“Če se pravočasno ne upremo, se lahko hladna državljanska vojna hitro spremeni v vročo” – Janez Janša po objavi odklonilnega ločenega mnenja ustavnega sodnika Roka Svetliča za danes sklical izredno sejo IO SDS – TOPNEWS.si

“Če se pravočasno ne upremo, se lahko hladna državljanska vojna hitro spremeni v vročo” – Janez Janša po objavi odklonilnega ločenega mnenja ustavnega sodnika Roka Svetliča za danes sklical izredno sejo IO SDS

“Če se pravočasno ne upremo, se lahko hladna državljanska vojna hitro spremeni v vročo” – Janez Janša po objavi odklonilnega ločenega mnenja ustavnega sodnika Roka Svetliča za danes sklical izredno sejo IO SDS

Ustavno sodišče je objavilo ločena mnenja glede odprave zadržanja novele Zakona o RTVS. Sodniki poudarjajo, da sodišče ni v krizi. A so tudi kritični. Rok Svetlič pravi, da so izigrali zakon in da novela v delu ne bo dočakala ustavne presoje. Špelca Mežnar pa ob kritiki obstrukcij meni, da je standard za imenovanje ustavnih sodnikov prenizek. Ustavno sodišče je minuli teden sprejelo sklep o umiku začasnega zadržanja izvajanja dela novele Zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS). S tem je dalo zeleno luč za konstituiranje novih organov upravljanja. Prva seja novega sveta RTVS bo v ponedeljek.

Danes pa so objavili še ločena mnenja sodnikov. Pritrdilna ločena mnenja so podali sodniki Katja Šugman Stubbs, Špelca Mežnar in Rajko Knez, odklonilno pa Rok Svetlič., ki je med drugim zapisal, da je “pobudo za presojo členov o predčasnem prenehanju mandatov bo treba zavreči”.

Sodnik Svetlič pa ob tem izpostavlja, da pobudnikom z odpravo začasnega zadržanja nastanejo nepopravljive posledice, saj jim mandati nepovratno prenehajo. Ko se bodo namreč konstituirali novi organi, vrnitev mandatov ni več mogoča. “Posledično so pobudniki glede ustavnosodnega varstva mandatov izgubili pravni interes, saj se jim pravni položaj ne more več izboljšati,” opozarja. Tako bo zdaj ustavno sodišče “moralo ugotoviti neobstoj pravnega interesa in pobudo v bistvenem delu zavreči”, je prepričan.
“Vsebinska odločitev v najpomembnejšem delu pobude zdaj ni več mogoča,” meni Svetlič, saj je sklep o umiku zadržanja “de facto ustvaril isti učinek, kot bi ga vsebinska odločba, v kateri bi bilo ugotovljeno, da presojani zakon v delu, ki določa ex lege prenehanja mandatov, ni v neskladju z ustavo”. Odprava začasnega zadržanja je tako izigrala določbe Zakona o ustavnem sodišču, meni. Pobudnikom pa je ustavno sodišče torej onemogočilo sodno varstvo, pravi.

“Ne glede na to, kako bo ustavno sodišče vsebinsko rešilo primer, bo ostal grenak priokus. Kajti molk ključnih ustavnih vprašanj, o katerih ne bo nikoli odločeno, bo ostal oglušujoč,” je zapisal Svetlič.

Po objavi odklonilnega ločenega mnenja ustavnega sodnika Roka Svetliča je Janez Janša za danes sklical izredno sejo izvršilnega odbora SDS.

Sodniki so se v ločenih mnenjih dotaknili zlasti vprašanja možnosti odprave začasnega zadržanja in kakšno vlogo so imeli pri tem časovni pritisk, posledice njihove odločitve, pa tudi pritiski javnosti.

Sodnica Šugman Stubbsova tako navaja, da v pravnem svetu ne more biti nobenega dvoma o tem, da sme sodišče odpraviti začasno zadržanje, to je vsaj dvakrat v preteklosti tudi že storilo. Vprašanje je samo, pod kakšnimi pogoji. Ob tem poudarja, da je razumljivo, da mora sodišče bdeti nad okoliščinami, ki vplivajo na tehtanje škode na eni in na drugi strani, ter reagirati, če oceni, da so se te okoliščine v tolikšni meri spremenile, da se tehtanje prevesi v nasprotno smer.

Na vprašanje, ali je hitrost odločanja lahko dejavnik, ki vpliva na izdajo ali odpravo začasnega zadržanja, pa pravi, da sama po sebi gotovo ne. Vendar pa je bila, kot poudarja v svojem mnenju Knez, časovnica hitrega odločanja del tehtanja, “kajti ugotovili smo hujše škodljive posledice v obeh primerih – tudi z zadržanjem, ne le v primeru odreka zadržanja”. Zato je ustavno sodišče intenzivno odločalo, je navedel.

Obenem sta Mežnar in Knez opozorila, da je ustavno sodišče z začasnim zadržanjem ustvarilo stanje, v katerem je za nedoločen čas podaljšalo “mandate” (v. d. položaje) vodilnim na RTVS, ki so jim sicer na podlagi novega zakona že prenehali, ne da bi hkrati položaje teh oseb pravno uredilo. Pobudniki ustavne presoje (vodilni na RTVS) so se tako znašli v situaciji, ko so prav zaradi odločitve ustavnega sodišča svoje delo lahko opravljali dlje, kot je to predvidel zakonodajalec, hkrati pa ni bila vzpostavljena možnost ustavnoskladnega nadzora nad tem, ali nosilci svoje funkcije opravljajo odgovorno, izhaja iz njunih ločenih mnenj.

