Z razogljičenjem energetike do uresničitve podnebnih ciljev – TOPNEWS.si

Z razogljičenjem energetike do uresničitve podnebnih ciljev

Oglasno sporočilo

Z razogljičenjem energetike do uresničitve podnebnih ciljev

Podnebne spremembe so izziv, s katerim se sooča ves svet. K zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in uresničevanju podnebnih ciljev lahko pomembno prispeva sektor energetike z razogljičenjem proizvodnje električne energije.

Ključ do razogljičenja slovenskega elektroenergetskega sistema s svojo vizijo ponuja Skupina GEN. Slovenija lahko z nizkoogljičnimi viri energije v obstoječem in načrtovanem okrepljenem proizvodnem portfelju Skupine GEN v prihodnjem obdobju razogljiči celotno slovensko proizvodnjo elektrike in hkrati zadovolji potrebe po električni energiji, ki se bodo skladno z elektroenergetskimi bilancami do leta 2050 vsaj podvojile.

Nizkoogljična energetska mešanica prihodnosti

Z domačimi energetskimi viri, ki jih Slovenija uspešno koristi že danes, jedrsko, vodno in sončno energijo ter plinsko energijo kot sistemsko rezervo ponuja energetsko mešanico prihodnosti in odgovarja na okoljske in geopolitične izzive. V tej mešanici osrednji steber slovenske trajnostne nizkoogljične energetike predstavlja JEK2, projekt gradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem.

Vizualizacija projekta JEK2

Cilj tega strateškega razvojnega projekta je skupaj z obnovljivimi viri energije zagotoviti relativno hitro, predvsem pa realno uresničljivo razogljičenje elektroenergetskega sektorja na dolgoročno zanesljiv, varen, okoljsko odgovoren in ekonomsko učinkovit način. Kot stabilen proizvodni objekt pa je JEK2 nujen tudi zaradi zagotavljanja sistemske podpore razpršenim obnovljivim virom energije.

Projekt JEK2 je tako ena ključnih rešitev za uresničitev ciljev podnebne nevtralnosti in razogljičenja slovenskega elektroenergetskega sistema, kot pomemben domač vir energije pa bo v prihodnjih letih, ob opustitvi rabe fosilnih goriv, odločilno prispeval k znižanju naše energetske uvozne odvisnosti in s tem ohranitvi nacionalne energetske varnosti.

COMMENTS

Wordpress (0)