Goloba za nov mandat (Golob novega mandata ni dobil, nato je vstopil v politiko in zdaj vodi vlado). Ribiču in Golobu so takrat očitali, da naj bi pred tem brez vednosti nadzornega sveta Gen energije, SDH in nadzornikov Elektra Ljubljana sklenila pogodbo o prodaji 75 odstotkov družbe Gen-EL.

Maja lani je nato prišlo do preobrata. Ljubljansko vrhovno sodišče je 25-odstotni delež Gen-EL vrnilo Elektru Ljubljana. Ugotovilo namreč je, da pogoji za uveljavljanje predkupne pravice niso bili izpolnjeni. Zdaj sta se družbi uspeli poravnati.

COMMENTS

Wordpress (0)