Knez sicer opozarja, da lahko z zakonskimi prenehanji mandatov nastanejo hujše škodljive posledice za njihove nosilce, vendar pa lahko nastanejo še hujše škodljive posledice, ko v času “trajanja mandatov, ki se nadaljujejo z izvrševanjem funkcije vršilca dolžnosti, ne bi bilo zadoščeno varovanju institucije javne RTV, če bi te odgovorne osebe ravnale v škodo ali v nasprotju z njenimi ustavno in zakonsko določenimi interesi”.

Sodniki sicer zavračajo interpretacije obrazložitve sklepa o razveljavitvi zadržanja, iz katerih izhaja, da ustavno sodišče ni zmožno doseči odločitve glede ustavnosti novele Zakona o RTVS. Menijo namreč, da bodo to odločitev lahko dosegli, najverjetneje celo v razumnem roku, vendar pa lahko ta rok pomeni več let. “Govoriti o krizi ustavnega sodišča, ker trenutno nismo sposobni doseči večine, je nepotrebno. Ustavno sodišče bo o pobudi slej ko prej odločilo,” je denimo zapisala sodnica Mežnarjeva.

Če trenutna nesposobnost ustavnega sodišča zagotoviti vsebinsko odločitev ni posebej kritična, pa tega nikakor ni mogoče trditi za apologijo obstrukcije, je dodala. Po njenih besedah je ustavno sodišče le po spletu čudežnih naključij tokrat zmoglo doseči kvorum za odpravo začasnega zadržanja. “A žal je treba priznati, da je bila nevarnost obstrukcije prvič v zgodovini te institucije še kako realna,” je opozorila Mežnarjeva. Dodala je, da Zakon o ustavnem sodišču sodniku prepoveduje, da bi se vzdržal glasovanja.

Ob tem pa Mežnarjeva izpostavlja pomen integritete sodnikov. “Edini zakonski in ustavni pogoj za ustavnega sodnika poleg starostnega je ta, da gre za ‘pravnega strokovnjaka’. Ta standard je postavljen prenizko. Izkušnja s pretečo obstrukcijo nas je naučila, da je treba pri izbiri ustavnih sodnic in sodnikov dosledno vztrajati tudi pri (nezapisani) zahtevi po visoki moralni integriteti. Za razliko od ustavnega prava se spodobnosti ne da priučiti,” je bila ostra.

Sodniki so bili tudi sicer kritični do burnih odzivov, komentarjev in pritiskov javnosti. “Pričujoči primer je žalostna slika stanja, ko skušajo nepravni vplivi skozi vse pore prodreti v proces ustavnega odločanja,” je denimo izpostavila sodnica Šugman Stubbsova.

Svetlič pa je bil kritičen do vlade in državnega zbora, ki “sta se vključila v tekmo taktičnih izločanj sodnikov, kar se prav tako ni zgodilo še nikoli”. “Številnih grobih izjav glede ustavnega sodišča in zagotovil, da bo oblast dosegla svoje na tak ali drugačen način, ni štel nihče več,” je navedel.

Trije evropski poslanci iz vrst SDS in SLS, Romana Tomc, Milan Zver in Franc Bogovič iz objavljenega Svetličevega stališča razberejo, da so bili ustavni sodniki v procesu odločanja deležni političnega pritiska. Zato bodo o tem obvestili predsednico Evropske komisije ter komisarja za pravosodje, komisarko za vrednote in preglednost, predsednico Evropskega parlamenta in predsednika Evropskega sveta ter jih pozvali k odzivu.

Romana Tomc, dr. Milan Zver in Franc Bogovič o nedopustnih političnih pritiskih na Ustavno sodišče Republike Slovenije tudi v Bruslju
Evropski poslanci Romana Tomc, dr. Milan Zver in Franc Bogovič z veliko zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje v postopku odločanja o novem zakonu o RTV na Ustavnem sodišču v Ljubljani.

“Iz objavljenega odklonilnega stališča ustavnega sodnika dr. Roka Svetliča nedvoumno izhaja, da so bili ustavni sodniki v procesu odločanja deležni političnega pritiska. O tem smo v preteklosti že obveščali ustrezne evropske institucije, ki se doslej niso odzvale, da bi zaščitile vladavino prava v Sloveniji.

Zato bomo o zaskrbljujočem stanju na Ustavnem sodišču Republike Slovenije ponovno obvestili vse pristojne, predsednico Evropske komisije, komisarja za pravosodje, komisarko za vrednote in preglednost, predsednico Evropskega parlamenta in predsednika Evropskega sveta ter jih pozvali k odzivu.

Naš glas bo močnejši, če se nam bodo pri tem pridružili civilna družba, organizacije za zaščito medijev in posamezniki, ki se zavzemajo za svobodo medijev in vladavino prava,” so zapisali Romana Tomc, dr. Milan Zver in Franc Bogovič.

COMMENTS

Wordpress (0)