(V ŽIVO) Matjaž Han in Borut Jamnik – Gospodarstvu do konca leta 258 milijonov evrov posojil in finančnih instrumentov SID banke in gospodarskega ministrstva – TOPNEWS.si

(V ŽIVO) Matjaž Han in Borut Jamnik – Gospodarstvu do konca leta 258 milijonov evrov posojil in finančnih instrumentov SID banke in gospodarskega ministrstva

(V ŽIVO) Matjaž Han in Borut Jamnik – Gospodarstvu do konca leta 258 milijonov evrov posojil in finančnih instrumentov SID banke in gospodarskega ministrstva

Podjetjem bo do konca leta na voljo za skupno 258 milijonov evrov posojil in finančnih instrumentov SID banke in gospodarskega ministrstva. Od tega je 158 milijonov evrov iz obstoječih instrumentov, še 100 milijonov evrov pa bo predvidoma jeseni na voljo prek novega posojilnega sklada kot pomoč zaradi ukrajinske in energetske krize.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je danes na skupni novinarski konferenci s SID banko v Ljubljani poudaril pomen ugodnega povratnega financiranja gospodarstva za spodbujanje investicij in zagotavljanje likvidnosti v času višjih obrestnih mer, inflacije in negotovosti.

“Aktivnosti s SID banko izvajamo zato, da bomo pomagali slovenskemu gospodarstvu, da se bo v teh težjih časih lahko razvijalo in ustvarjalo novo dodano vrednost,” je dejal minister in napovedal, da nameravajo sodelovanje še okrepiti.

https://twitter.com/MGTS_gov/status/1669633820507643904

Znesek 258 milijonov evrov vključuje 93 milijonov evrov, ki so še na voljo iz Sklada skladov in Sklada skladov covid-19, med drugim za raziskave, razvoj in inovacije, financiranje malih in srednje velikih podjetij (MSP), za krožno gospodarstvo, mikroposojila ter lastniško in kvazilastniško financiranje MSP.

Poleg tega je v okviru posojilnih skladov na voljo 65 milijonov evrov, od tega 41 milijonov evrov za zagotavljanje likvidnosti in spodbujanje investicij za podjetja, ki so utrpela škodo v energetski krizi, šest milijonov evrov za financiranje v turistični panogi in 18 milijonov evrov za tehnološke inovacije v kapitalskih družbah.

Še 100 milijonov evrov za pomoč zaradi krize pa bo predvidoma oktobra na razpolago prek novega posojilnega sklada, pri čemer bo SID banka zagotovila 75 milijonov evrov, ministrstvo oz. državni proračun pa 25 milijonov evrov. Ugodna posojila za obratna sredstva in naložbe bodo lahko dobila podjetja, ki so jih prizadele med drugim motnje v dobavnih verigah, neplačila iz Rusije in Ukrajine ter višji stroški.

Sibil Klančar z gospodarskega ministrstva je dodala, da je povratno financiranje pomemben element tako razvoja podjetij kot proticikličnega ukrepanja v času kriz. Instrumente so s SID banko uspešno prilagajali potrebam gospodarstva, kar kaže visoka poraba sredstev, je ocenila in dodala, da je povratno financiranje dobro dopolnilo subvencijam, ki jih ponujajo.

Ministrstvo je podjetjem lani in letos dodelilo 440 milijonov evrov nepovratnih pomoči v energetski krizi, letos pa bo na voljo več kot 300 milijonov evrov nepovratnih razvojnih sredstev, je spomnil Han.

Predsednik uprave SID banke Borut Jamnik je poudaril pomen uspešne porabe kohezijskih sredstev. Od novembra 2017, ko so z ministrstvom sklenili sporazum o financiranju za doseganje ciljev kohezijske politike, do aprila letos je banka sklenila za 917,3 milijona evrov pogodb. Od tega je bilo državnih sredstev za 172 milijonov evrov, ostalo so bila sredstva SID banke, kar kaže na velik multiplikativen učinek, je dejal.

SID banka je te pogodbe sklenila v okviru Sklada skladov in Sklada skladov covid-19, in sicer za devet finančnih instrumentov, med njimi posojila in garancije za raziskave, razvoj in inovacije, energetsko sanacijo javnih stavb ter lastniško financiranje MSP. Počrpala je vseh 300 milijonov evrov sredstev kohezijske politike, ki so bili na voljo, financirala pa je skoraj 9000 projektov podjetij in občin v skupni vrednosti več kot 390 milijonov evrov, je povedala Natalija Stošicki iz SID banke.

Ta multiplikativen učinek je mogoč pri povratnih sredstvih, saj so finančni posredniki in SID banka zagotovili dodatna sredstva, tako da je bilo možno financiranje večjega obsega projektov. V prihodnje bi bilo pomembno, je dodala Stošicki, da bi se nepovratna sredstva kombinirala s povratnimi, za subvencioniranje bodisi obrestne mere ali upravičenih stroškov, ki jih imajo podjetja pri investiranju.

Novinarska konferenca ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana in predsednika uprave SID banke Boruta Jamnika, na kateri bosta predstavila finančna sredstva in instrumente, ki jih ministrstvo in SID banka zagotavljata podjetjem do konca leta ter med drugim napovedala nove ukrepe za podjetja, ki sta jih prizadeli energetska kriza ali ukrajinska vojna. Novinarsko konferenco na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport smo prenašali v živo ob 9:30 na Topnews.si in Youtube kanalu Toptv.si.

COMMENTS

Wordpress (0)